ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ənvər Almaszadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 7073 Səhnənin dekorasiya eskizi - epiloq - ölçüsü - 47 x 62
Notes: F.Əmirov. "Sevil" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 863 KB
Caption: EM - 7213 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 35 x 50
Notes: Ü.Hacıbəyov "Məşədi İbad" OBT 1953 - 54 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 582 KB
Caption: EM - 7531 Soltan bəyin həyəti səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 64 x 41
Notes: Ü.Hacıbəyov. "Arşın mal alan" OBT 1953 - 54 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 786 KB
Caption: EM - 7617 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 35 x 50
Notes: Ü.Hacıbəyov "Məşədi İbad" OBT 1953 - 54 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 678 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Ənvər Almaszadə