ESKİZ-MAKET FONDU  |  İsmayil Axundov
 
Thumbnail Image Table
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6593. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 12 x 32
Notes: M.Hüseyn. "Alov". ADDT 1961-62 - ci il mövsümü.
Size (KB): 1 261 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6595. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 12 x 31
Notes: M.Hüseyn. "Alov". ADDT 1961-62 - ci il mövsümü.
Size (KB): 1 908 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6792. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 50 x 70
Notes: H.Cavid. "Siyavuş". ADDT 1963-cü il mövsümü
Size (KB): 1 083 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7749. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 50 x 70
Notes: H.Cavid. "Siyavuş". ADDT 1963-cü il mövsümü
Size (KB): 1 206 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7308. Dursun surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 22 x 33
Notes: C.Cabbarlı. "Oktay el oğlu". ADDT 1966-cı il mövsümü
Size (KB): 379 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7316. Firəngiz surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 22 x 33
Notes: C.Cabbarlı. "Oktay el oğlu". ADDT 1966-cı il mövsümü.
Size (KB): 465 KB
Pages:     1 2 3
İsmayil Axundov