ESKİZ-MAKET FONDU  |  İsmayil Axundov
 
Thumbnail Image Table
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 5820. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 20 x 28
Notes: S.Rəhman. "Aydınlıq" ADDT 1948-49 - cu il mövsümü.
Size (KB): 1 462 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6403. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 45 - 25
Notes: S.Rəhman. "Aydınlıq" ADDT 1948-49 - cu il mövsümü.
Size (KB): 1 038 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6455. Mirvari surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 22 x 33
Notes: H.Cavid. "Şeyx Sənan". ADDT 1956-cı il mövsümü
Size (KB): 614 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6756. Xumar surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 22 x 33
Notes: H.Cavid. "Şeyx Sənan". ADDT 1956-cı il mövsümü
Size (KB): 621 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 8806. Şeyx Mərvan surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Ölçüsü - 30 x 42
Notes: H.Cavid. "Şeyx Sənan". ADDT 1956-cı il mövsümü
Size (KB): 536 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6600. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 28 x 48
Notes: C.Cabbarlı. "Dönüş". ADDT 1960-61-ci il mövsümü
Size (KB): 693 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 7428. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 47 x 29
Notes: C.Cabbarlı. "Dönüş". ADDT 1960-61-ci il mövsümü
Size (KB): 1 340 KB
Author: İsmayıl Axundov
Caption: EM - 6592. Səhnənin dekorasiya eskizi. Ölçüsü - 12 x 31
Notes: M.Hüseyn. "Alov". ADDT 1961-62 - ci il mövsümü.
Size (KB): 1 455 KB
Pages:     1 2 3
İsmayil Axundov