II ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı

TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı

I PLANŞET

1. Abbas Mirzə Şərifzadə foto
2. U.Şekspir “Hamlet” .1926-ci il - Rej-A.Tuqanov Rəssamlar-N.Kuleş,Z.Boquslavskaya. Hamlet-A.M.Şərifzadə foto
3. U.Şekspir “Otello”,1931-32-ci il mövsümü. - Rej-S.Mayorov Rəs-S.Yefimenko Otello-A.M.Şərifzadə foto
4. “Kreçinskinin toyu” (A.Suxovo-Kobilin) tamaşasının yaradıcı heyəti. - 1927-ci il foto
5. U.Şekspir “Otello”.1931-32. - Rej-S.Mayorov Rəs-S.Yefimenko. Otello-A.M.Şərifzadə Yaqo-İ.Hidayətzadə foto
6. C.Cabbarlı “Aydın”.1925-26-cı il mövsümü. - Qur.rej-A.Tuqanov Rəs-N.Kuleş Aydın-A.M.Şərifzadə foto
7. R.Alekseyeva “Dəmir divar”.1926-cı il. - Rej-A.Tuqanov Rəs-N.Kuleş. Ferdinant-A.M.Şərifzadə foto
8. Abbas Mirzə Şərifzadənin həyat və fəaliyyəti əsas tarixlər). 1893-1938 foto
9. Azərbaycan Türk Teatrının bir qrup artistləri foto
10. U.Şekspir “Maqbet”.1935-36-cı il mövsümü - Rej-A.Tuqanov Rəs-M.Tixomirov Ledi Maqbet-M.Davudova Kral Maqbet-A.M.Şərifzadə  
11. V.Hüqo “Gülən adam”.1929-30-cu il mövsümü. Rej-A.Tuqanov Rəs-M.Tixomirov Deya-Y.Olenskaya Huinplen-A.M.Şərifzadə foto
12. “Abbas Mirzə Şərifzadə... pək sadə bir insandır. Fəqət o sadəlikdə bir böyüklük var ki, sənət feyzindən məhrum olanlar onu idrakdan acizdir.Abbas Mirzənin özünə məxsus pək mümtaz bir zəkası və kəskin bir isdedadı var. O istedad yalnız səhnə üfüqlərində parlar...
Hüseyn Cavid
Şair-dramaturq”
sitat
13. A.M.Şərifzadə geyim otağında aktyorlarla söhbət edərkən.1936-37-ci illər. foto
14. A.M.Şərifzadəyə yubiley günü verilən hədiyyələr.1928-ci il. foto
15. A.M.Şərifzadəyə səhnə fəaliyyətinin 15 illik yubileyi münasibətilə incəsənət - xadimləri tərəfindən verilmiş təbriknamə.14 fevral 1923-cü il. foto

II PLANŞET

1. Dövlət türk Akademik Dram Teatının kollektivi.1925-26-cı illər. proqram
2. Sona Hacıyeva foto
3. Dövlət Türk Akademik Dram Teatrının kollektivi.1925-26-cı illər. foto
4. “Aktyor bir rəssamdır və eyni zamanda canlı bir şəkildir – o, hərəkət adir, danışır, ağlayır, gülür – bir sözlə yaşayır. Aktyor bir heykəltəraşdır ki, yaratdığı heykəl yenə özüdür... Aktyor bir müsiqişünasdır ki, çatdığı aləti – musiqi yenə özüdür.”
Cəfər Cabbarlı
dramaturq
sitat
5. Fatma Qədri foto
6. Dövlət Türk Akademik Teatrının kollektivi.1927-ci il. foto
7. Əzizə Məmmədova foto
8. Yunis Nərimanov foto
9. Panfiliya Tanailidi foto
10. Siqdi Ruhulla, Hacıağa Abbasov, Abbas Mirzə Şərifzadə, Mirzə Ağa Əliyev foto
11. Mərziyyə Davudova qızı Firəngiz ilə foto
12. Dövlət Türk Akademik Dram Teatrının kollektivi. 1925/26-cı illər  

I VİTRİN

1. M.A.Əliyevin arxivindən əlyazma Dəftər
2. S.Rəhmanın “Xöşbəxtlər” tamaşasında Mirzə Qərənfil rolu.M.Vəlixanlıya məxsus. Dəftər
3. S.Ruhulla “Xatirələrim”.1917-ci il.  
4. Bakı (Quberniya) Jandarm Quberniya İdarəsi.(Sidqi Ruhullanın şəkli, əl izləri) Sənəd 
5. D.Bünyadzadə adına DTT tərəfindən aktyor S.Ruhullaya verilmiş vəsiqə 1923-cü il Sənəd 
6. H.Cavidin “Knyaz” əsərində Solomon obrazı üçün M.A.Əliyevin dəftəri. Dəftər
7. S.Rəhmanın “Xoşbəxtlər” əsərlərində Mirzə Qərənfil obrazı üçün M.Vəlixanlının rol dəftəri.1941-ci il Dəftər
9. S.S.Axundovun “Eşq və intiqam” əsərində Şahbaz bəy obrazı üçün S.Ruhullanın rol dəftəri.1941-ci il Dəftər
10. Emin Şeyxzadə Sidqi Ruhulla .N 4178 kitab
11. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının yaradıcılığına həsr olunmuş albom Albom

III PLANŞET

1. Rüstəm Mustafayev (1910-1940) foto
2. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivi: R.Kazımov, A.Cavadov, - İ.Azəri,N.Qafqazlı, Əli Nəbi, Kərimbəyov, A.Gəraybəyli, S.Səlimbəyov, Ə.Məmmədova, R.Darablı və.b. foto
3. M.F.Axundzadə “Lənkəran xanının vəziri” 1948/49-cu il mövsümü. Rej-Ə.Şərifov Rəs-İ.Axundov. Tamaşadan səhnə foto
4. Azərbaycan Türk Bədayə Teatrının kollektivi K.Stanislavski adına Opera Teatrının kollektivi ilə birlikdə. Moskva. 18.06.1930-cu il foto
5. Azərbaycanın dramaturqlarından bir qrupu. foto
6. Ədil İskəndərov (1910-1978) foto
7. “1930-cu illərdə Dram Teatrı artıq öz yaradıcılığının kamillik mərhələsinə qədəm qoymuş özünə məxsus səhnə sənətinin formalaşdığı və inkişaf edə bildiyi əsas sənət ocağına çevrilmişdir.” Cəfər Cəfərov Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru sitat
8. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivi.1935/36-cı illər foto
9. M.F.Axundzadə “Hacı Qara”.1935/36-cı il mövsümü - Rej-R.Daraplı Hacı Qara-İ.Hidayətzadə foto
10. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının rejissor və rəssamları : N.Fətullayev, Ə.İskəndərov, Ə.Şərifzadə, İ.Axundov, Ə.Ələkbərov, M.Məmmədov foto
11. M.F.Axundzadə “Hacı Qara”.1935/36-cı il mövsümü. - Rej-R.Daraplı Səfər bəy-İ.Osmanlı foto
12. İsmayıl Hidayətzadə (1901-1951) foto
13. Yusif Yulduz foto
14. Ə.B.Haqverdiyev “Pəri Cadu”.1956/57-ci il mövsümü - Rej- Ə.Şərifov Rəssamlar-N.Fətullayev, İ.Axundov Sayad-S.Hacıyeva Əmrah-M.Vəlixanlı foto
15. “Lənkəran xanının vəziri” (M.F.Axundzadə) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi. Rəs-N.Fətullayev eskiz
16. Sidqi Ruhullaya məxsus kəşkül Əşya
17. Nəbatil arnamentli tumba Əşya

II VİTRİN

1. İlham Rəhimli Az.teatrı “Üç əsrin yüz otuz ili”. kitab
2. Ədalət Vəliyev “Teatr” kitab
3. İnqilab Kərimov “Azərbaycan peşəkar teatrının tarixi və inkişaf mərhələləri” kitab
4. Aydın Taliıbzadə “Usta və ayna” kitab
5. İlham Rəhimli “Azərbaycan teatr tarixi” kitab
6. Mustafa Mərdanov “Mənim müasirlərim” kitab
7. Ələsgər Şərifov kitab
8. Sidqi Ruhulla kitab
9. Əliağa Ağayev kitab
10. Maarif Teymurov “Babamın babası” kitab

III VİTRİN

1. Opera və Balet Teatrında “Arşin mal alan” komediyasının tamaşasından.
21 sentyabr 1977
foto
2. “Özümüzü kəsən qılınc” tamaşasınından.12 aprel 1998 foto
3. Müslüm Maqamayevin 110 illik yubiley gecəsindən.18 sentyabr 1996 foto
4. Xalq yazıçısı İmran Qasımovla Heydər Əliyev. 1976 foto
5. Heydər Əliyev foto
6. Xalq artistləri L.Bədirbəyli, F.İsmayılova Heydər Əliyevlə birlikdə foto
7. Xalq artisti Nəsibə Zeynalova Heydər Əliyevlə birlikdə foto
8. “Fərhad və Şirin” tamaşasından foto
9. Kremlidə bir qrup ziyalılarla Heydər Əliyevlə foto
10. H.Əliyev SSRİ Ali Sovetinin ssessiya iştirakçıları ilə birlikdə.1974.Kremli foto
11. ADMADT-da “Aydın” tamaşasına baxarkən.7 may 2000-ci il foto
12. Heydər Əliyev foto
13. Milli öndər Heydər Əliyev və dramaturq Nəbi Xəzri ADAMDT- nın səhnəsində
“Burla Xatun” tamaşasının yaradıcı heyəti ilə birlikdə. 1999.
foto

IV VİTRİN

1. Heydər Əliyev “Mədəni irsimizin keşiyində” .I cild kitab
2. Heydər Əliyev “Mədəni irsimizin keşiyində” .II cild kitab
3. Heydər Əliyev “Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı” kitab
4. Heydər Əliyev və mənəvi estetik dəyərlər kitab
5. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2003-2008. I cild kitab
6. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət.2003-2008. II cild kitab

MAKETLƏR

I. “Toy” (S.Rəhman) tamaşasının səhnə tərtibatının maketi.1939-cu il
Rəs – H.Mustafayev
 
II.

“Sevil” (C.Cabbarlı) tamaşasının səhnə tərtibatının maketi.1928-ci il)
Rəs-M.Tixomirov

 
III. “Qızıl Dərviş mükafat və diplom”  
IV. “Həyat” tamaşası (M.İbrahimov) ADDT,1938-ci il.
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəs-N.Fətullayev
 

PORTRET

1. Rza Təhmasib-aktyor,xalq artisti portret
2. Hökümə Qurbanova aktrisa, xalq artisti -
Rəs-A.Cəfərov
portret
3. Ələsgər Ələkbərov-aktyor, xalq artisti -
Rəs-A.Cəfərov
portret

IV PLANŞET

1. Səməd Vurğun “Vaqif” tamaşasının yaradıcı heyəti ilə.1938-ci il foto
2. “Vaqif –Azərbaycan xalqının böyük şairi,insanların yüksək hissələrinin
tərənnümçüsü geniş kütlələrin arzusunu ifadə edən bir şəxsiyyət kimi
tarixdə qalmışdır.”
Vaqif məhz Səməd Vurğunun pyesində və səhnədə bu cür qalmışdır.
sitat
3. Vafiq-Kazım Ziya foto
4. Qacar-Sidqi Ruhulla foto
5. Xuraman-Fatma Qədri foto
6. Vidadi-Əli Qurnabov foto
7. “Fərhad və Şirin ” (S.Vurğun) tamaşasında Şirin surətinə çəkilmiş geyim
eskizi.Rəs-R.Kazımzadə
eskiz
8. Səməd Vurğun
şair-dramaturq (1906-1956)
foto
9. Rej-A.İsgəndərov
Rəs-N.Fətullayev
Vaqif-Ə.Ələkbərov
Tamaşadan səhnə (1939/40)
foto
10. Gülnar- Sona Hacıyeva foto
11. “Vaqif” (S.Vurğun tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi).
Rəs-N.Fətullayev.1938
eskiz
12. “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun) tamaşasında Fərhad surətinə çəkilmiş
geyim eskizi.
Rəs-K.Kazımzadə
eskiz
13. S.Vurğun “Fərhad və Şirin”.1942/43-cü il mövsümü
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəs-N.Fətullayev
Şirin-M.Davudova
foto
14. Fərhad-H.Salayev
Şirin-H.Qurbanov
foto
15. Məhinbanu-Q.Tapuriya foto
16. Fərhad-R.Əfqanlı foto
17. Səməd Vurğunun dram əsərlərinə aid albom  

V PLANŞET

18. S.Rüstəm “Qaçaq Nəbi”.1940/41-ci il mövsümü.
Rej-İ.Hidayətzadə
Rəssam-F.Qusak
Həcər-M.Davudova
foto
19. M.S.Ordubadi “Dumanlı Təbriz”.1945-ci il
Rej-Ə.isgəndərov,A.Şərifov
Rəs-N.Fətullayev
Dərviş-M.Vəlixanlı
foto
20. 3. “Göz həkimi” (İ.Səfərli) tamaşasının müzakirəsi zamanı: İ.Səfərli,
Ə.Ələkbərov, S.Vurğun, Ə.İsgəndərov
foto
21. 4. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktyorları Daşkənddə qastrol zamanı.
1948-ci il
foto
22. 5. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktyorları əsərin oxunuşu zamanı.
1935-ci il.
foto
23. 6. S.Rüstəm “Qaçaq Nəbi”.1940/41-ci il mövsümü.
Rej-İ.Hidayətzadə
Rəs-F.Qusak
Mehdi-S.Tağızadə
foto
24. 7. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının aktyorları.Ə.Məmmədov, N.Lizina, B.Şəkinskaya,M.Davudova, S.Hacıyeva, Q.Topuriya, T.Paşazadə foto
25. 8. C.Məcnunbəyov “İldırım”.1956-cı il.
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəs-B.Əfqanlı
İldırım-İ.Dağıstanlı
Lətifə-Ə.Məmmədova
foto
26. 9. İ.Səfərli “Göz həkimi”.1960-cı il
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəs-S.Şərifzadə
Şagbazov-M.R.Şeyxzamanov
Nina Nikolayevna-F.Qədri
foto
27. S.Rüstəm “Qaçaq Nəbi”.1940/41-ci il mövsümü
Rej-İ.Hidayətzadə
Rəs-F.Qusak
Qaçaq Nəbi-R.Əfqanlı
foto
28. “Böyük məhəbbət” (C.Məcnunbəyov) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi.
1950-ci il.Rəs-N.Fətullayev.
foto
29. Türk Bədaye Teatrının aktyorları.1930-cu illər foto
30. . S.S.Axundov “Eşq və İntiqam”
Zöhrə-S.Hacıyeva
Çingiz-Ə.Sultanov
foto
31. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının artistləri.Moskvada.1959-cu il foto

IV VİTRİN

32. Rej-A.A.Tuqanov tərəfindən aktyor M.Sənaniyə hədiyyə edilmiş fənər.1956-cı il  
33. İ.Dağıstanlı “Möhsün Sənani”. kitab
34. A.M.Şərifzadə adına Türk Dövlət Teatrosunun heyəti adından
M.Sənaniyə hədiyyə edilmiş kibrit qutusu.1922-ci il.N 10681
aktyor
35. Azərbaycan Dram Teatrı-100 nişan
36. Şair S.Vurğun tərəfindən M.Sənaniyə hədiyyə edilmiş müştik  
37. Respublika DAM-nın heyət tərəfindən aktyor M.Sənaniyə anadan olmasının
70 illiyi münasibətilə hədiyyə edilmiş jesl
 
38. Azərbaycan Dram Teatrı 1873-1973 medalyon  
39. M.Sənaniyə məxsus qrim  
40. Xalq artisti M.Sənaniyə anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibəti ilə
1971-ci ildə şair İ.Səfərli tərəfindən hədiyyə edilmiş bürünc kuzə və fincanlar.
 
41. M.Sənaninin “Şeyx Sənan” (H.Cavid) tamaşasında Serqo rolunda istifadə
etdiyi kəmər
 
42. Eynək M.Sənaniyə aid  
44. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı M.Hüseynzadənin bacıları tərəfindən M.Sənaniyə
hədiyyə edilmiş çini qab.1956-cı il.
 

VI PLANŞET

45. Mehdi Məmmədov (1918-1985) foto
46. Mehdi Hüseyn (1909-1965) foto
47. Ələsgər Şərifov (1909-1982) foto
48. 4. Z.Xəlil “Qatır Məmməd”.1945-ci il.
Rej-lar-S.Turabov, Ə.Ələkbərov
Rəs-N.Fətullayev
Yasəmən- M.Sadıqova
foto
49. M.Hüseyn “Alov”.1961-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəs-İ.Axundov
Fərhad Kamalov-Ə.Ələkbərov
Kərim Rəhimli-İ.Osmanlı
Rəfiqə Rəhimli-L.Bədirbəyli
foto
50. Z.Xəlil “Qatır Məmməd”.1945-ci il.
Rej-lar-S.Turabov, Ə.Ələkbərov
Rəs-N.Fətullayev
Qatır Məmməd-İ.Dağıstanlı
foto
51. 7. “Nizami” (M.Hüseyn) tamaşasında Nizami surətinə çəkilmiş geyim eskizi.
Rəs-K.Kazımov
eskiz
52. 8. “Bu pyeslər mövzu, üslub və janr etibarilə müxtəlif idi, bəziləri bilavasitə
müharibə hadisələrini, digər qismi arxada əmək cəbhəsində çalışanların
həyatını təsvir edir, bəziləri isə tamaşaçını xalqın tarixi qəhrəmanlıq
keçmişinə aparırdı”
Cəfər Cəfərov
əməkdar incəsənət xadimi,sənətşünaslıq doktoru
sitat
53. R.Təhmasib, M.İbrahimov, Ə.Ələkbərov, T.Kazımov.1948-ci il foto
54. M.İbrahimov “Məhəbbət”
Rej-A.İsgəndərov
Rəs-N.Fətullayev
Məşədi Qulamhüseyn-M.A.Əliyev
foto
55. 11. “Məşədi Qulamhüseyn rolunun ifaçısı M.A.Əliyev öz həyatiliyi və bədii
təsir gücü ilə müstəsna olan bir surət yaradırdı.Həqiqətən döyüşçü, məişət
müdrikliyi, həssaslıq, təbiilik, duzlu yumorvə məlahət –M.A.Əliyev
istedadına məxsus idi.Məşədi Qulamhüseyn roluna görə M.A.Əliyev
Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.”
sitat
56. Z. Xəlil “Qatır Məmməd”
Tamaşadan səhnə.VI şəkil
foto
57. R.Rza “Vəfa”.1943-cü il
Rej-lar-Ə.İsgəndərov,Ə.Şərifov
Rəs-N.Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto
58. İ.Dağıstanlı,Xarava,Ə.Ələkbərov, B.Şəkinskaya, S.Vasadze foto
59. M.Hüseyn “Cavanşir”.1958-ci il
Rej-A.İsgəndərov
Rəs-S.Şərifzadə
Tamaşadan səhnə
foto
60 M.Hüseyn “Cavanşir”.1958-ci il.tamaşadan səhnə foto
61. M.Hüseyn “Nizami”.1942-ci il
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəs-N.Fətullayev
Nizami-R.Əfqanlı
foto
62. İ.Qasımov, H.Seyidbəyli “Uzaq sahillərdə”.1956-cı il.
Rej-M.Məmmədov
Rəs-S.yefimonka
Mehdi-M.Sənani
foto
63. “Nizami” (M.Hüseyn) tamaşasında Afaq surətinə çəkilmiş geyim eskizi.
Rəssam-K. Kazımov
eskiz
64. “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun) tamaşasında Təlxək surətinə çəkilmiş
geyim eskizi.1952-ci il.Rəssam-K.Kazımzadə
eskiz
65. “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun) tamaşasında Azər baba surətinə çəkilmiş
geyim eskizi.1952-ci il.Rəssam-K.Kazımzadə
eskiz

VII PLANŞET

66. Soldan :Əməkdar mədəniyyət işçisi,rejissor Məmmədkamal Kazımov,
xalq artisti,rejissor Tofiq Kazımovla
foto
67. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivindən bir qrupu foto
68. 3. Rejissor A.İskəndərov, rəs-B.Əfqanlı,rej-Ə.Quliyev,rəs-N.Fətullayev
dram teatrının texniki işçiləri ilə
foto
69. F.Qədri,M.Əliyev, M.Davudova foto
70. Bir qrup incəsənət xadimi foto
71. Milli Dram Teatrının aktyorları H.Qafqazlı, A.H.Cavadov,
C.Əliyev,M.Sənani
foto
72. “1960-cı illərdə Azərbaycan teatrı öz sənətini həyatla daha yaxından
bağlamağa çalışırdı.Müasirliyi o, yalnız hadisələrin cərəyan etdiyi bir
zaman kimi yox,həm də estetik kateqoriya kimi şərh ediri.Bütün bunlar
milli teatrın potensial imkanlarından xəbər verirdi.”
Cəfər Cəfərov
əməkdar incəsənət xadimi,sənətşünaslıq doktoru
sitat
73. Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının kollektivi.
Moskvada.dekada,1948-ci il
foto
74. Soldan:xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov və xalq şairi Rəsul Rza foto
75. İ.Dağıstanlı Beynəlxalq Teatr İnstitutunun XV konqresinin
iştirakçıları ilə
foto
76. Əməkdar incəsənət xadimi,sənətşünaslıq doktoru C.Cəfərov,xalq şairi
M.M.Seyidzadə, türk şairi Nazim Hikmət,şairə M.Gülgün
foto
77. Rejissor M.Məmmədov, teatrşünas C.Səfərov,aktyor İ.Dağıstanlı,
Türkmən Gənc tamaşaçılar teatrının baş rejissoru O.Hacımuradova
foto
78. Rejissor T.Kazımov “Vaqif” tamaşasından sonra aktyorlarla birlikdə foto

VI VİTRİN

79. Mehdi Məmmədov “Onun sənət ulduzu” kitab
80. 2. M.A,Əliyevin “Almaz”, “Sevil”, “1905-ci il” (C.Cabbarlı)tamaşaları rol dəftəri
81. 3. S.Rəhmanın “Xöşbəxtlər” tamaşasında Mirzə Qərənfil rolu.
M.Vəlixanlıya məxsus.1941
rol dəftəri
82. Hökümə Qurbanovaya məxsus dəftər.1952  
83. D.Bünyadzadə adına DTT tərəfindən aktyor S.Ruhullaya verilmiş
vəsiqə 1923-cü il
 
84. S.Ruhulla “Xatirələrim”.1917-ci il. dəftər
85. S.Ruhulla aid foto əl izləri dəftər
86. Hökümə Qurbanovaya verilən hədiyyə  
87. S.Vurğun “Vaqif”  
88. “12 –ci gecə” yaxud “Hər nə istəsəniz” (U.Şekspir).1945/46 rol dəftəri
89. C.Məmmədquluzadə “Mertveçı” kitab
90. Cavanşir kitab
91. Həsənağa Salayev kitab
92. Adilə İsmayılov “Azərbaycan qadınları” kitab

VIII PLANŞET

93. Xalq yazışısı M.İbrahimov xalq rəssamı T.Salahovla foto
94. M.İbrahimov “Məhəbbət”.1942-ci il
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəss-N.Fətullayev
Məşədi Qulamhüseyn-M.A.Əliyev
foto
95. 3. M.İbrahimov “Həyat”.1954-cü il
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəss-N.Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto
96. 4. M.İbrahimov “Kəndçi qızı”.1976-cı il
Rej-Ə.Quliyev
Rəss-S.Haqverdiyev
Vahid-F.Poladov
Bənövşə-V.Fətullayev
foto
97. N.Həsənzadə “Atabəylər”.1983-cü il
Rej-M.Fərzəlibəyov
Rəss-F.Qafarov
Qızıl Arslan-K.Xudaverdiyev
Əbubəkr-İ.Əsgərov
İnanc xatun-S.İbrahimova
Nizami-H.Xanızadə
foto
98. S.Rəhman “Xoşbəxtlər”.1940/41-ci il mövsümü
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəss-N.Fətulayev
İnci-H.Qurbanova
Gülər-B.Şəkinskaya
foto
99. N.Xəzri “Sən yanmasan”.1972-ci il
Rej-Ə.Quliyev
Rəss-R.Babayev
Sədayə-A.Pənahova
Eldar-S.Rzayev
foto
100. N.Xəzri “Mənsiz dünya”.1987/88-ci illər
Rej-M.Fərzəlibəyov
Rəss-R.Babayev
Mirzə Şəfi-Ə.Qədirov
Qərib Qulam-S.Aslan
foto
101. S.Rəhman
(1910-1970)
foto
102. S.Rəhman “Əliqulu evlənir”.1961/62-ci il mövsümü
Rej-M.Məmmədov
Rəss-İ.Axundov
Nazlı-H.Qurbanova
Yasəmən-N.Məlikova
Rövşən-F.Fətullayev
foto
103. S.Rəhman “Nişanlı qız”.1984-cü il
Rej-M.Dadaşov
Rəss-S.Haqverdiyeva
Mindilli-S.Aslan
Camal-R.Dadaşov
Qasım-R.Əzimov
foto
104. B.Vahabzadə “Yollara iz düşür”.1977/78-ci il
Rej-Ə.Quliyev
Rəss-Elçin
Loğman-K.Xudaverdiyev
Göyərçin-M.Məlikova
Tərlan-P.Bağırov
Şair-M.Mirzə
foto
105. C.Məmməquluzadə “Dəli yığıncağı”.1978-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-E.Məmmədov
Pirpiz Sona-Ş.Məmmədova
foto
106. 14. Barat Şəkinskayanın həyat və yaradıclığına aid albom albom

IX PLANŞET

107.

İlyas Əfəndiyev (1914-1996)

foto
108. İ.Əfəndiyev “Atayevlər ailəsində”.1954/55-ci il mövsümü
Rej-T.Kazımov
Rəss-S.Şərifzadə
Lətafət-H.Qurbanova
Şahsuvarov-M.Dadaşov
foto
109. İ.Əfəndiyev “Mahnı dağlarda qaldı”.1982-ci il
Şahnaz-A.Pənahova
Gülgəz-V.Fətullayeva
foto
110. Q.Rəsulov “Söz yarası”.1966-cı il
Rej-Ə.Şərifov
Rəss-N.Fətullayeva
Şöhrət-Ş.Ələkbərov
Elçin-S.İbrahimova
Səhərgül-H.Qurbanova
Göyçək-Ə.Yusifqızı
foto
111. S.Vurğun “İnsan”.1973/74-cü il mövsümü
Rej-M.Məmmədov
Rəss-E.Məmmədov
Tamaşadan səhnə
foto
112. “İlyas Əfəndiyev dramaturqiyamızın qabaqcıl ənənələrini davam etdirərək
daha çox psixoloji-lirik planda yaratdığı əsərlərlə səhnəmizə yeni bir hava ,
yeni məna və məzmun gətirmişdir.”
Məmməd Arif
Filologiya elmləri doktoru, akademik
sitat
113. İ.Əfəndiyev “Bahar suları”.ADDT.1948/49-cu il
Rej-A.İskəndərov
Rəss-N.Fətullayev
Nəcəf-A.S.Gəraybəyli
foto
114. Q.Rəsulov “Qarabağ əfsanəsi”.1984/85-ci il mövsümü
Rej-M.Fərzəlibəyov
Rəss-K.Şıxəliyev
Günəş xanım-H.Qurbanova
Şəhla xanım-N.Məlikova
foto
115. İ.Əfəndiyev “Qəribə oğlan”.1975-ci il
Rej-A.Kazımov
Rəss-N.Fətullayev
Tamaçadan səhnə
foto
116. İ.Əfəndiyev “İşıqlı yollar”.1948-ci il mövsümü
Rej-A.İskəndərov
Rəss-N.Fətullayev
Lalə-L.Bədirbəyli
foto
117. 11. İ.Əfəndiyev “Sən həmişə məminləsən”.1967/68-ci il mövsümü
Rej-T.Kazımov
Rəss-Elçın
Həsənzadə-Ə.Zeynalov
Nargilə-A.Pənahova
foto
118. S.Dağlı “Kölgələr pıçıldaşır”.1976-cı il mövsümü
Rej-lar: M.Kazımov,İ.İsrafilov
Rəss-K.Şıxəliyev
Ayna-M.Novruzova
Qocadazə-İ.Osmanlı
Rüstəm Zaloviç-Ə.A.Ağayev
foto
119. M.S.Ordubadi “Qılınc və qələm”.1975/76-cı il mövsümü
Rej-T.Kazımov
Rəss-F.Qafarov
Sultan Toğrul-M.Hacıbəyov
Qətibə-Ə.Babayeva
foto
120. Anar “Adamın adamı”.1979-cu il
Rej-H.Turabov
Rəss- Elçin
Əli Əyrizadə-S.Rzayev
Nazlı Qəmzəli-Ş.Məmmədova
foto
121. 15. Nazım Hikmət “Qəribə adam” tamaşasına aid albom albom

VII VİTRİN

122. “Nesçastnıy yunoşa” .Ə.B.Haqverdiyev proqram
123. “Esli tı qoret ne budet”.N.Xəzri proqram
124. “Nadir-Şah-Afşar” proqram
125. “Almas”.C.Cabbarlı proqram
126. “Farxad i Şirin” proqram
127. “Həyat” M.İbrahimov proqram
128. “Molla İbrahim Kimyagər” proqram
129. “Bizim qəribə taleyimiz” proqram
130. “Təbriz”.1915. proqram
131. “Əsli və Kərəm” proqram
132. “Burya” pyesa proqram

X PLANŞET

133.

Tofiq Kazımov (1920-1980)

foto
134. N.Hikmət “Qəribə adam”.1956-cı il
Rej-T.kazımov
Rəss-S.Şərifzadə
Tamaşadan səhnə
foto
135. “Bu gün aktyor və rejissor öz xalqının qabaqcıl oğlu, cəmiyyətimizin ön
sıralarında gedən, ideyaları fədakarlıqla təbliğ edən yorulmaz bir mübarizdir.
Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, ən zəngin, ən realist dram sənəti bizim
ölkəmidədir.Bu sənət xalqımıza qırılmaz tellərələ bağlıdır.Ölkəmizin dərin
köklü teatrlarından biri də Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrıdır.”
Tofiq Kazımov
Rejissor, xalq artisti
sitat
136. T.Kazımov “Qəribə adam” (N.Himət) tamaşasının yaradıcı heyəti ilə
birlikdə 1956-cı il
foto
137. T.Kazımov “Atayevlər ailəsində” (İ.Əfəndiyev) tamaşasının yaradıcı
heyəti ilə birlikdə.1960-cı il
foto
138. T.Kazımov “Dəlilər” (Lope de Veqa) tamaşasının iştirakçıları ilə
birlikdə.1963-cü il
foto
139. T.Kazımov “Ölülər” (C.Məmmədquluzadə) tamaşasının iştirakçıları
ilə birlikdə.1966-cı il
foto
140. C.Məmmədquluzadə “Ölülər”.1966-cı il
Rej-T.Kazımov
Rəss-E.Aslanov
Hacı Həsən Ağa-M.Şeyxzamanov
İsgəndər-H.Turabov
foto
141. Ş.Qurbanov “Sənsiz”.1967-ci il
Rej-T.Kazımov
Rəss-E.Aslanov
Sevinc-H.Qurbanov
Tərlan-M.Dadaşov
foto
142. İ.Əfəndiyev “Unuda bilmirəm”.1968-ci il
Qur.rej-T.Kazımov
Rəss-L.Məmmədbəyov
Nərmin-A.Pənahova
Kamran-H.Turabov
foto
143. T.Kazımov aktyorlarla birlikdə yeni tamaşanın rol bölgüsü zamanı foto
144. Ə.B.Haqverdiyev “Pəri Cadu”.1969-cu il
Rej-T.Kazımov
Rəss-S.Qurbanov
Hafizə-S.İbrahimov
Qurban-H.Turabov
foto
145. İ.Əfəndiyev “Məhv olmuş gündəliklər”.1969-cu il
Qur.rej-T.Kazımov
Rej-H.Əbluc
Rəss-S.Qurbanov
Angel-Ş.Məmmədova
Savalan-F.Poladov
foto
146. T.Kazımov “Yağışdan sonra” (B.Vahabzadə) tamaşasının yaradıcı
heyəti ilə birlikdə.1971-ci il
foto
147. T.Kazımov “Aydın” (C.Cabbarlı) tamaşasının iştirakçıları ilə
birlikdə.1973-cü il
foto
148. İ.Əfəndiyev “Bağlardan gələn səs”.1979-cu il
Rej-T.Kazımov
Rəss-S.Haqverdiyeva
Pərviz-Y.Nuri
Vahid-S.Rzayev
foto

XI PLANŞET

149. A.Ostrovski “Günahsız müqəssirlər”.ADDT.1948-ci il
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-İ.Axundov
Tamaşadan səhnə
foto
150. N.Qoqol “Müfəttiş”.ADDT.1952-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-N.Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto
151. A.Çexov “Vanya dayı”.ADADT.1960-cı il
Rej-Ə.Şərifov
Rəss-N.Ovçinnikov
Voynitski-Ə.Sultanov
Yelena Andreyevna-H.Qurbanova
foto
152. A.Çexov “Vanya dayı” .ADADT.1960-cı il
Rej-Ə.Şərifov
Rəss-N.Ovçinnikov
Tamaçadan səhnə
foto
153. M.Qorki “Vassa Jeleznova”.ADDT.1954-cü il
Rej-T.Kazımov
Rəss-B.Əfqanlı
Lyudmila-L.Bədirbəyli
Petyorkin-F.Fətullayev
foto
154. L.Tolstoy “Canlı meyit”.1968-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-Y.Toropov
Anna Pavlovna-M.Novruzova
Saşa-S.İbrahimova
foto
155. U.Rozov “Şadlıq sorağında”.ADADT.1961-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-İ.İsmayılov
Tamaşadan səhnə
foto
156. M.Qorki “Zikkovlar”.ADADT.1968-ci il
Rej-Ə.Behbudov
Rəss-S.Yefimenko
Tamaşadan səhnə
foto
157. M.Qorki “Meşşanlar”.ADADT.1975-ci il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-E.Məmmədov
Terenti-M.Şexyzamanov
Yelena Nikolayevna-Ş.Məmmədov
foto
158. Ostrovski “Cehizsiz qız”.ADADT.1979-cu il
Rej-Ə.Şərifov
Rəss-N.Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto

VIII VİTRİN

159. Otello. proqram
160. A.V.Lunaçarski “Vilyam Şekspir”.rus dilindən tərcümə edəni İ.Xəlil. -
Bakı 1925-ci il.
proqram
161. “Kovarstvo i Lyubov” proqram
162. “Dvenadçataya noç, ili çto vam uqodio” . proqram
163. Azerbaydjanskiy Qosudarstvennıy Porkskiy.Xudojestvennıy Teatr. proqram
164. “Maqbet”. V.Şekspir. proqram
165. “Hamlet” . proqram
166. “Antoni və Kleopatra”. proqram
167. U.Şekspir “Hamlet”.Bakı 1926-cı il. proqram

XII PLANŞET

168.

U.Şekspir “Kral Lir”.ADDT.1941-ci il
Rej-A.Qripiş
Rəss-S.Yefimenko
Tamaşadan səhnə

foto
169. Lope de Veqa “Sevilya ulduzu”.ADDT.1953-cü il
Rej-T.Kazımov
Rəss-S.Şərifzadə
Tamaşadan səhnə
foto
170. U.Şekspir “Qış nağılı” tamaşasının heyət : ADDT.1955-ci il foto
171. U.Şekspir “Otello”.ADADT.1960-ci il.
Rej-Ə.İsgəndərov
Rəss-N.Fətullayev
Otello-Ə.Ələkbərov
Dezdemona-L.Bədirbəyli
foto
172. Lope de Veqa “Rəqs müəllimi”.ADDT.1949-cu il
Rej-M.Məmmədov
Rəss-N.Fətullayev
Aldemaro-Ə.Sultanov
Florela-B.Şəkinskaya
foto
173. U.Şekspir “Antoni və Kleopatra”.ADADT.1964-cü il
Rej-T.Kazımov
Rəss-T.Salahov
Klepatra-H.Qurbanova
Antoni-Ə.Zeynalov
Oktavian Sezar-H.Salayev
foto
174. V.Hüqo “Mariya Tüdor”.ADADT.1962-ci il
Rej-T.Kazımov
Iştirakçılarla birlikdə.
foto
175. Y.Onil “Qızıl”.ADADT.1972-ci il
Rej-T.Kazımov
Rəss-S.Haqverdiyeva
Sara Allen-Ə.Əliyeva
Süzən-Ş.Məmmədova
Denni-K.Xudaverdiyev
foto
176. U.Şekspir “Fırtına”.ADADT.1975-ci il -
Rej-T.Kazımov
Rəss-İ.Lemeşev, O.İbrahimov
Stefano-Ə.Ağayev
Trinkulo-M.Sadıxov
Kaliban-S.Rzayev
 
177.

U.Şekspir “Heç nədən hay-küy”.ADADT.1975-ci il
Rej-Ə.Quliyev
Rəss-N.Fətullayev
Bəst-X.Mirzəzadə
Hero-S.Quliyeva

foto

IX VİTRİN

178. “Ana torpağı”. proqram
179. “Xanuma”. proqram
180. “Kimdir müqəssir”. proqram
181. “Şöhrət və ya unudulan adam”. proqram
182. “Müfəttiş”. proqram
183. “Cehizsiz qız”. proqram
184. “Sevilya ulduzu”. proqram
185. “Canlı meyit”. proqram
186. “Vanya dayı”. proqram
187. “Bez vinı vinovatil”. proqram
188. “Hind gözəli”. proqram
189. “Dəlilər”. proqram

Kukla

190.

A.S.Puşkinin “Dubrovski” əsərində Vladimir Dubrovski surətinə
hazırlanmış kukla.
Rəssam-S.Samorodova.ADAMDT.1936/37-ci il

 

Eskiz

191. “Gülən adam” (V.Huqo) tamaşasında Febeya surətinə çəkilmiş elekorasiya
eskizi.1935-ci il.Rəss- M.Tixomirov
 

Geyimlər

192. “Şeyx Sənan” (H.Cavid tamaşasında Platon rolunun ifaçısı
Ağasadıq Gəraybəylinin geyimi)
 
193. Sabit Rəhmanın “Küləklər” əsəri tamaşasında Firuzə rolunun
Nəcibə Məlikovanın geyimi
 
194. M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” əsərinin tamaşasında Əmir
İnac rolunun ifaçısı Səməndər Rzayevin geyimi.
 
195. “Yeddi qardaş və yatmış gözəl” (A.S.Puşkin) tamaşasında Kral
rolunun ifaçısı Kamil Qubuşovun geyimi.