ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 553 Müğənni surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18.5 x 32.5
Notes: C.Cabbarlı - 1905 - ci il - ADDT - 1934 - 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 889 KB
Caption: EM - 887 Fars kişi və fars qadın surətlərinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 35
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Əsli və Kərəm" OBT 1933 - 34 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 802 KB
Caption: EM - 2174 Gülsüm surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 24 x 33
Notes: C.Cabbarlı - 1905 - ci il - ADDT - 1934 - 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 109 KB
Caption: EM - 2183 Əmiraslanbəy surətinə çəklmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18.5 x 27
Notes: C.Cabbarlı - 1905 - ci il - ADDT - 1934 - 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 189 KB
Caption: EM - 3106 Molla surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 27 x 37
Notes: C.Cabbarlı - 1905 - ci il - ADDT - 1934 - 35 - ci il mövsümü
Size (KB): 684 KB
Caption: EM - 3207 Molla İbrahim Xəlil surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 32
Notes: M.F.Axundov. "Molla İbrahim Xəlil Kimyagər" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 646 KB
Caption: EM - 3211 Molla Salman surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 32.5
Notes: M.F.Axundov. "Molla İbrahim Xəlil Kimyagər" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 015 KB
Caption: EM - 3214 Molla Həmid surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 32.5
Notes: M.F.Axundov. "Molla İbrahim Xəlil Kimyagər" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 339 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Əzim Əzimzadə