ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Caption: C.Cabbarlının "Od Gəlini" pyesinin rejissor nüsxəsi. İnv N 4028
Size (KB): 4 972 KB
Caption: C.Cabbarlının "Od Gəlini" pyesinin rejissor nüsxəsi. İnv N 4028
Size (KB): 5 852 KB
Caption: C.Cabbarlının "Od Gəlini" pyesinin ibrettosu.Şerlər M.S.Ordubadinindir. İnv N 4030
Size (KB): 5 710 KB
Caption: C.Cabbarlının "Od Gəlini" pyesinin amaşası ilə əlaqədar olaraq Babək hərəkatının təhlili barədə əlyazısı. İnv N 4031
Size (KB): 2 265 KB
Size (KB): 5 585 KB
Caption: S.Rüstəmin "Qacaq Nəbi" pyesinin rejissor eksplikasiyası. İnv N 4033
Size (KB): 5 527 KB
Caption: Xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi haqqinda toplanmış tarixi materiallar. İnv N 4035
Size (KB): 6 013 KB
Caption: Xalq qəhrəmanı Qaçaq Nəbi haqqinda toplanmış tarixi materiallar. İnv N 4035
Size (KB): 4 885 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər