IV ZAL

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı

Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı

 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı da Muzeydə maraqlı materiallarla təqdim olunur. Üzeyir Hacıbəylinin 1910 – cu ildə oynanılmış ilk operettası «Ər və arvad» tamaşasının proqramı, «Arşın mal alan», «O olmasın, bu olsun» tamaşalarına çəkilmiş dekorasiya eskizləri və onlarla bu kimi maraqlı eksponatlar qarşısında ayaq saxlamamaq mümkün deyil.

Bu fikri eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı barəsində də söyləmək doğru olar. 1930 – cu ildə Qriqori Kornellinin «Qırmızı qalstuk əleyhinə» tamaşası ilə fəaliyyətə başlayan Bakı Uşaq Teatrının adı 1936 – cı ildən dəyişdirilərək Gənc Tamaşaçılar Teatrı adlandırılır.

Tetarın repertuarında milli klassiklərimizdən Mirzə Fətəli Axundzadənin, Nəcəf bəy Vəzirovun, Cəfər Cabbarlının, dünya ədiblərindən Fridrix Şillerin, Jan Batist Molyerin, Nikolay Qoqolun və başqalarının əsərləri oynanılmışdır. Teatrda Məhərrəm Haşımov, Ulduz Rəfili, Zəfər Nemətov kimi görkəmli rejissorlar, Ağadadaş Qurbanov, Süleyman Ələsgərov, Yusif Vəliyev, Əliağa Ağayev, Susanna Məcidova, Firəngiz Şərifova, Hüsyenağa Sadıqov, Məmmədağa Dadaşov kimi aktyorlar yetişmişlər. Muzeyin ekspozisiyasında bu teatrın keçdiyi yaradıcılıq yolu ilə yaxından tanış olmaq məqsədilə müxtəlif illərdə teatrın səhnəsində oynanılmış tamaşalardan foto – şəkillər, proqram və afişalar, sənədlər, eskizlər nümyaiş olunur.

Azərbaycanda Kukla Teatrının kökləri qədim dövrlərə təsadüf edir.Teatrın Dövlət səviyyəsində təşəkkülünün təşəbbüskarı və yaradıcısı isə Mollağa Bəbirli olub. Teatırın « Sirk » adlanan ilk tamaşası 1932 – ci ildə oynanılıb. İlk illərdə kollektivdə Mollağa Bəbirli, Ziynət Abbasova, Əli Əsgərov, Münəvvər Dadaşova, Həcər Ələsgərova və başqaları çalışıblar. İlk illər məxsusi kukla teatrı üçün nağıl – pyeslər olmadığına görə truppa tərcümə və təbdillər əsasında « Ayıq ol », « Əsl vəsait » və s. tamaşalar hazırlanırdı. Kukla teatrı illər boyu formalaşdıqca yeni əsərlər meydana gəlirdi. Bu yolda ilk addımı gənc şair Mirmehdi Seyidzadə atıb. Onun «Nərgiz» pyesi uzun illər teatrın repertuarında müxtəlif quruluşlarda göstərilib. Sonralar teatrın səhnəsində «Göyçək Fatma» ( Mirvarid Dilbazi ), «Keçinin qisası» ( Əyyub Abbasov ),«Cırtdan» ( Mirmehdi Seyidzadə ), «Üç nağıl» (Abdulla Şaiq), «Qaravəlli» ( Anar ), «Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah» ( Mirzə Fətəli Axundzadə ), «Cunquş» ( Xanımana Əlibəyli ), «Cik – cik» ( Əli Səmdli ), «Bülbülün nağılı», «Oloye Lukoye və yaxud sehirli çətirlər» ( Hans Xristian Andersen ), «Qızıl xoruz» ( Aleksandr Puşkin ) və s. ən uğurlu tamaşalardan olub.

Muzeyin ekspozisiyasında teatırn yaradıcılq yolunu əks etdirən proqram və afişalar, eskizlər, tamaşalardan fotolar nümyaiş etdirilir.