QƏZETLƏR

 

Azərbaycan Akademik Milli Dram  Teatrı
( Azərbaycan dilində )

1. Allahverdiyev  M .  “ Güldürüb ağladan gülüş “ .  // “ Bakı qəzeti “  -  8 iyul 1978 ci il .

2. Arif  M . “ Şirvan gözəli “ . //  “ Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti “  -  28 aprel 1957 ci il .

3. Abbaszadə   H . “ Hind gözəlli “ . //  “ Bakı qəzeti “   -  3 fevral 1955 ci il .

4. Əfəndiyev  İ .  “ Zərif tellər “ .  //  “ Kommunist qəzeti  “  -  11 dekabr 1951 ci il .

5. Xəlil  R . “ Qəhramanlıq nəğməsi “ .  //  “Xalq qəzeti “  -  23 dekabr 1998 ci il .

6. İbrahimov  M . “Qılınc və qələm  ”         .  // “Kommunist qəzeti   ” – 18 aprel 1976 cı il .

7. İbrahimov  M. “İnsan” ın ikinci həyatı “ .  // “Bakı qəzeti “  -  19 mart 1974 cü  il .

8. Qarayev Y . “ Tolstoy ittiham edir ” . // “ Kommunist qəzeti ” – 4 fevral 1969 cu il .

9. Məmmədli  Q .  “İblisdəki obrazların prototipləri ” .  // “Bakı qəzeti ”  -  19 mart 1983 cü il .

10. Mehdi  H .  “Atayevlər ailəsində  ” .  // “ Kommunist Azərbaycanı  qəzeti “   -  23 oktyabr
   1954 cü il .

11. Nəbiyev  B . “Qəhrəmanlığn tərənnümü ” .   //” Ədəbiyyat və incəsənət  qəzeti “  -  31may
     1985 ci il .

12. Nəbiyev  B . “ Gülüstanda qətl  ” .  //  “ Ədəbiyyat və incəsənət  qəzeti “  -- 23 iyun  1989
      cu il .

13. Rəfili  M .  “ 1905 – ci ildə ” .   // “Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti  ” – 5 fevral  1955 ci il .

14. Səfərov  C .  “Ögey ana ” . // “Kommunist qəzeti ”  -- 1936 cı il .  

15. Sultanov  Ə . “ Sevilya ulduzu ” . //  “ Kommunist qəzeti ” --  3  oktyabr 1953 .

 

 ( Rus dilində )

16. Mametxanlı  E .  “Turkiyede ” . //  “ Bakinskiy raboçiy qəzeti ”   --29 mart 1953 cü il .

17. Safarov  Dj .  “ Nişanlı qiz  ” .   // “ Molodyoj Azerbaydjana  ” --  24 yanvar 1954 cü il  .

18. Talıbov  A .  “ Uroki russkoy klassiki  ”.  // “Baku qəzeti “  -- 25  dekabr   1985  ci  il .