ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ə.Həsənov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7917 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 65.5 x 42
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" MKT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 941 KB
Caption: EM - 8286 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 31 x 43.5
Notes: M.Seyidzadə. "Qızıl quş" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 258 KB
Caption: EM - 8287 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 23 x 28
Notes: M.Seyidzadə. "Qızıl quş" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 107 KB
Pages:     1 2 3
Ə.Həsənov