ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ə.Həsənov
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 4774 Orxan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 12 x 19
Notes: M.Seyidzadə. "Ayaz" GGT 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 2 064 KB
Caption: EM - 4779 - 4780 Kayaxan və Subatay surətlərinə çəkilmiş geyim eskizləri - ölçüsü - 11 x 27
Notes: M.Seyidzadə - Ayaz - GGT - 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 2 257 KB
Caption: EM - 4793 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 14 x 23
Notes: M.Seyidzadə - Ayaz - GGT - 1939 - 40 - cı il mövsümü
Size (KB): 1 679 KB
Caption: EM - 5245 Frans Mor surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 27
Notes: F.Şiller. "Qaçaqlar" GGT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 193 KB
Caption: EM - 5246 Karl Mor surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 13 x 19
Notes: F.Şiller. "Qaçaqlar" GGT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 981 KB
Caption: EM - 5247 Amaliya surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 14 x 27
Notes: F.Şiller. "Qaçaqlar" GGT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 760 KB
Caption: EM - 7618 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 43 x 60
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" MKT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 543 KB
Caption: EM - 7901 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 60.5 x 44
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" MKT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 063 KB
Pages:     1 2 3
Ə.Həsənov