RƏSSAMLIQ

1720 « Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları ». B. « İşıq », 1972
3953 Christian Geelnaor «Kunstmuseum basel ». 1996
1707 Əfəndi R.« Azərbaycan dekorativ – tətbiqi sənətləri ». B. « İşıq », 1976
274 « Fransuzkiy karandaşnıy portret ». 1936
1709 Həbibov N. « Tağı Tağıyev ». B. « Azərnəşr ». 1960
1719 Hacıyev P. « Güllü Mustafayeva ». B. « İşıq ». 1983
1718 « İskusstvo sovetskoqo Azerbaycdana ( jivopis, qrafika, skulptura ) ». M. «Sovetskiy xudojnik »
1704 Kərimov K. « Bəhruz Kəngərli ». B. Azərbaycan EA Nəşriyyatı, 1962
1706 Korzuxin A. «Böyükağa Mirzəzadə ».M. « Sovetskiy xudojnik ». 1980
333 « Mixail Aleksandroviç Vrubel ( 1856 – 1930 ) ». M. « İskusstvo », 1968
1694 Miklaşevskaya N. « Serqey Yefimeko ». B. Az.Teatralnoe Obşestvo, 1962
3958 « Nationalschatze aus Deutschland» « Prestel ». Münshen, Berlin, London, New York
169 « Nəcəfqulu İsmayılov » B. « İşıq », 1979
1715 Nəcəfov M. « Xalq rəssamı Əzim Əzimzadə ». B. « Az.Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı ». 1959
3681 Nodyanov M. « Tair Salaxov » . B. « Yazıçı », 1981
1691 Nəcəfov M. « Mikayıl Abdullayev ». B. « Yazıçı », 1983
1721 Nadjafov M. « Jivopis Azerbaydcanskoy SSR 1960 – qodı ». M. « Sovetskiy xudojnik ». 1976
200 Nordşteyn A.Q. « Juan Konstantin ». 1972
1695 Rafizade R. «Kubad Kasumov »B. « Az. Qos. İzdatelstvo ». 1969
1697 Rasim Ə. « Səttar Bəhlulzadə ». B. « Azərnəşr ». 1958
3957 Rurf Collektion – Kubinsmus im Koridor Kunstmuseum Bern. 2, 2005
1700 Safaraliyeva D. A. « Teatralno – dekorativnoe iskusstvo sovetskoqo Azerbaydcana ( 1920 – 1941 ) ». B. « Azərnəşr ». 1968
1693 Səfərəliyeva D. « Bədurə Əfqanlı ». B. « İşıq ». 1986
1692 Salamzadə Ə. « Azərbaycanın memarlıq abidələri ». B. « Azərnəşr ». 1958
212 Sadıxov A.A. « Qrafika ». M. « İskusstvo », 1949
1698 Tərlanov M., Əfəndiyev R. « Azərbaycan sovet heykəltaraşlığı ». B. «Azərnəşr ». 1958