QƏZETLƏR

 

Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı( Azərbaycan dilində )

1. Əmiraslanov Z . “İvanov ” . // “Bakı qəzeti ” -- 24 may 1978 ci il .

2. Kərimov İ . “ Vicdan təmiz , iradə möhkəm olanda ” . // “Bakı qəzeti ” –18 mart
1964 cü il .

3. Talıbzadə A . “Qədim romalıların həyatı və teatrı ” . // “Bakı qəzeti ” . – 25 avqust
1984 cü il .

4. Seyidbəyli H . “Dairəni genişləndirin ” . // “Kommunist qəzeti ” -- 16 aprel 1975 ciil .

5. Zeynalov X . “ Xəzər üzərində şəfəq “ . // “Ədəbiyyat qəzeti ” -- 16 mart 1950 ci il .


 ( Rus dilində )

6. Aslanov A . “Postijenie vremeni ” . // “ Bakinskiy raboçiy qəzeti ” -- 9 aprel
1980 ci il .

7. Boquslaavskiy V . “Svoi lyudi -- soçtemsya” . // “Bakinskiy raboçiy qəzeti ”- 13 iyul 1948
ci il .

8. Dj Djafarov . “ İrkutskaya istoriya ” . // “Molodyoj Azerbaydjana qəzeti ” -- 4 mart
1960 cı il .

9. Nadirova V . “ Knyaz Mışkin i drugiye ” . // “ Baku qəzeti “ -- 18 fevral 1987 ci il .

10. Nadirova V . “Komediya ... s qrustinkoy” . // “Naş Vek qəzeti ” 1-7 noyabrya .

11. Kuroçkina S . “ ... Eta proklyataya lyubimaya professiya” . // “Bakinskiy raboçiy qəzeti”-
21 aprel 2004 cü il

12. Kuroçkina S . “ Lekarstvo ot depressii” . // “ Bakinskiy raboçiy” № 151. 4 avqust

13.“K 40 -- letiyu Azerbaydjanskoqo Qosudarstvennoqo Russkoqo Dramatiçeskoqo Teatra
imeni Sameda Vurquna ” . // “Bakinskiy raboçiy qəzeti ” . 25 mart 1961 ci il

14. “15 let Bakinskoqo Krasnaznamennoqo Raboçeqo Teatra ” . // “ Bakinskiy rabo --
çiy qəzeti ” . 12 may 1936 cı il .