ELEKTRON KİTABI

 

 

"Üzeyir Hacıbəyov" Ensiklopediyası

 

Rəhimli İ. "Azərbaycan teatr tarixi"
B. Çaşoglu nəş.2005/ PDF format