QƏZETLƏR

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı
( Azərbaycan dilində )

1.Abbaszadə . H . “ Sevinc ”. // “Ədəbiyyat” və incəsənət qəzeti “ – 8 aprel 1951 ci il .
№ 10

2. Ağayev . Ə . Nəbiyev. B. “Dağ seli”. // “Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ – 9 yanvar
1960 cı il .

3. Ağamirov. A. “Ayrılan yollar “ . // “Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ – 18 yanvar
1957 ci il .

4. Allahverdiyev. M . “Sirli dəyirman” . // “Azərbaycan ğəncləri qəzeti “ – 5 yanvar
1980 ci il . №3 .

5. Adil . B. “ Məhəbbət faciəsi “ . // “ Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti “ – 5 sentyabr
1966 cı il . № 45 .

6. Babayev . N. “Gülən gözlər “ . // “Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ – 20 dekabr
1957 ci il .

7.Əliyeva. Ə . “ Aycan” . // “Bakı qəzeti “ – 11 may 1974 cü il . № 108 .

8.Əzimzadə . Y. “Ovod yaşayır ... “ // “Bakı qəzeti “ – 3 dekabr 1970 ci il . № 284

9.Əzimzadə . Y. “Əlvida Hindistan” . // “Bakı qəzeti “ – 1 aprel 1963 cü il .

10.Əzimzadə Y . “ Qayğı” . // “Kommunist qəzeti” -13 may 1945 ci il № 96 (7018) .

11. Əziz Şərif . “ Qaraca çoban” . // “ Kommunist qəzeti” – 30 aprel 1946 cı il
№ 87 (269).

12.Kazımov. T. “Yaşar” . // “Kommunist qəzeti” – 16 . 1954 cü il .

13.Kərimov.İ . “Şamdan bəyin aqibəti”. // “Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti” -24 aprel
1971 ci il .

14.Qasımov . Ə . “Bir sahilin adamları” . // “Azərbaycan gəncləri qəzeti” – 5 yanvar
1980 cı il .

15. Məmmədov. M. “Aqil və Sərvinaz” . // “Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti” – 23 dekabr
1956 cı il . № 39

16 .Mütəllimov . T. “İki həyat ”. // “Azərbaycan gəncləri qəzeti ”- 27 may 1960 cı il .

17. Rəsulov . Q . “Böyük məhəbbət dastanı” . // “Bakı qəzet ”- 15 sentyabr 1966 cı il
№ 268 .

18. Rəhimli . İ . “Nəğməli könüllər ”. // “Kommunist qəzeti” -11 iyun 1975ci il .

19. Şahvələd . R . “Sirli şəhər ” . // “Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti ” – 20 noyabr 1953 cü il .

20.Talıbov . A . “İnsan həqiqəti arayarkən ...” // “Bakı qəzeti ”- 17 aprel 1985 ci il .


 ( Rus dilində )

21. Tseytlin . V. “Revizor ”. // “Molodoy raboçiy qəzeti ”- 18 dekabr 1939 cu il № 155 (1545) .