ARXIV-MEMUAR FONDU  |  Xalq artsiti İsmayıl Hidayətzadənin arxivindən. Sənədlər
 
Thumbnail Image Table
Size (KB): 4 368 KB
Caption: Ə.Bədəlbəylinin "Qiz qalası" baletinin librettosu. İnv N 4047
Size (KB): 4 236 KB
Caption: "Durna" musiqili komediyasinin librettosu. İnv N 4048
Size (KB): 5 207 KB
Caption: Ş.Saminin "Dəmirçi Gavə" pyesinin əlyazması. İnv N 4055
Size (KB): 2 694 KB
Caption: J.B.Molyerin "Kələkbaz Skapen" pyesinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. İnv N 4057
Size (KB): 2 814 KB
Caption: J.B.Molyerin "Kələkbaz Skapen" pyesinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. İnv N 4057
Size (KB): 2 632 KB
Caption: Ağalarbəy Əliverdibəyovun "Harun-əl-Rəşid" operasının liberettosu. İnv N 4059
Size (KB): 2 567 KB
Caption: İ.Hidayətzadənin qeyd qəftərçəsi. İnv N 4439
Size (KB): 2 471 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7
İsmayıl Hidayətzadə. Sənədlər