ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ənvər Almaszadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6156 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 51 X 70
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Qız qalası" OBT 1940-41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 728 KB
Caption: EM - 6157 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 51 x 70
Notes: Ə.Bədəlbəyli. "Qız qalası" OBT 1940-41 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 657 KB
Caption: EM - 6325 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 41 x 60
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 955 KB
Caption: EM - 6326 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 41 x 66
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 875 KB
Caption: EM - 6327 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 41 x 66
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 2 083 KB
Caption: EM - 6328 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 41 x 66
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 962 KB
Caption: EM - 6331 İbn Salam surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 xc 29.5
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 569 KB
Caption: EM - 6332 Leyli surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 093 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Ənvər Almaszadə