ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: H.A.Abbasov. "S.Ruhullanın yubileyi ərəfəsində" – çıxış. 1956. İnv N 5205
Size (KB): 5 725 KB
Caption: S. Ruhullanın tərcümeyi – halı və sənət yolu haqqında məlumat. İnv N 5212
Size (KB): 4 841 KB
Caption: S. Ruhullanın tərcümeyi – halı və sənət yolu haqqında məlumat.( makina capı ). İnv N 5213
Size (KB): 4 027 KB
Caption: S.Rəhmanın S.Ruhullaya yazdığı məktub. 1946 – cı il. İnv N 5258
Size (KB): 2 785 KB
Caption: A.A.Tuqanovun S.Ruhullaya yazdığı məktub. 1952 –ci il. İnv N 5277
Size (KB): 4 354 KB
Caption: A. Qurbabnovun S.Ruhullaya yazdığı təbrik məktubu. 1953 – cu il. İnv N 5282
Size (KB): 1 831 KB
Caption: Əməd Cəmilin S.Ruhullaya yazdığı məktub. İnv N 5287
Size (KB): 1 896 KB
Caption: İ. İsfahanlının S.Ruhulla haqqında xatirələri. İnv N 5300
Size (KB): 3 046 KB
Pages:     1 2 3 4
Sidqi Ruhulla. Sənədlər