III ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

 

Opera sənətimizə həsr olunmuş guşələrdə isə mərkəzi mövqe mədəniyyətimizin korifeyi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Milli operamızın banisi sayılan Üzeyir Hacıbəylinin bütün operalarının proqram və afişaları muzeydə sərgilənir.

Onların sırasında ilk dəfə 1908 – ci ildə oynanılmış «Leyli və Məcnun» operasına aid proqram muzeyin fəxr etdiyi eksponatlardandır. Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabskinin, Leylinin ilk ifaçılarından olan Həqiqət Rzayevanın, opera və vokal sənətimizin ilk professional ifaçıları sayılan Şövkət Məmmədovanın və Bülbülün yaradıcılığından söhbət açan foto şəkillər, kostyum və rekvizitlər ən unikal muzey əşyaları kimi xüsusi maraq doğurur.

Burada böyük bəstəkar Müslüm Maqomayevin, opera bəstələmiş ilk qadın bəstəkarımız Şəfiqə Axundovanın, gözəl opera müğənnimiz Fatma Muxtarovanın, bənzərsiz səsləri ilə dünyanı fəth edən Rəşid Behbudovun, Müslüm Maqomayevin yaradıcılığından da geniş söhbət açılır.

Milli balet sənətimizin yaranma tarixi, yüksəlişi və dünya musiqi ədəbiyyatına daxil olan inciləri barədə də ekspozisiyada dolğun məlumat almaq mümkündür. Balet guşəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin 1940 – cı ildə yazılmış və səhnəyə qoyulmuş « Qız qalası » - ilk milli balet tamaşası haqqında ətraflı bilgi verilir.

Dünya şöhrətli bəstəkarlar Qara Qarayevin « Yeddi gözəl », «İldırımlı yollarla », Fikrət Əmirovun «Min bir gecə», Arif Məlikovun «Məhəbbət əfsanəsi» baletlərindən müxtəlif fraqmentləri əks etdirən şəkillər, dekorasiya və geyim eskizləri də son dərəcə baxımlıdır