ESKİZ-MAKET FONDU  |  Əzim Əzimzadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 3217 Hacı Kərim surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21.5 x 32.5
Notes: M.F.Axundov. "Molla İbrahim Xəlil Kimyagər" GGT 1938 - 39 - cu il mövsümü
Size (KB): 2 179 KB
Caption: EM - 3836 İskəndər surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 19 x 31
Notes: C.Məmmədquluzadə "Ölülər" TFT 1932-33 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 895 KB
Caption: EM - 4491 Türk kişi və qadın surətlərinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 10.5 x 23
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Əsli və Kərəm" OBT 1933 - 34 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 672 KB
Caption: EM - 4497 Pəri surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 20 x 20.5
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 639 KB
Caption: EM - 4499 Surətlərə çəkilmiş geyim eskizləri - ölçüsü - 6 x 15
Notes: L.Delib. "Lakme" TDT 1921 - 22 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 625 KB
Caption: EM - 4503 Bəhram surətinəı çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 25 x 33
Notes: Ş.Sami. "Dəmirçi Gavə" DTT 1921-22 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 523 KB
Caption: EM - 8202 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - 18 x 34
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 418 KB
Caption: EM - 8203 Surətə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 18 x 34
Notes: Z.Hacıbəyov. "Aşıq Qərib" OBT 1920 - 21 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 331 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Əzim Əzimzadə