QƏZETLƏR

 

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı( Azərbaycan dilində )

1. B Adil . “ Məhsəti ” . // “Kommunist qəzeti ” -- 18 iyun 1965 ci il .

2. Hüseyn Baqi . “ Od gəlini “ . // “Şərq qapısı qəzeti “ -- 3 iyun 1938
ci il .

3. Xəndan R . Şahvələd . R . “ Durna ” . // “Kommunist qəzeti “ -
10 may 1947 ci il .

4. Quliyev N . “ Düşmənlər arxasında ” . // “ Şərq qapısı qəzeti ” --9 yanvar
1952 ci il .

5. Qurbanov Q . “Hacı Qara ” . // “ Şərq qapısı qəzeti ” --16 mart 1938 ci il .

6. İbrahimov N . “ S ən həmişə mənimləsən ” . // “Şərq qapısı qəzeti ” -- 13 ap –
El 1968 ci il .

7. İbrahimov N . “ Dağılmış piyalə “ . // “ Şərq qapısı qəzeti ” –19 aprel 1961
Ci il .

8. Məşkur Ə . “ Səyavuş ” . // “ Şərq qapısı qəzeti ” -- 18 aprel 1962 ci il .

9. Məşkur Ə . “ Məhəbbət gülü ” . // “ Ədəbiyyat qəzeti ” -- 10 iyun 1945 ci il .

10. Mirzəyev Ə . “ Vətən namusu ” . // “ Şərq qapısı qəzeti “ --25 dekabr
1957 ci il .
11. Mirzəyev Ə . “ Vaqif ” . // “Şərq qapısı qəzeti ” -- 28 oktyabr 1939 cu il .

12. Musayev İ . “ Qatır Məmməd yeni qurluşda ” . “ Şərq qapısı qəzeti ” – 7 yan –
var 1958 ci il .

13. Şahvələd R . “ Böyük toy ” . // “Kommunist Azərbaycanı qəzeti “ - 10 iyul
1948 ci il .

14. Təhmasib R . “ Ölülər Naxçıvanda ” . // “Ədəbiyyat və incəsənət qəzeti ” –
10 iyun 1967 ci il .