MUSİQİ

1408 Alekperova M. « Arif Melikov ». B. « İşıq », 1988  
1426 Abbasova E ., Karaqıçeva L., Fərhadov R. « Qara Qarayev ». B. «İşıq », 1978
1394 Abbasov A. « Əbədiyyətə qovuşan sənətkar ».B. « Yazıçı », 1985
1431 « Bülbül ». B. « İşıq », 1983
1301 Bakıxanova Z. « Tofik Kuliev ». B. « İşıq », 1979
775 Boqdanov İ.M. « Y. A. Saporin i eqo simfoniya ». L. 1934
796 Belza İ. « Şopen ». M. « Nauka », 1968
1383 Cəbrayılbəyli C. « Zülfüqar Hacıbəyov ». B. « İşıq », 1985
1390 Çaykovskiy P. « Literaturnıe proizvedeniya perepiska ». M. «Muzıka», 1978
738 Druskin M. « oçerki po istorii tansovalnoy muzıki ». L. 1936
1405 Danilov D. « Şovket Mamedova ». B. « İşıq », 1976
1417 Əmirov F. « Musiqi aləmində ». B. « Gənclik », 1983
1430 Hacıbəyov Ü. « Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları ». Az. EA – nın nəşriyyatı, 1950
1393 Kann E.– Novikova « M. İ. Qlinka ». M. « Muzıka »  
1015 Krasovskaya U. « Russkiy baletnıy teatr ». M « İskusstvo », 1958
1397 Keldış T. « Dcakomo Puççini ». L. « Muzıka », 1968
1382 Qlazunov A. K. « Frants Şubert ». L. « Akademiya », 1928
1432 Qliyer Q.M. II tom ( statyi, vospominaniya , materialı). L. « Muzıka », 1967
786 Molşteyn Y. « F. List ». M. « Muzıka », 1956
1428 Rəhimov Ə. « Əhməd Bakıxanov ». B. « İşıq », 1977
1404 Şuşinski F. « Seyid Şuşinski ». B. « Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti »,1966
1395 Taqizade A. «Djodat Qadjiev ». B. « İşıq », 1979