ESKİZ-MAKET FONDU  |  Həsən Mustafayev
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 5231 Məşədi Səfi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 5 x 14
Notes: Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" MKT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 683 KB
Caption: EM - 5235 Kərbəlayi Hacı surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 6 x 12
Notes: Z.Hacıbəyov. "Evliykən subay" MKT 1940 - 41 - ci il mövsümü
Size (KB): 582 KB
Caption: EM - 5425 Antoniya surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 9 x 22
Notes: J.Ofenbax. "Qofmanın nağılları" OBT 1941 - 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 366 KB
Caption: EM - 5428 Mindorf surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 8 x 28
Notes: J.Ofenbax. "Qofmanın nağılları" OBT 1941 - 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 985 KB
Caption: EM - 5429 Dopertutto surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 8 x 22
Notes: J.Ofenbax. "Qofmanın nağılları" OBT 1941 - 42 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 604 KB
Caption: EM - 7755 Xan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 14 x 24
Notes: M.F.Axundov. "Lənkəran xanın vəziri" MKT 1938 - 39 - cu il
Size (KB): 963 KB
Caption: EM - 7759 Vəzir surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 14
Notes: M.F.Axundov. "Lənkəran xanın vəziri" MKT 1938 - 39 - cu il
Size (KB): 1 004 KB
Caption: EM - 7760 Rüstəm surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 14
Notes: M.F.Axundov. "Lənkəran xanın vəziri" MKT 1938 - 39 - cu il
Size (KB): 1 306 KB
Pages:     1 2
Həsən Mustafayev