Muzeyin 7 zaldan ibarət ekspozisiyasında Azərbaycan teatrının ayrı – ayrı inkişaf mərhələlərinin bədii – estetik xarakterini, təbiətini, ruhunu özündə əks etdirən nadir eksponatlar sərgilənir.

MUZEY ÜZRƏ VİRTUAL TUR. Bütün zallar üzrə səs müşayiəti ilə ümumi gəzinti. Virtual turun sadələşdirilmiş variantı. (Virtual tura baxmaq üçün yüksək sürətli internet
bağlantısından istifadə etmək tövsiyə olunur.)

MUZEY ÜZRƏ VİRTUAL TUR. Muzeyin bütün zalları üzrə ekspozisiyadakı bütün eksponatlara səslənən izahların müşayiəti və ən xırda detallarına qədər baxmaq imkanı verən tam həcmli tur. Yüklənmə müəyyən vaxt tələb edir. Hövsələli olun! (Virtual tura baxmaq üçün yüksək sürətli internet bağlantısından istifadə etmək tövsiyə olunur.)