ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ənvər Almaszadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 5788 Barmaley surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: İ.Morozov. "Doktor aybolit" Azərbaycan Dövlət Xoroqrafiya məktəbi. 1948 - 49 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 891 KB
Caption: EM - 5789 Hacıleylək surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: İ.Morozov. "Doktor aybolit" Azərbaycan Dövlət Xoroqrafiya məktəbi. 1948 - 49 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 420 KB
Caption: EM - 5792 Kapitoli surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: İ.Morozov. "Doktor aybolit" Azərbaycan Dövlət Xoroqrafiya məktəbi. 1948 - 49 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 764 KB
Caption: EM - 5793 Tülkü surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: İ.Morozov. "Doktor aybolit" Azərbaycan Dövlət Xoroqrafiya məktəbi. 1948 - 49 - cu il mövsümü
Size (KB): 1 393 KB
Caption: EM - 5794 Pişik surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 22 x 32
Notes: İ.Morozov. "Doktor aybolit" Azərbaycan Dövlət Xoroqrafiya məktəbi. 1948 - 49 - cu il mövsümü
Size (KB): 982 KB
Caption: EM - 6052 Yaqo surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: C.Verdi - V.Şekspir "Otello" OBT - 1951- 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 669 KB
Caption: EM - 6053 Otello surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: C.Verdi - V.Şekspir "Otello" OBT - 1951- 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 411 KB
Caption: EM - 6054 Culyetta surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: C.Verdi - V.Şekspir "Otello" OBT - 1951- 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 872 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Ənvər Almaszadə