TEATR TƏNQİDİ

1434 Aliyeva.A "Azerbaycanskiy Qosudarstvennıy Russkiy Dramaticeskiy Teatr " im S.Vurğuna, M 1959
1540 Atayev.M "C.Məmmədquluzadənin əsərlərinin səhnə taleyi". B.İşıq nəş. 1991
1897 Aliyeva A. «Naş TYZ»( Teatr Yunoqo Teatra ). B. « Yazıçı ».1979
1483 Alieva A. «Q. Arablinskiy» . B. « Elm ».1981
1500 Allahverdiyev M.«Ələsgər Ələkbərovun həyat və yaradıcılığı». B. «Elm». 1972
1901 «Abbasmirzə Şərifzadə» ( Həyat və yarardıcılığı). B. « İşıq ». 1988
865 Bağırov B. "C.Cabbarlı adına Kirovabad dram teatrı". B.1961
1895 Babayev Adil « Leyla Bədirbəyli ». B. « Azərnəşr ». 1970
1553 Babayev Adil « Ağahüseyn Cavadov ». B « İşıq ». 1976
3181 Cəfərov C.« İ. Hidayətzadə » . B. « Çaşoğlu ». 2005
1882 Cəfərov C. « Azərbaycan teatrı ». B. « Azərnəşr ». 1971
3983 Dadaşov A. « Teatr, kino problemləri ». B. 2008
1566 Dağıstanlı İ. « Möhsün Sənani ». B. « Azərnəşr ». 1971
864 Əliyev M. « Xatirələrim ». B. « Azərnəşr ». 1974
869 Əyyubov T. « Mərziyə Daudova ». B. 1961
1520 Əlioğlu Y. "Rejissorlar üz-üzə". B.Araz nəş. 1999
1517 Əlioğlu Y. " Şuşa Teatrı "B. « Nasirnəşr ». 2001
1488 Hüseynov H. « Səhnə hərəkəti ». B. « Maarif». 1985
868 Xəlilov Ə.Naxcıvan teatrının tarixi. B.Azərbaycan teatr cəmiyyəti. 1964
1576 Z. İskenderova, E.Kamenestkaya « Şamsi Badalbbeyli ». B. « İşıq ». 1976
1443 Kasimov K. « Quseyn Kuli Sarabski » . B. « Elm ». 1980
1489 Kərimov İ. « Nəriman Nərimanov və teatr ». B. « Elm ». 1983
1574 Qarayev Y. « səhnəmiz və müasirlərimiz ». B. « Azərnəşr ». 1972
1477 Məmmədov M. « Onun sənət ulduzu ». B. « İşıq ». 1983
1457 Məmmədov M. « Teatr düşüncələri ». B. « İşıq ». 1977
1088 Maksimova V. « Jizni , aktyor, obraz »M. « Znanie »,1984
1505 Məmmədli Q. "Azərbaycan teatrının salnaməsi". B.Yazıcı nəş. 1983
1510 Rəhimli İ. « Aktyor taleyinin dolayları » ( A. Gəraybəyli haqqında ). B. «Patronat – S ». 1998
3173 Rəhimli İ. "Azərbaycan teatr tarixi"B. Çaşoglu nəş.2005
1756 Rəhimli İ. "Akademik Milli Dram teatrı". - B. « Qapp – Poliqraf ». 2002 . I cild
1877 Rəhimli İ. "Akademik Milli Dram teatrı". - B. « Qapp – Poliqraf ». 2002 . II cild
1557 Rəhmanzadə F. « nəsibə Zyenalova ». B. « İşıq » 1978
1038 « Samodelnıy teatr ». M. 1938
3921 Talıbzadə A. « Teatr i teatralnost v kulture islama ». B. « Sabax ». 2006
3993 Talıbzadə A. « Mehdi müəllim və ya sənətdə konseptual hamletizm ». B. « Elm ». 2009
1911 Tuqanov A.A. « Teatr Xatirələri » . Bakı. « Yazıçı ». 1980
3849 Vəliyev Ə. « Yei təməl ».B. 2007
1476 Yusufbeyli T. "Şekspir na stene teatra" im.M.Əzizbekova. B.Azrbaydjanskoe Teatralnoe obşestvo. 1964