IV ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı

I Planşet

1. “Muj i jena”, “Leyli i Mecnun” .1910 proqram
2. Ü.Hacıbəyov “Arşin mal alan” .1919
Vəli-Anaplı
foto
3. Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”
Cahan xala-N.Məmmədov
foto
4. Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay”.Musiqili teatr truppası.1914
Kəblə Hacı-H.Abbasov
 
5. “Arşın mal alan” .1919 proqram
6. “Köhnə Bakının tipləri”.N.İsmayılov eskiz
7. “Köhnə Bakının tipləri”.N.İsmayılov eskiz
8. “Kabla Xudi”, “Molla Djabi” afişa

I VİTRİN

1. “Evliyken subay”.1915 N 10431 kitab
2. X.Məlikov “Arşın mal alan”.U.Qadjibekova.1955 kitab
3. İpək parça .Z.Hacıbəyov “Əlli yaşında cahan”.1914 proqram
4.

İpək parça “Razboyniki”, “Muj i jena”.1910

proqram
5. Z.Hacıbəyov “Əlli yaşında cavan”.əlyazma ssenari
6. “Arşın mal alan”.1917 kitab
7. 27 may 1919.Ü.Hacıbəyov “Arşın mal alan” proqram
8. M.Kazımovski “Molla Cəbi”.1918 Bakı kitab
9. R.Qasımova Hacıbəyovun komediyaları . N 10481 kitab
9. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan”.1938
Rej-İ.Hidayətzadə
Rəss-Ə.Sultanov
Gülçöhrə-S.Mustafayeva
Əsgər-Bülbül
foto
10. Z.Hacıbəyov “Əlli yaşında cavan” tamaşasının iştirakçıları : soldan ön sırada-
-N.Rəcəbova, N.Zeynalova, soldan arxa sırada : F.Seyidbəyli, F.Ağazadə
foto
11. Z.Hacıbəyov “Evliykən subay”.1940
Rej-N.Şərifov
Rəss-H.Mustafayev
Ürzad-N.Mironova
Kəblə Hacı-Ə.Şəfayi
Pərzad-M.Kələntərli
foto
12. M.F.Axundzadə , Niyazi “Lənkəran xanının vəziri”.1939
Rej-H.İsmayılov
Rəss-H.Mustafayev
Şölə xanım - Ş.Abışova
foto
13. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan”.Rəss-F.Qusaq.1957 eskiz
14. “Bakıda kəşf etdiyim ən gözəl teatrlardan biri də Musiqili Komediya Teatrı olda
“Məşədi İbad” , o ölməz əsəri, sonra Səid Rüstəmovla Süleyman Rüstəmin “Durna”
sını gördüm.Rejissor Şəmsi Bədəlbəyliyə,artist Lütfəli Abdullayevə Əlihüseyn
Qafarlıya və aktrisa Nəsibə Zeynalovaya pərəstiş edənlərin içində mən də varam.”
Nazim Hikmət
Türk şairi
sitat
15. “Arşin mal alan” (Ü.Hacıbəyli)əsərində Cahan xala surətinə çəkilmiş geyim eskizi
1957.Rəss-Ə.Abbasov
sitat
16. “O, olmasın bu olsun” (Məşədi İbad) Ü.Hacıbəylinin operasının yaradıcı heyəti
tamaşasından sonra.1943
foto
17. M.S.Ordubadi, S.Rüstəmov “Beş manatlıq gəlin”.1949
Rej-H.Əliyev
Rəss- H.Mustafayev.
Tamaşadan səhnə
foto
18. Ü.Hacıbəyli “Məşədi İbad”.1943
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-İ.Axundov
Məşədi İbad-Ə.Qafarlı
Sərvər-K.Kərimov
Hambal-L.Abdullayev
foto
19. “Arşin mal alan” (Ü.Hacıbəyli) tamaşasının dekorasiya eskizi.1938.
Rəss-Ə.Sultanov
eskiz
20. S.Rüstəm, S.Rüstəmov “Durna”.1957
Rej-Ş.Bədəlbəyli (Ə.Abbasov)
Rəss-Ə.Abbasov
Tamaşadan səhnə
foto
21. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan”.1957
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-N.Fətullayev
Soltan bəy-Ə.Qafarlı
Cahan xala-N.Zeynalova
foto
22. “Durna” (S.Rüstəm, S.Rüstəmov) tamaşadan sonra.1957 foto
23. S.Rəhman, S.Əsgərov “Ulduz”.1957
Qur.rej-Ş.Bədəlbəyli
Rej-S.Turabov
Rəss-Ə.Abbasov
Züleyxa-N.Zeynalova
Məhəmməd-L.Abdullayev
foto
24. S.Rəhman, S.Əsgərov “Ulduz”.1957
Qur.rej-Ş.Bədəlbəyli
Rej-S.Turabov
Rəss-Ə.Abbasov
Möhsün-İzzət Bağırov
Nazilə-M.Şahmərdanova
foto
25. Rej: Ş.Bədəlbəyli, L.Abdullayev və M.Şahmərdanova “Ulduz” (S.Rəhman,
S.Ələsgərov) tamaşanın məşqi zamanı.1957
foto
26. “Arşin mal alan” (Ü.Hacıbəyli) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi. Rəss-F.Qusak
1957.
eskiz
27. “Durna” (S.Rüstəm, S.Rüstəmov) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1957
Rəss-Ə.Abbasov
eskiz
28. Süleyman Ələsgərov bəstəkar , xalq artisti.(1924-2000) foto
29. Niyazi Şərifov rejissor, əməkdar incəsənət xadimi.(1914-1982 ) foto
30. Əliheydər Ələkbərov rejissor, əməkdar artist.(1915-1975) foto
31. Şixəli Qurbanov yazıçı, dramaturq (1925-1967) foto
32. R.Mustafayev “Hacı Qara”.1960
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Ə.Mustafayev
Hacı Qara-Ə.Qafarlı
Heydər bəy-L.İmanov
foto
34. ADMKT kollektivi 1960-cı illər foto
35. M.Əlizadə, F.Əmirov “Gözün aydın”.1958
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Ə.Abbasov
Nargilə-N.Zeynalova
Altay – K.Kərimov
foto
36. “Kəndimizin mahnısı” (K.Kərimov, Z.Bağırov) tamaşasının yaradıcı heyətindən bir qrup.1961 foto
37. K.Kərimov, Z.Bağırov “Kəndimizin mahnısı” .1960
Rej-N.Şərifov
Rəss-Ə.Abbasov
Tamaşadan səhnə
foto
38. M.Əlizadə, H.Xanməmmədov “Bir dəqiqə”.1961
Rej-Ə.Ələkbərov, N.Şərifov
Rəss-A.Seidov
Əli Dinməzov-B.Səfəroğlu
Səməndər-L.Abdullayev
foto
39. S.Milovan “Tbilisi nəğməsi”.1961
Rej-Ş.Mesxe, R.Kazımovski
Rəss-Ə.Abbasov
Qasiya-N.Zeynalova
Qasiyane-Ə.Qafarlı
foto
40. “Ulduz” albom
41. Şəmsi Bədəlbəyli (1911-1987) . xalq artisti foto
42. ADMKT yaradıcı kolektivinin bir qrupu ön sırada soldan xalq rəssam - B.Miirzəzadə,
x/artisti- B.Səfəroğlu , L.Abdullayev – rejissor, xalq artisti-Ş.Bədəlbəyli
arxa sırada soldan x\artistləri bəstəkar R.Mustafayev, A.Məlikov və şair dramaturq R.Z.Xəndan
foto
43. ADMKT kollektivi Gəncə şəhərində qastrol səfərində olarkən .1961 foto
44. Rejissor , xalq artisti Ş.Bədəlbəyli və bəstəkar SSRİ ,xalq artisti F.Əmirov foto
45. SSRİ x/artisti drijor : Niyazi, rej-Ş.Bədəlbəyli foto
46. (SSRİ) soladn ön sırada x/ artistləri bəstəkar S.Ələsgərov, rej-Ş.Bədəlbəyli və əməkdar
Incəsənət xadimi, dramaturq S.Rəhman soldan arxa sırada rəss Ə.Abbasov
foto

II VİTRİN

47. “Gözün aydın” .F.Əmirov kitab
48. “Qızıl toy” Oqtay Kazımov kitab
49. “Özümüz bilərik” .S.Ələsgərov kitab
50. “Ulduz” S.Ələsgərov kitab
51. N.Zeynalova (F.Rəhmanzadə) kitab
52. Ş.Bədəlbəyli (S.İsgəndərova, E.Kamenetskaya ) kitab
53. S.Ələsgərov (V.Xəlilov) kitab
54. Q.Cəmşidi, Ə.Hüseyn , A.Rzayev
“Hacı Kərimin Aya səyahət”.1962
Rej-R.Kazımovski
Rəss-Ə.Abbasov
Hacı Kərim-B.Səfəroğlu
foto
55. M.Əlizadə,Ə.Abbasov “Səndən mənəyar olmaz”.1963
Rej-N.Şərifov
Rəss-Ə.Abbasov
Darçınov-M.Nuriyev
İlqar-S.Aslan
foto
56. Ş.Bədəlbəyli, V.Adıgözəlov, R.Mustafayev “Hacı qara”(Xəsis).M.F.Axundzadənin
Eyni adlı komediyası əsasında.1962
Qur.rej-Ş.Bədəlbəyli
Rej-S.Turabov
Rəss-H.Mustafayev
Tamaşadan səhnə
foto
57. Ş.Qurbanov,S.Ələsgərov “Özümüz bilərik”.1963
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-Ə.Abbasov
Zərəf-M.Əhmədov
Lalə-Ş.Qasımova
foto
58. S.Ələsgərov , Ş.Qurbanov “Özümüz bilərik”.1963
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-Ə.Abbasov
Nabat-M.Kələntərli
Səfər-Ə.Qasımov

foto
59. “Hacı Kərimin Aya səyahəti” (Q.Cəmşidi, Ə.Hüseyni) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi.1962 .Rəssam-Ə.Abbasov
eskiz

III VİTRİN

60. “Nənəmin şahlıq quşu” proqram
61. “Arşin mal alan” .1938 proqram
62. “Qızıl toy” proqram
63. “Ulduz” .1964/65.Kremlyevski teatr proqram
64. “Sevindik qız axtarır” proqram
65. “Toy kimindir” proqram
66. Milyonçunun dilənçi oğlu proqram
67. “Qızılgül”.ADMKT.1967 proqram
68. “Hacı Kərimin Aya səyahəti”.ADMKT.1962 proqram
69. “Qaçırılmış qız” proqram
70. “Məşədi İbad” proqram
71. “Qaynana”.1967/68 proqram
72. “Boşanaraq evlənərik” proqram
73. Ü.Hacıbəyli “Məşədi İbad”.1963
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Ə.Abbasov
Məşədi İbad-Ə.Qafarlı
Sənəm-M.Şahmərdanova
foto
74. Ş.Qurbanov,S.Ələsgərov “Milyonçunun dilənçi oğlu”.1966
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-B.Mirzəda
Polis rəisi-B.Səfəroğlu
Xanım-R.Əliyeva
foto
75. ADMKT Moskva şəhərində qastrol səfərində olarkən “Məşədi İbad”
(Ü.Hacıbəyli) operettasından səhnə.1965
Qur.rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Ə.Abbasov
Məşədi İbad-L.Abdullayev
Hambal-M.Nuriyev
foto
76. M.Əlizadə, N.Məmmədov, T.Bakıxanov “Altı qızın biri pəri”.1964
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-A.Səidov
Firuzbala-B.Səfəroğlu
Tamaşa xala-N.behbudov
foto
77. ADMKT kollektivindən bir qrup foto
78. Ev bizim, sirr bizim (N.Gəncəli, Ş.Axundova) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi.1965.Rəssam-Ə.Abbasov
eskiz
79. S.Ələsgərov,S.Qədirzadə “Həmişəxanım”.1971
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Y.Toropov
Tamaşadan səhnə
foto
80. S.Ələsgərov,S.Qədirzadə “Hardasan ay subaylıq?”.1968-ci il.
Rej-Ə.Ələkbərov
Rəss-A.Quliyev
Tamaşadan səhnə
foto
81 “Ləpələr” (Ə.Kürçaylı, A.Məlikov)tamaşasından sonra.1967-ci il foto
82. M.Şamxolov, Z.Bağırov “Qaynana” .1967-ci il
Rej-N.Şərifov
Rəss-B.Mirzəzadə
Cənnət-N.Zeynalova
Zərifə (Afət)-L.Səfərov
foto
83. A.Zeynallı, T.Bakıxanov “Məmmədəli kurorta gedir”.1970-ci il
Rej-S.Turabov
Rəss-İ.Axundov
Məxmərcan-N.Behdudova
Xandadaş-H.Bağırov
Məmmədəli-S.Aslan
foto
84. R.Zəka, R.Mustafayev “Axırı yaxşı olar”.1968
Rej-N.Şərifov
Rəss-B.Mirzəzadə.
Tamaşadan səhnə
foto
85. “Qizilgül” (M.Əlizadə, S.Hacibəyov) tamaşasına çəklmiş dekorasiya eskizi.1940/41
Rəss-F.Qusak
eskiz
86. S.Ələsgərov,S.Qədirzadə “Həmişəxanım”.1971
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-Y.Toropov
Ələsgər-L.Abdullayev
Muxtar-Ə.Orucov
foto
87. S.Rəhman,E.Sabitoğlu “Hicran” tamaşasının yaradıcı heyəti.1975-ci il foto
88. V.Dolidze “Keto və Kote” .1973
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-N.Kazbek
Tamaşadan səhnə
foto
89. S.Rəhman, N.Əliyerdibəyov “Nazxanım naz eliyir”.1973
Rej-N.Şərifov
Tamaşadan səhnə
foto
90. “Ş.Bədəlbəyli “Hicran” tamaşasına quruluş verərkən hadisələrin həm danışıq,
həm vokal, həm də rəqs vasitəsilə ifadə ediləcəyini nəzərə almış, bu elementləri
vahid ansamblda birləşdirmək, onların parlaq səhnə ifadəsinə nail olmuşdur.”
Nurəddin Babayev
Filologiya elmləri namizədi,professor
sitat
91. S.Rəhman, E.Sabitoğlu “Hicran”.1975
Qur.rej-Ş.Bədəlbəyli
Rej-V.Ağayev
Rəss-A.Cəfərov
Qızbacı-N.Zeynalova
Mitoş-H.Bağırov
Dadaşbala-S.Aslan
foto
92. “Arşın mal alan” tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1957.Rəssam-Ə.Abbasov eskiz
93. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan” .1974.
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-N.Fətullayev
Asya-O.Məmmədzadə
foto
94. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan”.1974
Rej-Ş.Bədəlbəyli
Rəss-N.Fətullayev
Vəli-F.Salayev
Telli-D.Seyidzadə
foto
95. İ.Coşğun, R.Şəfəq “Tülkü həccə gedir”.1982.
Rej-V.İbrahimoğlu
Rəss-E.Aslanov
Tamaşadan səhnə
foto
96. “Arşin mal alan” (Ü.Hacıbəyli) operattasından sonra.1974. foto
97. Ü.Hacıbəyli “Məşədi İbad” .1985
Rej-V.İbrahimov
Rəss-N.Bəykişiyev
Məşədi İbad-H.Bağırov
Sənəm-O.Məmmədzadə
Gülnaz-A.Əhmədova
foto
98. G.Xuqayev, A.Ovanov “Sevgilimin anası”.1976
Rej-C.Novruzov
Rəss-A.Əbülrəhmanov
Gülbadam-N.Zeynalov
Albadam-H.Bağırov
foto

IV VİTRİN

99. Qəzet kəsimləri, Rostinin “Moi reçenzii”.1927 albom
100. “Teatr muzıkalnoy kolljedii”.1963 kitab
101. S.Məmmədova “Puti razvitiya Azerbayjanskoqo Muzıkalnoqo teatra”. kitab
102. Az.Qos.Teatr Muzıkalnoyo Komediy.1965 kitab
103. Stotqart, Friml “Roz-Mari”. proqram
104. Palmskoqo Kalman , “Mister İks” proqram
105. İ.O.Dunayevskiy “Belaya Akasiya”.1957 proqram
106. İ.Kalman “Printsessa sirka”.1957 proqram
107. V.Belvis “Vas jdut druzya”.1957/58 proqram
108. “Odna minuta”.M.Əlizadə, Q.Xanməmmədov.1964/65 proqram
109. “Mama ya jenyus!”.R.Qadjiyev proqram
110. Y.Şavunovskiy,Q.Xrennikov “Yüz şeytan,bir qız”.1963
Rej-A.Q.Alleqrov
Rəss-N.D.Roykova
Tamaşadan səhnə
foto
111. V.Şkvarkin, İ.Ştraus “Qaracı baron”.1963
Rej-A.Q.Alleqrov
Rəss-N.D.Roykova
Tamaşadan səhnə
foto
112. B.A.Aleksandrov “Malinovkada toy”.1958
Rej-M.A.Markben
Rəss-P.A.Volodizin
Tamaşadan səhnə
foto
113. İ.Kalman “Maritsa”.1940
Rej-B.D.Rostinin
Rəss-F.T.Qusak
Populesku-B.D.Rostinin
foto
114. Aleksandrov “Bir il sonra”.1941
Rej-K.Həsənov
Rəss-M.Əliyev
Senya Qorlişkov-A.Alleqrov
foto
115. Ü.Hacıbəyli “Arşin mal alan” .1943
Rej-H.Əliyev, O.Braginski
Rəss-İ.Axundov
Telli-E.A.Qorbaçova
foto
116. “Şən dul qadın” (F.Leqar) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1970
Rəss-F.Qusak
eskiz
117. “Bankir adaxlı” ((T.Vəliyeva, E.sabitoğlu) tamaşasında Atakşi obrazına tikilmiş paltar geyim
118. Milli öndər Heydər Əliyev “O Olmasın bu olsun” (Ü.Hacıbəyli) operettasının
tamaşasından sonra iştirakçılarla birlikdə.1998
foto
119. “O Olmasın bu, olsun”(Ü.Hacıbəyli) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1998. eskiz
120. “O Olmasın bu, olsun”(Ü.Hacıbəyli) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1998. eskiz
121. Moskvada N.Zeynalova adına Teatr açılması münasibətilə “Motarola”
firması tərəfində M.Şamxolov və Z.Bağırovun “Qaynana” əsərində Qaynana
surətinə düzəldilib Azərbaycanın xalq artisti N.Zeynalovaya hədiyyə verilmiş
kukla.2001-ci il.Rəssam-Tamilla xanım
kukla

GTT

122.

A.S.Puşkinin “Kapitan qızı” əsərində Puqaçov surətinə hazırlanmış kukla.
Rəss-S.Samorodova.1935-ci il

kukla
123. “Nərgiz” premyera .1935/36.Seyid-zadə afişa
124. M.Seyidzadə “Nərgiz” 1937-ci il.
Rej-S.Dadaşov
Rəss-N.Kovalenko
Tamaşadan səhnə
foto
125. M.Seyidzadə “Nərgiz” .1937-ci il
Rej-S.Dadaşov
Rəss-N.Kovalenko
Nərgiz-S.Məcidova
foto
126. A.Şaiq “Xasay” .1938-ci il
Rej-M.Haşımov
Rəss-Ə.Həsənov
Rəcəb-Ə.Ağayev
foto
127. A.Şaiq “Xasay” .1938-ci il
Rej-M.Haşımov
Rəss-Ə.Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
128. A.Şaiq “El oğlu”.1939-cu il
Rej-N.Haşımov
Rəss-Ə.Həsənov
maket
129. M.Seyidzadə “Qızıl quş”.1938-ci il
Rej-Ə.Şərifov
Rəss-Ə.Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
130. Ə.Ağayev, Ə.Əhmədov “Seyran”.1940-cı il
Rej-K.Həsənov
Rəss-Ə.Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
131. N.B.Vəzirov “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” .1941-ci il
Rej-K.Həsənov
Rəss-Ə.Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
132. A.Yusifov “Babək” .1940-cı il
Rej-K.Həsənov
Rəss-Ə.Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
133. M.F.Axundzadə “Molla İbrahimxəlil kimyagər”.1938-ci il
Rej-A.Tuqanov
Rəss-N.Fətullayev
Tamaşadan səhnə
foto
134. M.Seyidzadə “Ayaz” tamaşasından Şah surətinə çəkilmiş geyim.1946-cı il
Rəss-F.Qusak
eskiz
135. A.Şaiq “Nüşabə” tamaşasında Münəccim surətinə çəkilmiş geyim.1946-cı il
Rəss-K.Xanlarov
foto
136. ADGTT-nın yaradıcı heyəti : Həsən Əliyev, Abdulla Şaiq, Zəfər Nemətov, Sadıq
Şərifzadə, Cahangir Cahangirov
foto
137. Yazıçı, ictimai xadim A.Şaiq ADGTT 1 qrup aktyorları ilə birlikdə. foto
139. Yazıçı,ictimai xadim A.Şaiq məktəblilərlə birlikdə foto
140. ADGTT yaradıcı heyətindən 1 qrup .1952-ci il foto
141. ADGTT-kollektivi .1954-cü il foto
142. A.Şaiq “Fitnə” .1951-ci il foto
Rej-K.Həsənov
Rəss-S.Şərifzadə
Tamaşadan səhnə
foto
143. Ə.Abbasov “Bahar nəğməsi”.1950-ci il
Rej-Q.Əliyev
Rəss-S.Şərifzadə
Tamaşadan səhnə
foto
144. A.Şaiq “Fitnə” tamaşasına çəkilmiş dekorasiya.1951-ci il.
Rəss-S.Şərifzadə
eskiz

IV VİTRİN

145.

“Nüşabə” A.Şaiq. N 10749

makina çapı
146. Yıldırım A.Şaiq N 8018 kitab
147. “Çətin dərə” S.Axundov proqram
148. Bruşteyn “Ardı var” proqram
149. Mərəmnamə “Bahar nəğməsi”.Ə.Abbasov proqram
150. “Sehirli güvəc” A.Q.Molyoreviski.Bakı-1950 proqram
151. “Qaraca Çoban” Ə.Dəmirçizadə proqram
152. Mərəmnamə “Evlənmə”.Ə.Şərif tərcümə edən proqram
153. “Hazır ol” F.Q.Maqsimoviç proqram
154. “Nərgiz” Seyid-zadə proqram
155. “Zörən Təbib” Molyer proqram
156. “İki veronalı” V.Şekspir.1956-cı il
Rej-K.Həsənov
Rəss-N.Ovçinnikov
Silviya-R.Məlikova
Valentin-S.Ələsgərov
foto
157. R.İsmayılov, Ş.Axundova “Son məktub”.1958-ci il
Rej-K.Həsənov
Rəss-A.Səidov
Tamaşadan səhnə
foto
158. Y.Əzimzadə “Anacan”.1957-ci il
Rej-Z.Nemətov, K.Həsənov
Rəss-A.Səidov
Tamaşadan səhnə
foto
159. Ə.Abbasov “Aqil və Sərvinaz”.1956-cı il
Rej-K.Həsənov
Rəss-H.Mustafayev
Tamaşadan səhnə
foto
160. İ.Çoşğun “Durna qatarı”.1959-cu il
Rej-U.Rəfili
Rəss-H.Mustafayev
Hünər-L.Məmmədbəyov
Ülkər-Ə.Yusifqızı
foto
161. “İki veronalı” (V.Şekspir) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1954-cü il
Rəss-N.Ovçinnikov
eskiz
162. Məhərrəm Haşımov : rejissor, xalq artisti (1912-1969) foto
163. Ulduz Rəfili : rejissor, əməkdar incəsənət xadimi (1922-2006) foto
164. Zəfər Nemətov : rejissor, əməkdar incəsənət xadimi (1915-1971)
foto
165. V.Hüqo “Qavroş”.1960-cı il
Rej-Ü.Rəfili
Rəss-A.Səidov
Qavroş-Ə.Yusifqızı
foto
166. U.Şekspir “Romeo və Gulyetta” .1968-ci il
Rej-Z.Nemətov
Rəss-Ə.Məmmədov
Romeo-H.Əbluc
Cülyetta-S.Qurbanova
foto
167. Anar “Ötən ilin son gecəsi”.1968-ci il
Rej-U.Rəfili
Rəss-Ş.Qurbanov
Tamaşadan səhnə
foto
168. Ə.B.Haqverdiyev “Bəxtsiz cavan”.1963-cü il
Rej-K.Həsənov
Rəss-A.Seidov
Tamaşadan səhnə
foto
169. A.Şaiq “Fitnə”.1961-ci il
Rej-K.Həsənov
Rəss-Ş.Şərifzadə
Fitnə-S.Məcidova
Bəxtiyar-R.Rəcəbov
foto
170. Ç.Aytimatov, G.Məmmədcanov “Futziyama dağında qonaqlıq”.1962-ci il
Rejisor, rəssam-Azər Paşa Nemətov
Tamaşadan səhnə
foto
171. “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” (M.F.Axundzadə) tamaşasına
çəkilmiş dekorasiya.1953-cö il.Rəss-N.Ovçinnikov
eskiz
172. “AFGTT yarandığı ilk gündən səmərəli yaradıclı yolu keçmiş, adı bir bədii
öz fəaliyyət dram dərnəyindən Dövlət teatr dərəcəsinə yüksəlmiş , kollektivi
artmış, sənətkarlıq cəhətdən xeyli möhməklənmişdir.”
İnqilab Kərimov
Sənətşünaslıq doktoru, professor
sitat
173. S.S.Axundov “Qaraca qız”.1973-cü il
Rej-U.Rəfili
Rəss-T.Tahirov
Tamaşadan səhnə
foto
174. İ.Coşğun “Zörhab və Rüstəm”.1975-ci il
Rej-A.Kazımov
Rəss-T.Tahirov
Təhminə-F.Şərifova
Rüstəm-Y.Vəliyev
foto
175. X.Əlibəyli “Aycan”.1975-ci il
Rej-U.Rəfili
Rəss-T.Tahirov
Pitraq-L.Əliyeva

foto
176. C.Məmməquluzadə “Zəncirlənmiş Promotey”.1977-ci il
Rej-H.Sultanov
Rəss-F.Xəlilov
Promotey-Y.Vəliyev
Nefest-S.Ələsgərov
foto
177. C.Məmməquluzadə “Zəncirlənmiş Promotey”.1977-ci il
Rej-H.Sultanov
Rəss-F.Xəlilov
Tamaşadan səhnə
foto
178. Ş.Xurşud “Məhəbbət novellası”.1977-ci il
Rej-A.Kazımov
Rəss-A.Səidov
Kazım-T.Qasımov
Firəngiz-X.Hacıyeva
foto
179. H.Hüseynzadə “Yolda”.1079-cu il
Rej-H.Sultanov
Rəss-A.Səidov
Səməd Vurğun-Y.Vəliyev
Tamaşadan səhnə
foto
180. Ş.Xurşud, Ə.Hacıyeva “Məhəbbət novellası”.1977-c il
Rej-A.Kazımov
Rəss-A.Səidov
Firəngiz-X.hacıyeva
Vasif-F.Naibov
foto
181. ADGTT –nın keçdiyi sənət yoluna aid albom albom

VI VİTRİN

182.

“İki veronalı” U.Şekspir

proqram
183. “İkinci ailə”.R.İsmayılov proqram
184. İ.Coşğun “Durna qatarı”.1958 proqram
185. C.Məcnunbəyov “Ayrılan yollar” .Bakı-1956 proqram
186. A.Şaiq “Qaraca qız” .Bakı-1975 proqram
187. “Sınaq pillələri”.R.Heydər proqram
188. S.S.Axundov “Tamahkar” .Bakı-1976
proqram
189. Y.Əzimzadə “Unutmayın”.1975 proqram
190. İ.Coşğun “Ana laylası”.1976/77-ci illər proqram
191. Azərb.Teatrının Rejissorları : Maqerram Asumov buklet
192. Rejissor Zəfər Neymətov.Müəllif Hüseyn Nəcəfov kitab
193. N.Ostrovski “Kasıblıq eyib deyil”.1935-ci il
Rej-P.Zarikov
Rəss-N.Kovalenko
Tamaşadan səhnə
foto
194. Zayaitski “Robin Qud”.1936-cı il
Rej-P.Jarikov
Rəss-İ.Kovailenko
Tamaşadan səhnə
foto
195. S.Mixalkov “Zayka-zaznayka”.1962-ci il
Rej-U.Rəfili
Rəss-N.Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
foto
196. V.Volevski “Sehrli tütək”.1941-ci il
Rej-A.tuqanov
Rəss- P.Terpilovski
Tamaşadan səhnə
foto
197. “Ardı var” (Brusteyn) tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.1937-ci il
Rəssam-Ə.Həsənov
eskiz
198. A.Sindern “Uzuncorab Peppi”.1973-cü il
Rej-H.Sultanov
Rəss-A.Səidov
Tamaşadan səhnə
foto
199. U.Mamlin “Ey, sən, Salam!” .1970-ci il
Rej-U.Rəfili
Rəss-A.Səidov
Maşa-Malkino
foto
200. A.Osrovski “Gəlirli yer”.1973-cü il
Rej-H.sultanov
Rəss-H.Ovçennikov
Tamaşadan səhnə
foto

KUKLA TEATRI

201.

Kukla teatrının yaradıcısı, bədii rəhbəri və ilk direktoru Mollağa Bəbirli
“Sirk” tamaşasının kuklası ilə.1931-ci il

foto
202. Kukla Teatrının yaradıcı kollektivindən 1 qrupu.1930-cu il


foto
203. M.Bəbirlinin qurluşunda əlcək kuklalarla göstərilən tamaşadan səhnə.1930-cu il foto
204. Kukla teatrının aktyorları M.Bəbirlinin evində “Sirk” (Y.Çapliqin) tamaşasının
məşq edərkən 1932-ci il.
foto
205. M.Bəbirlinin qurluşunda “Hacı Qara” (M.F.Axundzadə) tamaşasından səhnə.1930-cu il
foto
206. Azərbaycan Kukla teatrının afişası.1935|36 afişa
207. Rejissor : T.Məhərrəmova öz sevimli kuklaları arasında foto
208. Y.Şvarts “Cəsur əsgər haqqında nağıl”.1971-ci il
Rej-V.Melkov
Rəss-F.Əhmədov
Tamaşadan səhnə
foto
209. Ə.Səmədli “Artıq tamah baş yarar”.1966-cı il
Rej-Ə.Məmmədov
Rəss-S.Haqverdiyev
Tamaşadan səhnə
foto
210. M.Dilbazi “Göyçək Fatma”.1965-ci il
Rej-M.Bünyadov
Rəss-F.Əhmədov
Tamaşadan səhnə
foto
211. ADKT 1964-cü ildə yenidən yaradılmasının təşəbbüskarı və direktoru kimi fəaliyyət
Göstərmiş əməkdar mədəniyyət işçisi : H.Əhmədov
foto
212. “Azərbaycan Kukla Teatrının tamaşası” .1932/33
Türk və rus şöbəsinin repertuarları
afişa
213. Soldan : rəssam F.Əhmədov, rejissor Ə.Məmmədov, aktyor O.Dadaşov foto
214. Rəssam S.Mustafayeva “pifin macəraları” tamaşasında satıcı kukla ilə foto
215. ADKT 1 qrup kollektivi Gəncə şəhərində qastrol səfərində olarkən foto
216. Rəssam : L.Quluzadə “Yanaş Xari” (V.puilini, Y.Xarsani) tamaşasına hazırlıq
professində
foto
217. Aktyor R.Həsənov div kuklası ilə foto
218. İ.Perlova “Bəyaz qız və 7 cırtdan” .1973-cü il
Rej-T.Məhərrəmova
Rəss- S.haqverdiyeva
Bəyaz qız-R.Sabitova
foto
219. “Mister Fvister” tamaşasında Mister Tvister kuklası.Rəssam-S.Mustafayeva
foto
220. AKTT “Edem k vam” afişa
221. “Cırtdan” (M.Atəş0 tamaşasında div kuklasına çəklimiş eskiz.1977-ci il.
Rəssam S.mustafayeva
171. Xalq yazıçısı, dramaturq Anar “Qaravəlli” tamaşasının kuklaları arasında.1975-ci il foto
foto
222. “Məlik Məmməd” (E.Baxış) tamaşasında Məlik Məmməd kuklasına çəkilmiş eskiz.
1982-ci il.rəssam-S.Mustafayeva
eskiz
223. H.X.Anderson “Bülbül” .1989-cu il
Rej-N.Ağayev
Rəss-N.Hacıyeva
Nağılçı-Ə.Hüseynov
foto
224. M.Atəş “Cırtdan”.1977-ci il
Rej-T.Məhərrəmova
Rəss-S.Mustafayeva
Nanə-X.Səidova
foto
225. Ü.Hacıbəyli “Məşədi İbad” (O olmasın, bu olsun) .1977-ci il.
Rej-T.Məhərrəmova
Rəss-S.Mustafayeva
Tamaşadan səhnə
foto
226. R.Əlizadə “Keçəlin toyu”.1993-cü il
Rej-R.Əlizadə
Rəss-S.Haqverdiyeva
Tamaşadan səhnə
foto
227. “Basat və Təpəgöz” (E.Quliyev, A.Əbilov) tamaşasından sonra.1984-cü il. foto
228. R.Əlizadə “Sindibadın xöşbəxtlik adasına səyahəti”
Rej-R.Əlizadə
Rəss-S.Haqverdiyeva
foto
229. “Canım Qırat, gözüm Dürat”.(F.Qurbansoy, B.Basqallı) tamaşasının premyerasından sonra.
1993-cü il.
foto