QƏZETLƏR

 

Musiqili Komediya Teatrı( Azərbaycan dilində )

1. Babayeva N . “ Hicran düşündürür ” . // “ Kommunist qəzeti ” --15 aprel
1973 cü il .

2. Əliyeva Ə . “ Qonşular ” . // “ Kommunist Azərbaycanı qəzeti ” -- 1 ilul
1960 cı il .

3. Əliyeva Ə . “ Ləpələr ” . // “ Bakı qəzeti ” –19 yanvar 1967 ci il .

4. Quliyev X . “Həmişəxanım”. // “Kommunist qəzeti” -19 mart 1972 ci il .

5. Məmmədli Q . “ Məşədi İbad ” . // “ Kommunist qəzeti ” – 10 yanvar
1938 ci il .

6. Nəbiyev B . “Hacı Kərimin aya səyahəti ”. // “Kommunist qəzeti” –14 aprel 1962 ci il .

7. Hacıbəyli S . “ Durna ” . // “ Kommunist qəzeti ” -- 29 mart 1959 cu il .

8. Hacıbəyov S . “Rəisin arvadı”. // “Bakı qəzeti” – 18 yanvar 1966 cı il .

9. Səfərov C . “ Qaynana ” –nın ikinci həyatı . // “Ədəbiyyat və incəsənət
qəzeti “ - 15 aprel 1966 cı il .

10. Səfərov C . “ Məmmədəli kurorta gedir ” . // “ Kommunist qəzeti “ --
16 noyabr 1969 cu il .

 ( Rus dilində )

11. Badirova T . “ Letuçaya mış ” . // “Baku qəzeti ” -- 18 fevral 1965 ci il .

12. Mustafayev R . “Razmışleniya nad “ dikarem ” . // “Baku qəzeti ”
12 mart 1971 ci il .