Maarifləndirmə proqramı


Şagirdlərlə aparılan iş

Orta məktəblərin VIII, IX, X, XI sinif şagirdlərinin ədəbiyyat fənni üzrə təhsil proqramına uyğunlaşdırılmış mühazirə saatlarının, muzeyə ekskursiyaların və səyyar sərgilərə baxışın təşkili . Mühazirə saatlarında Azərbaycan maarifçilərinin ölkədə Avropa tipli peşəkar teatrın yaradılması yolunda göstərdiyi xidmətlərdən, Azərbaycan dramaturgiyasının yaranma tarixindən , teatr korifeylərinin həyat və yaradıcılığından, Azərbaycan, rus və Avropa dramaturgiyasının səhnə təcəssümü tarixindən bəhs edilir, fond materialları əsasında hazırlanmış səyyar sərgilərə və muzeyin ekspozisiyasına baxış təşkil edilir.

Ali məktəblərin tələbələri ilə aparılan iş

Azərbaycanın mədəni irsinin, o cümlədən teatr tarixinin, korifey sənətkarlarının həyat və yaradıcılığının çağdaş teatr prosesi ilə bağlı mühazirə saatlarının, muzeyə ekskursiyaların və səyyar sərgilərə baxışın təşkili. Humanitar təmayüllü, xüsusilə İncəsənət Universitetinin teatrşünaslıq, dram,musiqili komediya rejissorluğu, dram və kino, musiqili komediya aktyorluğu , Rəssamlıq Akademiyasının sənətşünaslıq, teatr dekor fakultələrinin tələbələrinin fond materialları ilə ( əlyazma pyeslər, recissor eksplikasiyaları , rol dəftərləri, foto və neqativlər, proqram və afişalar, resenziyalar, dekorasiya və geyim eskizləri və s. ) işləməsi, tədqiqat işinin aparılması üçün şəraitin yaradılması.

Uşaq dərnəkləri, yaradıcılıq birlikləri,
yaradıcılıq sarayları ilə aparılan iş

Dərnək, birlik üzvlərinin muzey əməkdaşları və teatrlarda çalışan sənətkarlarla görüşlərinin,muzeyə ekskursiyaların təşkil olunması, mühazirlərin oxunması, tədbirlərin keçirilməsi.


Müxtəlif sahələrdə çalışan gənclərlə aparılan iş

1. Azərbaycanda peşəkar teatrın yaranma tarixinə, Azərbaycan maarifçilərinin, teatr korifeylərinin həyat və yaradıcılığına dair muzeyin elmi əməkdaşları tərfəindən yazılmış mühazirlərin müxtəlif müəssisə və təşkilatlarda oxunması.

2. Fond materialları əsasında teatr korifeylərinin, görkəmli dramaturq və rejissorların həyat və yaradıcılıqlarından bəhs edən səyyar foto sərgilərin təşkili . Bu səyyar sərgilərin respublika səviyyəli tədbirlərdə, müxtəlif idarə və təşkilatlarda nümayişi.

3. Yeni teatr tamaşalarının yaradıcılıq prosesinə, klassik əsər olduqda əvvəlki səhnə tarixinə həsr olunmuş lövhələrin hazırlanması və premyera günlərində teatrlarda nümayiş etdirilməsi.

4. Teatrın, görkəmli sənətkarların yubileylərinə dair tədbirlərin təşkili və gənclərdən ibarət auditoriyalarda teatr sənətkarları ilə görüşlərin keçirilməsi.

5. Əhali arasında maarifləndirmə işini genişləndirmək məqsədilə Azərbaycan teatr sənəti, tarixi, ayrı ayrı teatr sənətkarlarının həyat və yaradıcılığını əks etdirən bədii filməlrin, sənədli filmlərin, televiziya verilişlərinin çəkilişində fond materialları ilə çəkiliş qruplarına köməklik göstərmək.