ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ə.Həsənov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 2904 Badam surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Xasay" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 649 KB
Caption: EM - 2912 Sara surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Xasay" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 770 KB
Caption: EM - 2917 Fotoqrof surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Xasay" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 518 KB
Caption: EM - 2919 Züleyxa surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Xasay" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 913 KB
Caption: EM - 2923 Xasay - surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: A.Şaiq. "Xasay" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 324 KB
Caption: EM - 3622 Seyran surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 11 x 29.5
Notes: A.Atayev və Ə.Əhmədov. "Seyran" GGT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 931 KB
Caption: EM - 3624 Sərxan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10 x 27.5
Notes: A.Atayev və Ə.Əhmədov. "Seyran" GGT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 912 KB
Caption: EM - 3639 - 3640 İmran və Mehriban surətlərinə çəkilmiş geyim eskizləri - ölçüsü - 10 x 20
Notes: A.Atayev və Ə.Əhmədov. "Seyran" GGT 1937- 38 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 212 KB
Pages:     1 2 3
Ə.Həsənov