ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: M.Bəbərlinin İ.Hidayətzadəyə yazdiğı məktub. 28 dekabr 1930. İnv N 3996
Size (KB): 971 KB
Caption: İ.Hidayətzadənin Az.SSR Xalq artisti adı alması münasibətilə Fatma Qədrinin ona göndərdiyi təbrik teleqramı.1938. İnv N3998
Size (KB): 1 139 KB
Caption: Ü.Hacıbəylinin İ.Hidayətzadəyə göndərdiyi təşəkkür teleqramı. İnv N 4002
Size (KB): 1 022 KB
Caption: Gəncə əmələ fakultəsinin tələbəsi Əli Lütfü Rizayevin İ.Hidayətzadəyə həsr etdiyi şeri. 30 aprel 1926. İnv N 4005
Size (KB): 845 KB
Caption: Akademik Böyük Teatrdan .Leontyevin imzası ilə İ.Hidayətzadəyə göndərilən məktub.18 aprel 1938. İnv N 4008
Size (KB): 890 KB
Caption: S.Vurğunun "Vaqif" dramının Rus Dram Teatrının səhnəsində qoyulması münasibətilə İ.Hidayətzadəyə göndərilən təbrik məktubu.24 yanvar 1940. İnv N 4009
Size (KB): 607 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin İ.Hidayətzadəyə göndərdiyi təbriki. İnv N 4012
Size (KB): 581 KB
Caption: A.A.Tuqanovun İ.Hidayətzadənin vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivinə göndərdiyi başsağlığı məktubu.13 noyabr 1951. İnv N 4015
Size (KB): 915 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər