Foto sənədləri

 

Muzeyin ilk direktoru
Ağa Kərim Şərifov.
1934-cü illər. 
 Teatr Muzeyinin
açılış günündən.
1934-cü il.
Teatr Muzeyinin yaranmasının 5 illik yubiley günündən.
1939-cu il. 
     
Müxtəlif illərdə muzeyə rəhbərlik etmiş şəxslər
Sona Cabbarlı
Turan Cavid Nuridə Nurullayeva
 
Ekspozisiyadan görüntü. 1940-ci illər.   Ümummilli lider Heydər Əliyev Milli Teatrın yaranmasının 100 illiyinə həsr olunmuş sərgiyə baxarkən.  Azərbaycan Milli Teatrının 100 illiyinə həsr olunmuş sərginin nümayişi.
1974-cü il 
  Muzeyin direktoru N.Nurullayeva və elmi işlər üzrə direktor müavini Zərifə Məlikova iş prosesində.
1992-ci il.  
Xalq artisti
Nəsibə Zeynalova
Teatr Muzeyinin
ekspozisiyasına baxarkən.
1993-cü il. 
SSRİ xalq artisti, pianoçu
Fərhad Bədəlbəyli Teatr Muzeyində.
1993-cü il. 
Milli Musiqi Günü.
18 sentyabr. 1993-cü il. 
SSRİ xalq artisti
Mirzə ağa Əliyevin
100 illiyinə həsr
olunmuş tədbirdən.
1993-cü il. 
Azərbaycanın etnoqrafiyasına aid eşyalardan ibarət fərdi sergi. 1993-cü il.
"Teatr Muzeyi – 60".
1994-cü il.
Muzeyin rəssamı Fəridə Sadıqova, şəxsi kolleksiyadan sərgi qurarkən. 1995-ci il.