ESKİZ-MAKET FONDU |  İsmayil Axundov
 
Thumbnail Image Table
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 1883. Hacı Qara surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 19 x 27
Notes: M.F.Axundov. "Hacı Qara". ADDT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 591 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 1912. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 19 x 27
Notes: M.F.Axundov. "Hacı Qara". ADDT 1937-38 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 839 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 3392 - 3393 - 3394. Surətlərə çəkilmiş geyim eskizləri. Ölçüsü - 11 x 27
Notes: C.Məmmədquluzadə. "Ölülər". ADDT 1939-40 - cı il mövsümü
Size (KB): 562 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7675. Dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 27 x 40
Notes: C.Məmmədquluzadə. "Ölülər". ADDT 1939-40 - cı il mövsümü
Size (KB): 1 023 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7523. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 40 x 27
Notes: Z.Xəlil. "İntiqam" ADDT 1942 - ci il mövsümü.
Size (KB): 1 170 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7725. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 40 x 27
Notes: Z.Xəlil. "İntiqam" ADDT 1942 - ci il mövsümü.
Size (KB): 801 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 5759. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 47 x 30
Notes: A.Ostrovskiy. "Günahsız müqəssirlər". ADDT 1947-48-ci il mövsümü
Size (KB): 1 402 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 5807. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 42 x 28
Notes: A.Ostrovskiy. "Tufan". ADDT 1947-48-ci il mövsümü
Size (KB): 1 528 KB
Pages:     1 2 3
İsmayil Axundov