ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlının İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 1931-ci il. İnv N 3959
Size (KB): 5 671 KB
Caption: Ü.Rəcəbin İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 21 sentyabr 1931. İnv N 3966
Size (KB): 710 KB
Caption: Ü.Rəcəbin İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 30 sentyabr 1930. İnv N 3967
Size (KB): 817 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin Daşkənddən İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. 22 iyun 1930. İnv N 3970
Size (KB): 1 022 KB
Caption: M.Davudovanın İ.Hidayətzadəyə yazdığı 12 iyun 1935-ci il tarixli məktub. İnv N 3976
Size (KB): 1 294 KB
Caption: M.Vəlixanlının İ.Hidayətzadəyə yazdığı 16 dekabr 1930-cu il tarixli məktubu. İnv N 3978
Size (KB): 644 KB
Caption: A.A.Tuqanovun İ.Hidayətzadəyə yazdığı 22 dekabr 1930-cu il tarixli məktubu. İnv N 3979
Size (KB): 1 114 KB
Caption: İ.İsfahanlının İ.Hidayətzadəyə yazdığı 23 yanvar 1930-cu il tarixli məktubu. İnv N 3981
Size (KB): 915 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər