ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: M.Hacızadənin İ.Hidfayətzadənin yazdığı 21 dekabr 1930-cu il tarixli məktubu. İnv N 3983
Size (KB): 1 078 KB
Caption: İ.Osmanlının İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. İnv N 3984
Size (KB): 1 236 KB
Caption: S.Ruhullanın İ.Hidayətzadəyə yazdığı 1 yanvar 1931-ci il tarixli məktubu. İnv N 3985
Size (KB): 858 KB
Caption: H.Qafqazlının və M.Vəlixanlının 26 yanvar 1931 –ci il tarixində İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub. İnv N 3987
Size (KB): 1 164 KB
Caption: D.Şaraplının İ.Hidayətzadəyə yazdığı 10 yanvar 1932-ci il tarixli məktubu. İnv N3989
Size (KB): 1 282 KB
Caption: Ş.Bədəlbəylinin İ.Hidayətzadəyə yazdığı 25 may 1937-ci il tarixli məktubu. İnv N 3990
Size (KB): 1 006 KB
Caption: İ.Dağıstanlının İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub.22 dekabr 1937. İnv N 3991
Size (KB): 1 417 KB
Caption: S.Rüstəmin İ.Hidayətzadəyə yazdığı məktub.Tiflis.1940. İnv N 3994
Size (KB): 823 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər