ARXIV-MEMUAR FONDU  |  SSRİ xalq artisti Sidqi Ruhullanın arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: S.Ruhullanın doğum şəhadətnaməsi. İnv N 5363
Size (KB): 3 657 KB
Caption: Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının 75 illiyi münasibəti ilə yazılmış məqalələr (qəzet kəsikləri). İnv N 5403
Size (KB): 1 559 KB
Caption: Rol dəftəri (Ə.Haqverdiyev "Ağa Məhəmməd Şah Qacar". Şah Qacar rolu) İnv N 5448
Size (KB): 1 522 KB
Caption: Rol dəftəri (Ə.Haqverdiyev "Ağa Məhəmməd Şah Qacar". Şah Qacar rolu) İnv N 5448
Size (KB): 2 608 KB
Caption: S.Ruhullanın U. Şekspirin "Otello" əsəri haqqında qeydləri və Otellonun monoloqu. İnv N 5462
Size (KB): 4 244 KB
Caption: S.Ruhullanın əmək kitabçası.1927. İnv N 5568
Size (KB): 4 224 KB
Pages:     1 2 3 4
Sidqi Ruhulla. Sənədlər