Disk ivn.n 1

1. Efirdə görüşlər «Müsyo Jordan və Məstəli şah»
37 dəq. 15 san. Xalq artisti Tofiq Kazımov
2. Efirdə görüşlər Rza Təhmasib 40 dəq.


 

Disk ivn.n 2

Radiobenefis Lütfi Məmmədbəyov 50 dəq.53 san.  

 

Disk ivn.n 14

1.Radiobenefis 20 dəq.51 san.
2. Hacıbaba Bağırov 20 dəq.45 san.   

Disk ivn.n 13

1. Radiobenefis Əziz Nesin «Tənha qadınlar» 30 dəq.
2. Akrisa S.Bəsirzadə, Məxluqə Sadıqova,
Muxtar Avşarov 28 dəq 

Disk ivn.n 10

1. Ömrün bir günü F.Şərifova 39 dəq. 6san.
2. Efirdə görüşlər B.Şəkinskaya 37 dəq.60 san.   

Disk ivn.n 5

1. Ulduzlar sönmür. N.Zeynalova 46 dəq.
2. Sənət adamları ilə görüşlər. S.İbrahimova 33 dəq.40 san.  

 

Disk ivn.n 18

1. Ulduzlar sönmür. L.Bədirbəyli 43 dəq.
2. Maraqlı müsahiblər. Ə.Şərif 27 dəq.  

 

Disk ivn.n 12,2

1. Oxuyur F.Əhmədova 44dəq.10san.  


 

Disk ivn.n 7

1. Ulduzlar sönmür. Hökümə Qurbanova 49 dəq.
2. Sənət adamları ilə görüş Ş.Axundova 30 dəq.15san.