TEATR TAMAŞALARI

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı.

- Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”

 

A. Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı.

- K.Şahmərdanov “Ağ və Qara”

 

C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

- İftixar “Dan yeri söküləndə” (I,II)

 

Azərbaycan Akademik Milli Dram  Teatrı

- İ.Əfəndiyev “Hökmdar və qızı”
- V.Şekspir “Hamlet”
- O.İoseliani “Kaş araba aşmayaydı”
- Henrik İbsen (Norveç) “Oyuncaq ev”
- Viktor  Hüqo “Kvazimoda”
- Hüseynbala Mirələmov “Xəcalət”
- Jan Kokto “İnsan səsi” (2 hissəli melodrama)

 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı

- Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”
- R.Rza “Ana qaz”
- C.Cabbarlı “Aydın”
- Ş.Perro “Çəkməli pişik”
- S.S Axudov “Qaraca qız”
- C.Məmmədquluzadə “Məkkəyə gedən yol”
- N.Gəncəvi “Xeyir və Şər”
- İ.Qaruçova, P.Xotyanovski “36-dan 6-sı”

 

Bakı Kamera Teatrı

- Hüseyn Cavid “Şeyx Sənan”

 

Azərbaycan Dövlət “Yuğ” teatrı

- “Mən, Məhəmməd Füzuli”

 

Gəncə Dövlət Dram Teatrı

- Mir Cəlal “Ərik ağacı” (Vətən balladası)

- “Şeyx Nizami”

    1. - İsgəndərnamə

    2. - Leyli və Məcnun

    3. - Xosrov və Şirin

    4. - Yeddi gözəl

    5. - Sirlər xəzinəsi

 

Azərbaycan Dövlət Pantomima Teatrı

- Səfərlər
- Məhəmməd Füzuli “Leyli və Məcnun”
- Tamaşalardan fraqmentlər

 

N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı  

- L.Juxavitski “Şahzadə xanım və bacatəmizləyən”
- Sofokl “Şah Edip”

 

Rus Dram Teatrı

- “Хочу купить мужа”
- “Сон в летнюю ночь”
- “Братья Карамазовы”
- “Федра”

 

Azərbaycan Opera və Balet Teatrı

- İ.Ştraus “Düyməcik”
- Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”
- F.Əmirov “Min bir gecə”
- Q.Qarayev “Yeddi gözəl”