ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 8206 Müğənni Surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 36
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 242 KB
Caption: EM - 8207 Surətə çəkilmiş geyim eakizi - ölçüsü - 18 x 32
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 768 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Əzim Əzimzadə