QƏZETLƏR

 

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı( Azərbaycan dilində )

1. Allahverdiyev M . “Qaravəlli” . // “Bakı qəzeti ” – 14 aprel 1976 cı il . № 87
2. Rayeva R . “O kuklax bez snisxojdeniya ” . // “ Bakinskiy raboçiy qəzeti ”—
9 aprel 1974 cü il .