ESKİZ-MAKET FONDU  |  Ənvər Almaszadə
 
Thumbnail Image Table
Caption: EM - 6333 Nofəl surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 190 KB
Caption: EM - 6334 Məcnun surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: Ü.Hacıbəyov "Leyli və Məcnun" OBT 1958 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 186 KB
Caption: EM - 6346 Laurensiya surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: A.Kreyn. "Laurensiya" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 311 KB
Caption: EM - 6347 Kavaler surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü - 21 x 29.5
Notes: A.Kreyn. "Laurensiya" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 280 KB
Caption: EM - 6351 İspaniyalı qadın surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü
Notes: A.Kreyn. "Laurensiya" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 877 KB
Caption: EM - 6353 İspaniyalı kişi surətinə çəkilmiş geyim eskizi - ölçüsü
Notes: A.Kreyn. "Laurensiya" OBT 1957 - ci il mövsümü
Size (KB): 1 697 KB
Caption: EM - 6631 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 46 x 61
Notes: F.Əmirov. "Sevil" OBT 1953 - cü il mövsümü
Size (KB): 1 657 KB
Caption: EM - 6632 Səhnənin dekorasiya eskizi - ölçüsü - 50 x 70
Notes: S.Hacıbəyov "Gülşən" OBT 1951- 52 - ci il mövsümü
Size (KB): 2 165 KB
Pages:     1 2 3 4 5
Ənvər Almaszadə