MƏQALƏ

Məqalənin adı : C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin 5 illiyi
Müəllif : A.K.Şərifov (Azərbaycan Dövlət Teatr muzeyinin direktoru).
Qəzet -ədəbiyyat.10 dekabr 1939-cu il (224)

Məqalənin adı : Sərgilər səyahətə çıxır.
Müəllif : Vaqif Mahmudov.
Qəzet : ədəbiyyat və incəsənət.5 oktyabr 1968-ci il 40, səh 10

Məqalənin adı : Muzeylərimizin salonlarında nadir...
Müəllif : Q.Mirzəyeva.
Qəzet : Bakı. 16 iyun 1982-ci il, 141,səh 3

Məqalənin adı : Bütün rollarda qızlar
Müəllif : Turan Cavid (C.Cabbarlı adına ADTM-yinin direktoru).
Qəzet : Bakı.13 sentyabr 1986-cı il 214, səh 3

Məqalənin adı :Milli sərvətimizin isti ocağı
Müəllif : Rafiq Qənbərli
Qəzet : Azərbaycan.8 mart 1995-cı il. 45 (1062), səh 2

Məqalənin adı :İlk sərgimiz Şuşada olacaq
Müəllif : Flora Xəlilzadə
Qəzet :Azərbaycan.20 aprel 1993-cü il, səh 4

Məqalənin adı : Ömürlərin davamı muzeylərdə yaşayır
Müəllif : Mətanət Rəhmanqızı
Qəzet :Naxcıvan.15 dekabr 1998-ci il, 139 (416), səh 7

Məqalənin adı : Yaşayır və yaradır
Müəllif : Elçın Vəliyev
Qəzet :Respublika.13 fevral 1999-cu il, 31 (495)

Məqalənin adı : Canlı xatirələrin yaşandığı yer
Müəllif : Aydın Məsimova
Qəzet :İmplus.27 avqust 1999-cu il, səh 6

Məqalənin adı : Teatr Muzeyi yubiley ərəfəsində
Müəllif : Mənsurə Novruzqızı
Qəzet :Həftə.3 sentyabr 1999-cu il,səh 18

Məqalənin adı : Yeni eksponatlar təqdim olundu
Müəllif : Şamama Mirzəhəsənqızı
Qəzet :Mədəniyyət.fevral 2001-ci il, 3(204), səh 1

Məqalənin adı : Məni Turan Cavid yetişdirib
Müəllif : Rahilə
Qəzet :Palitra.29 sentyabr-2 oktyabr 2000-ci il, 88 (115)

Məqalənin adı : Muzeyimiz gələcək nəsillərə ölməz sənət əsərləri ərmağan edir.
Müəllif : Firdovsi Qadiroğlu
Qəzet :İki sahil.15 mart 2001-ci il , 51 (2803)

Məqalənin adı : Ayrılarmı könül candan
Müəllif : Nüşabə
Qəzet :Bizim əsr.26 aprel 2001-ci il , 46 (269)

Məqalənin adı : 18 may-Beynəlxalq Muzeylər Günüdür
Müəllif : Nüşabə
Qəzet :Paritet.17-18 may 2001-ci il, 55 (216),səh 7

Məqalənin adı : Yandıkı, yaşasın
Müəllif : Nüşabə
Qəzet :Bizim əsr.28 iyun 2001-ci il, 69 (293)

Məqalənin adı : Teatr muzeyi-mənəvi sərvətimiz
Müəllif : Bəhram Məmmədli
Qəzet :Evrika.6 aprel 2002-ci il. 4 (104)

Məqalənin adı : Teatr muzeyi öz yubileyinə hazırlaşır
Müəllif : Nigar
Qəzet :Palitra.17 sentyabr 2002-ci il,səh 12

Məqalənin adı : Teatr tariximizi eksponatlarda yaşadan muzey
Müəllif : M.Nərmin
Qəzet : Paritet.9-10 oktyabr, 108 (1134), səh 13