ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlının "1905-ci ildə" pyesinin rejissor nüsxəsi. İnv N 4036
Size (KB): 2 425 KB
Caption: "Nizami" operasının librettosu və tamaşa ilə əlaqədar bəzi yazılar. İnv N 4044
Size (KB): 6 882 KB
Caption: "Nizami" operasının librettosu və tamaşa ilə əlaqədar bəzi yazılar. İnv N 4044
Size (KB): 5 415 KB
Caption: "Nizami" operasının librettosu və tamaşa ilə əlaqədar bəzi yazılar. İnv N 4044
Size (KB): 5 513 KB
Caption: "Nizami" operasının librettosu və tamaşa ilə əlaqədar bəzi yazılar. İnv N 4044
Size (KB): 3 718 KB
Caption: "Nizami" operasının librettosu və tamaşa ilə əlaqədar bəzi yazılar. İnv N 4044
Size (KB): 6 048 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baletinin ssenarisi. İnv N 4046
Size (KB): 3 535 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baletinin ssenarisi. İnv N 4046
Size (KB): 3 829 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər