ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 376 Şeyx Əbuzər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18.5 x 27.5
Notes: H.Cavid. "Şeyx Sənan" TFT - 1932 - 33 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 640 KB
Caption: EM - 377 Sənan surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 19 x 28
Notes: H.Cavid. "Şeyx Sənan" TFT - 1932 - 33 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 338 KB
Caption: EM - 381 Şeyx Nəsrullah surətinə çəkilmioş geyim eskizi - ölçüsü - 16 x 31.
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 953 KB
Caption: EM - 387 Sunc vuran surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 32
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 397 KB
Caption: EM - 402 Siğə surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 14 x 30.5
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 019 KB
Caption: EM - 408 Zəncir vuran surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 16 x 30
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 621 KB
Caption: EM - 414 Baqqal msurətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 19.5 x 31.5
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 392 KB
Caption: EM - 551 Xanım surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 32
Notes: C.Cabbarlı - 1905 - ci il - ADDT - 1934 - 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 128 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Əzim Əzimzadə