ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: İ. İsfahanlının S.Ruhulla haqqında xatirələri. İnv N 5300
Size (KB): 2 120 KB
Caption: Rol dəftəri (C. Cabbarlı "Sevil"). 1935. İnv N 5322
Size (KB): 2 961 KB
Caption: Rol dəftəri (C. Cabbarlı "1905-ci il"). İnv N 5325
Size (KB): 3 695 KB
Caption: Rol dəftəri (C. Cabbarlı "Od gəlini") . İnv N 5328
Size (KB): 2 871 KB
Caption: Rol dəftəri (Ü. Hacıbəyli "Məşədi İbad"). 1944 – cü il. İnv N 5336
Size (KB): 2 864 KB
Caption: Fatma Qədrinin S. Ruhullaya yazdığı məktub. 1958 –ci il. İnv N 5350
Size (KB): 2 504 KB
Caption: Fatma Qədrinin S. Ruhullaya yazdığı məktub. 1958 –ci il. İnv N 5350
Size (KB): 1 251 KB
Caption: S.Ruhullanın yaşadığı yerdən aldığı yoxlama vərəqəsi.1950 – ci il . İnv N 5356
Size (KB): 6 124 KB
Pages:     1 2 3 4
Sidqi Ruhulla. Sənədlər