V ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı
1. « Xəsis cəngavər » (A. S. Puşkin ) əsərində Baron
surətinə çəkilmiş geyim eskizi. Rəssam : L. Terpilovski
eskiz
2. « Jerar bacıları » ( Denner, Kormon, Vasin ) əsərində
Henriyetta surətinə çəkilmiş geyim eskizi. 1972 – ci il.
Rəssam : İ. Şlepyanov
«_»_»
3. « Don Karlos » ( F. Şiller ) tamaşasında Filipp surətinə
çəkilmiş geyim eskizi. 1935 – ci il . Rəssam : N. Ovçinnikov
«_»_»
4. Bakı Fəhlə Teatrının kollektivi. 1925 – ci il
foto
5. Bakı Fəhlə Teatrının direktoru V. Mesxeteli, rejissor
Y. Qakel, rəssam N. Ovçinnikov

«_»_»
6. Bakı Fəhlə Teatrının kollektivindən bir qrup. 1931 – ci il «_»_»
7. Y. Z. Şveytser ( Pessimist ) Bakı Fəhlə Teatrının rəhbəri «_»_»
8. Bakı Fəhlə Teatrının kollektivi. 1934 – cü il
«_»_»
9. Rus Dram Teatrının yaradıcı heyəti
«_»_»
10. Tənqid – Təbliğ Teatrının musiqi kollektivi
«_»_»
11. D. Qutman, rejissor. 1935 – ci il «_»_»
12. N. Loyter., rejissor
«_»_»
13. « Jenitba » ( N. V. Qoqol )
afişa
14. Bakı Fəhlə Teatrının 10 illik yubileyinə həsr olunmuş albom.
Türk Sənayesi Fəhlə və QulluqçularınınAzərbaycan Həmkarlar
Təşkilatı adından hədiyyəsi ( 1920 – 1930 )
albom
15. M. Jarov Atakişi ( « Sevil » C. Cabbarlı ) rolu üzərində
məşq edərkən. 1930 – cu il
foto
16. Rejissor V. İvanov və M. Davudova C. Cabbarlının « Sevil »
əsərinin məşqi zamanı. 1930 – cu il.
«_»_»
17. A. Qriboyedov « Ağıldan bəla ». 1931 – ci il
Rejissor : S. Mayorov
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə
foto
18. V. Kin « Bizim gəncliyimiz ». 1931 – c i il
Qur. rej. : A. İvanov
Rejissor : A. Andreyev
Rəssam : N. Ovçinnikov
Aktrisa – F. Ranevskaya
«_»_»
19. A. Qriboyedov « Ağıldan bəla ». 1931 – ci il
Rejissor : S. Mayorov
Rəssam : S. Yefimenko
Sofya Pavlovna – A. Suvirova
«_»_»
20. K. Qoldoni « İki ağanın bir nökəri ». 1932 – ci il
Rejissor : P. Jarikov
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan əhnə
«_»_»
21. U. Şekspir « Otello » . 1933 – cü il
Rejissor : S. Mayorov
Rəssam : S. Yefimenko
Otello – N. Sokolov

«_»_»
22. F. Şiller « Məkr və məhəbbət ». 1933 – cü il
Rejissor : L. Daşkovski
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
23. C. Cabbarlı « 1905 – ci ildə ». 1934 – cü il
Rejissor : A. Ridal
Rəssam : S.Yefimenko
Baxşı – B. İlyin

«_»_»
24. Q.Biçer – Stou « Tom dayının koması ». 1934 – cü il
Rejissor : P. Jarikov
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
25. M.Qorki « Həyatın dibində ». 1934 – cü il
Qur.rej. : S.Mayorov
Rəssam S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə

«_»_»
26. A. Çexov « Albalı bağı ». 1935 – ci il
Rejissor : L. Kritsberq
Rəssam : N.Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə

foto
27. A.Ostrovski « Cehizsiz qız ». 1936 – cı il
Qur. rejissor :P.Jarikov
Rəssam : F. Qusak
Tamaşadan səhnə


«_»_»
28. Fatma Qədri « Od gəlini » ( C. Cabbarlı ) tamaşasında
Solmaz obrazında. 1936 – cı il. Rəssam : S. Yefimenko
eskiz
29. C. Cabbarlı « Od gəlini ». 1936 – cı il
Rəssam : S. Yefimenko
Solmaz – F. Qədri
Elxan – Y. Aqurov
foto
30. « Od gəlini » ( C.Cabbarlı ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1940 – cı il. Rəssam : F. Qusak

eskiz

I VİTRİN

31. Xalq Universiteti Cəmiyyət Aşumov Teatrının yubiley
proqramı. Mart , 1920 – c i il
proqram
32. « Ədavət ». Bakı Fəhlə Teatrı. Azərbaycan,
1928 – 29 – cu illər.
albom
33. « Arvad » . Bakı Fəhlə Teatrı. Azərbaycan,
1928 – 29 – cu illər.
«_»_»
34. « Siqnal ». Bakı Fəhlə Teatrı. Azərbaycan,
1928 – 29 – cu illər.
«_»_»
35. « Relslərin səsi ». Bakı Fəhlə Teatrı. Azərbaycan,
1928 – 29 – cu illər.
«_»_»
36. « Orfey cəhənnəmə enir » ( Tennisi Uilyams ).
1962 – 63 – cü illər mövsümü
proqram
37. « Afrodita adası » ( A. Partiks ). 1960 – 61 – ci illər mövsümü. «_»_»
38. Azərbaycan Dövlət Keçici Qırmızı Bayraqlı Rus Dram Teatrı.
Teatrın 25 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş yubiley gecəsinin
proqramı. ( 1920/21 – 1945 – 46 )
kitab
39. « Ukroşenie stroptivoy » ( Uilyam Şekspir ). 1963 – 64 – cü illər proqram
40. L. Tolstoy « Anna Karenina ». 1937 – ci il
Rejissor : A. Ridal
Rəssam : V. İvanov
Anna Karenina – Z. Zoriç
foto
41. A.Düma « Kameliyalı qadın ». 1937 – ci il
Rejissor : P. Jarikov
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
42. J. B. Molyer « Tartüf ». 1937 – ci il
Rejissor :A. Tuqanov
Rəssam : F. Qusak
Tamaşadan səhnə
«_»_»
  43. K. Qodoni « Mehmanxana sahibəsi » . 1938 – ci il
Rejissor : P. Jarikov
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
43. K. Qodoni « Mehmanxana sahibəsi » . 1938 – ci il
Rejissor : P. Jarikov
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
44. H. İbsen « Nora ». 1939 – cu il
Rejissor : Z. Zoriç
Rəssam : F. Qusak
Tamaşadan səhnə
«_»_»
45. « Qurdlar və qoyunlar » ( A. Ostrovski ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1938 – ci il . Rəssam : S. Yefimenko
eskiz
46. « Vanyuşinin uşaqları » ( S.Naydyonov ) əsərində qadın
surətlərinə çəkilmiş geyim eskizləri. 1939 – cu il .
Rəssam : İ. Arlaçov
«_»_»
47. S. Vurğun « Vaqif ». 1939 – cu il
Rejissor : İ. Hidayətzadə
Rəssam : F. Qusak
Xuraman – K. Babiçeva
Vaqif – N. Şulqin
foto
48. C. Cabbarlının « Aydın » pyesinin Rus Dram Teatrının
səhnə təcəssümünə həsr olunmuş albom
albom
49. « Bağlar çiçəklənir » ( V. Mass, N. Kuliçenko ) tamaşasında
Albina Georgiyevna və Vera surətlərinə çəkilmiş geyim eskizləri.
1940 – cı il. Rəssam : N. Ovçinnikov
eskiz
50. A. N. Ostrovski « Gəlirli yer ». 1940 – cı il
Rejissor : V. Visokov
Rəssam : N. Ovçinnikov
Tamaşadan səhnə
foto
51. S. Vurğun « Vaqif ». 1956 – cı il
Rejissor : Ə. İskəndərov
Rəssamlar : N. Fətullayev, B. Əfqanlı
Xuraman – Q. Koltunova
«_»_»
52. Xalq şairi S. Vurğun və rejissor, xalq artisti Ə. İskəndərov «_»_»
53. S. Vurğun « Vaqif ». 1956 – cı il
Rejissor : Ə. İskəndərov
Rəssamlar : N. Fətullayev, B. Əfqanlı
Vaqif – K. Myakişev
Ağa Məhəmməd Şah Qacar – P. Yudin
«_»_»
54. Xalq şairi S. Vurğunun 50 illlik yubileyi münasibətilə
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının kollektivi
tərəfindən hazırlanmış albom. 12 may 1956 – cı il
albom
55. O. Balzak « Ögey ana ». 1940 – cı il
Rejissor : Y. Yaroslavski
Rəssam : N. Ovçinnikov
Polina – K. İrmiç
Ferdinand – K. Myakişev
«_»_»
56. « Ögey ana ». ( O. Balzak ) tamaşasına çəkilmiş
geyim eskizi. 1941 – ci il . Rəssam : N. Ovçinnikov
eskiz
57. A. Korneyçuk « Ukrayna çöllərində ». 1941 – ci il
Rejissor : Y.Yaroslavski
Rəssam : F. Qusak
Tamaşadan səhnə
foto
58. S. Vurğun « Fərhad və Şirin ». 1947 – ci il
Rejissor : B. Velikanov
Rəssam : Y. Şvets
Şirin – R. Ginzburq
Fərhad – K. Myakişev
«_»_»
59. « Vaqif » ( S. Vurğun ) tamaşasında qadın surətlərinə
çəkilmiş geyim eskizləri. 1940 – cı il. Rəssam : F. Qusak
eskiz
60. S. Vurğunun « Vaqif » əsərinin Azərbaycan Dövlət Rus
Dram Teatrında quruluşuna həsr olunmuş albom.
albom
61. « On ikinci gecə » ( U. Şekspir ) tamaşasında surətlərə
çəkilmiş geyim eskizləri. 1942 – ci il . Rəssam : S. Yefimenko
eskiz
62. « On ikinci gecə » ( U. Şekspir ) tamaşasın çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1942 – ci il . Rəssam : S. Yefimenko
«_»_»
63. « Fərhad və Şirin » ( S. Vurğun ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1948 – c i il . Rəssam : Y. Şvets
«_»_»
64. Məhərrəm Haşımov . Rejissor, xalq artisti ( 1912 – 1969 ) foto
65. İ. Qasımov, H. Seyidbəyli « Dəniz cəsurları sevir ». 1954 – cü il
Rejissor : M. Haşımov
Rəssam : S. Yefimenko
A. Şumskaya – K. Babiçeva
Qorin – K. Myakişev
foto
66. Lope de Veqa « Kələkbaz sevgili ». 1955 – ci il
Rejissor : P. Jarikov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
67. « Böyük rus teatrının ən parlaq və humanist ənənələrini davam
etdirən Dövlət Rus Dram Teatrı yarandığı gündən respublika-
mızın mədəni həyatında böyül bir hadisəyə çevrildi. İlk günlər-
dən bu teatrı fərqlandirən başlıca xüsusiyyətlərdən biri bu
olmuşdur ki, o daim müasirliyfə sadaq qalaraq , həyatımızın ən
mühüm problemləri haqqında öz tamaşaçılarını düşündürməyə
çalışmışdır ».
Ənvər Məmmədxanlı
Dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi
mətn
68. « Dəniz cəsurları sevir » ( İ. Qasımov, H. Seyidbəyli )
tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi.
Rəssam : S. Yefimenko
eskiz
69. C. Cabbarlı « Aydın ». 1957 – ci il
Rejissor : M.Haşımov
Gültəkin – R. Ginzburq
Dövlət bəy – K. Myakişev
 
70. K. Brext « Kuraj ana ». 1957 – c i il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : Q. Belov
Tamaşadan səhnə
foto
71. J.B.Molyep « Tartüf ». 1958 – c i il
Rejissor :C. Səlimova
Rəssam : Q.Ellinski
Elmira – İ. Perlova
Orqon – V. Qrin
«_»_»
72. A. Safronov « Təbəssümə bir milyon ». 1959 – cu il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Nina Tomina – D. Tumarkina
Vitali Kartaşev – A. Stepanov
«_»_»
73. M. Lermontov « Maskarad ». 1959 – cu il
Rejissor : M. Haşımov
Rəssam : S. Yefimenko
Nina – R. Ginzburq
Arbenin – K. Myakişev
«_»_»
74. 1959 – cu ildə Moskvada keçirilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti albom
və Ədəbiyyəta ongünlüyünə həsr olunmuş
albom
75. L. Tolstoy « Canlı meyit ». 1960 – cı il
Rejissor : İ. Xasin
Rəssam : S. Yefimenko
Maşa – Y. Ustinoviç
Protasov – S. Yakuşev
«_»_»
76. Y. Fiqeyredo « Tülkü və üzüm ». 1961 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : S. Yefimenko
Ezop – B. Çukmaşov
foto
77. Q. Mdiviani « Terezanın ad günü ». 1962 – c i il
Rejissor: E. Saxarov
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə
«_»_»
78. M. İbrahimov « Kəndçi qızı ». 1964 – cü il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : S. Yefimenko
Bənövşə – Q. Koltunova
Vahid – K. Adamov
foto
79. F. Şiller « Mariya Stüart ». 1965 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
80. E. Rostan « sirano de Berjerak ». 1965 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
81. B. Şou « Milyonçu qadın ». 1967 – c i il
Rejissor : M. Haşımov
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə
«_»_»
82. İ. Şeynin « Ağır ittiham ».
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Karqin – İ. Viqdorov
Solomonida – N. Sarnatskaya
«_»_»
83. « Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı uzun illərdən bəri
Qərb dramaturgiyası üzərində işləməsi gözəl ənənə yaratmışdır.
Bu dəfə də B. Şounun « milyonçu qadın » əsərini səhnəyə
gətirməklə teatr kollektivinin klassik komeydiya janrına yiyə-
lənməsi işində xeyirli addım atmış, maraqlı, dolğun tamaşa
hazırlamışdır ».
Ədilə Əliyeva
Teatrşünas
mətn
84. « Fiqaronun toyu » tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi .
1950 – c i il . Rəssam :
eskiz
85. İ. Əfəndiyev « Sən həmişə mənimləsən ». 1967 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Həsənzadə – A. Falkoviç
Nargilə – S. Kostyubinskaya
foto
86. L. Zorin « Varşava melodiyası ». 1967 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Viktor – A. Falkoviç
Qlena – R. Ginzburq
foto
87. İ. Slavin « İntervensiya ». 1967 – ci il
Rejissor : M. Haşımov
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə
«_»_»
88. A. Çexov « Vanya dayı ». 1968 – ci il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : S. Yefimenko
Tamaşadan səhnə
«_»_»
89. J. Anuy « Antiqona ». 1968 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Antiqona – L. Kostyubinskaya
Çar Kreon – S. Yakuşev
«_»_»
90. E. Stavinskiy « Gərgin vaxt ». 1969 – cu il
Rejissor : Ə. Behbudov
Rəssam : Y. Toropov
Kşiştof – İ. Qruber
Suvaldovski – A. Stepanov
«_»_»
91. M. və R. İbrahimbəyovlar « Kim gecəyarı gələcək ». 1969 – cu il
Rejissor : Q. Drozdov
Rəssam : S. Qurbanov
Cəbrayıl – K. Adamov
Zara – Z. Antropova
Naiq – L. Viqdorov
«_»_»
92. « Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı tamaşaçıların ideya –
- estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, insanların zəngin
mənəvi aləmini yüksək bədii səviyyədə əks etdirən əsərlərə öz
səhnəsində geniş yer vermişdir. Teatr həmişə mübariz sənət
mövqeyində dayanmış, hər təzə işi ilə tamaşaçılarına yeni söz
deməyə, nəcib hisslər aşılamağa çalışmışdır. »

Cabir Səfərov
Teatrşünas

mətn
93. « Uğursuz miras » ( L. Şeynin ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1950 – ci il . Rəssam : S. Yefimenko
eskiz
94. « Sən nə üçün yaşayırsan? » ( İ. Qasımov, H. Seyidbəyli )
tamaşasına çəkilmiş dekorasiya eskizi. 1960 – cı il .
Rəssam : S. Yefimenko
«_»_»
95. V. Korostılyov « Komandorun addımları ». 1970 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Natalya Puşkina – D. Tumarkina
Aleksandr Puşkin – K. Adamov
foto
96. V. Delmar « Yerini sabaha tərk et ». 1970 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : S. Yefimenko
Kuper Lyusi – K. babiçeva
Nelli – İ. Yampolskaya
«_»_»
97. F. Dostoyevski « Cinayət və cəza ». 1972 – c i il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : Q. Belov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
98. K. Qoldoni « Mehmanxana sahibəsi ». 1973 – cü il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : Q. Belov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
99 .R. İbrahimbəyov « Öz yolu ilə ». 1973 – cü il
Rejissor : Ə. Behbudov
Rəssam : V. Leyfert
Tamaşadan səhnə
«_»_»
100. B. Vasilyev « Burda üfüqlər sakitdir ». 1975 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
101. İ. Qasımov « Dairəni genişləndirin ». 1975 – ci il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : Q. Belov
Aliyə – D. Tumarkina
Rauf – K. Adamov
«_»_»
102. S. Vurğun « Fərhad və Şirin ». 1977 – ci il
Rejissorlar : Ə. Behöudov, E. Əliyev
Rəssam : K. Nəcəfzadə
Xosrov – K. Adamov
Şapur – L. Qruber
foto
103. U. Şekspir « Otello ». 1978 – c i il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Otello – A. Falkoviç
Yaqo – K. Adamov
«_»_»
104. « Çinarın sirri » (K. Adamov, L.Qruber) tamaşasına
çəkilmiş dekorasiya eskizi.
1963 – cü il. Rəssam : H. Mustafayev
eskiz
105. İ. Qasımov « Xəzər üzərində şəfəq ». albom
106. Anar « Şəhərin yay günləri ». 1978 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Professor – A. Falkoviç
Şamxal Bəşirzadə – M. Yegizarov
Qiyas – A. Şarovski
foto
107. Anar « Şəhərin yay günləri ». 1978 – ci il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Dilarə – D. Tumarkina
Qiyas – A. Şarovski
«_»_»
108. M. Şatrov « Mənim Nadejdalarım ». 1979 – cu il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Y. Toropov
Lena Xaritonova – T. Qalakçiyeva
İnna Melnikova – L. Çesnakova
«_»_»
109. M. Şatrov « Mənim Nadejdalarım ». 1979 – cu il
Rejissor : M. Məmmədov
Rəssam : Y. Toropov
Nadejda Bneriqina – K. Babiçeva
Nadejda Fomiçova – Q. Koltunova
«_»_»
110. M. Bulqakov « Turbinlərin günləri » . 1980 – ci il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : V. Serebrovski
Tamaşadan səhnə
foto
111. M. Qorki « Həyatın dibində » . 1980 – ci il
Rejissor : M. Məmədov
Rəssam : E. Məmmədov
Aktyor – K. Adamov
Satin – A. Flkoviç
«_»_»
112. R. İbrahimbəyov « Ultimatum ». 1980 – ci il
Rejissor : R. İbrahimbəyov
Rəssam : Y. Toropov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
113. Y. Əzimzadə « Şən odunçu ». 1981 – ci il
Rejissor : E.Əliyev
Padşah – Y. Mitrofanov
Vəzir – D. Kuçerov
«_»_»
114. A. Qalin « Retro ». 1983 – cü il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : V. Serebrovski
Tamaşadan səhnə
«_»_»
115. H. Cavid « Şeyx Sənan ». 1983 – cü il
Rejissorlar : C. Səlimova, E. Əliyev
Rəssam : E. Məmmədov
Şeyx Sənan – M. Yegizarov
«_»_»
116. F.Saqan « Yorulmuş at ». 1983 – cü il
Rejissor : G. Güləhmədova – Martınova
Rəssam : Y. Toropov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
117. İ.Əfəndiyev « Büllur sarayda ». 1984 – cü il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : İ. Çerednikov
Tamaşadn səhnə
«_»_»
118. M.İbrahimbəyov « Gənc qadın üçün kişi ». 1984 – cü il
Rejissor :K. Adamov
Rəssam : Q.Ellinski
Kama – N.Bağırova
Rauf – M.Yegizarov
foto
119. A.Helman « Skamya ». 1985 – c i il
Rejissor : C. Səlimova
Səhnə tərtibatı : Q. Ellinski
Qadın – D. Tumarkina
Kişi – A. Şarovski
«_»_»
120. « Dərin mavi dəniz » ( T. Pettiqan ) tamaşasına çəkilmiş
dekorasiya eskizi. 1983 – cü il. Rəssam : E. Məmmədov
eskiz
121. C. Marell « Lanqustun gülüşü ». 1986 – cı il
Rejissor : D. Lubirkin
Rəssam : O. Zemtsova
Jorj Ritu – A. Şarovski
Sara Bernar – R. Ginzburq
foto
122. G.Mopassan « Əziz dost ». 1986 – cı il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : P.Aslanov
Suzanna – P.Çesnakova
Jorj Düma – A. Şarovski
De Marel – L. Duxovnaya
«_»_»
123. İ. Babel « Qürub ». 1987 – ci il
Rejissor : C. Səliova
Rəssam : B. Krasnev
Nexama – V.Şirye
Mendel – M. Dadaşov
«_»_»
124. F.Dostoyevski « İdiot ». 1987 – ci il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : V.Serebrovski
Knyaz Mişkin – A.Proxorov
Natalya Filippovna – N.Bağırova
«_»_»
125. Y.Səmədoğlu « Qətl günü ». 1989 – cu il
Rejissor : C. Səlimova
Rəssam : V. Kolts
Tamaşadan səhnə
«_»_»

VİTRİN

126. A.Şteyn « Okean ». 1960 – 61 – ci il mövsümü proqram
127. A. Safronov « Təbəssümə milyon ». 1960 – 61 – ci illər «_»_»
128. İ. Sobolev « Sahib » . 1960 – 61 – ci ilə mövsümü «_»_»
129. J. Anuy « Antiqona ». 1968 – 69 – cu illər «_»_»
130. Anatoli Falkoviç – aktyor buklet
131. Konstantin Myakişev – aktyor «_»_»
132. Yuliya Kolesniçenko «_»_»
133. S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı.
Qastrollr ( Donetsk – Kiyev ). Bakı – 196 3 –cü il kitab
«_»_»
134. H. Cavid « İblis ». 1992 – c i il
Rejissor : H. Atakişiyev
Rəssam : N.Bəykişiyev
İblis – F. Poladov
foto
135. A.Şarovski, V. Neverov « sərəsm gün və ya divanələr
üçün teatr səhnəsi ». 1994 – cü il
Rejissor : A.Şarovski
Rəssamlar : A.Əbürrəhmanov, N.Misautova, İ. Qasımova
Tamaşadan səhnə
«_»_»
136. Lope de Veqa « Kəlkbaz sevgili ». 1996 – cı il
Rejissor : B. Lukinski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Belisa – A. Nikuşina
Fenisa – A.Mirqasımova
«_»_»
137. Lope de Veqa « Kəlkbaz sevgili ». 1996 – cı il
Rejissor : B. Lukinski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Doristeo – M.Məmmədov
Herarda – R.Əmirbəyova
«_»_»
138. V.Qurkin « Xanımlar cənabları dəyişir ». 1996 – cı il
Rejissor : B. Lukinski
Rəssam : O.Abbasova
Lida – N.Tağıyeva
Sanya – A.Markatun
Valya – A.Nikuşina
«_»_»
139. J.Kokto « Müqəddəs bədheybətlər ». 1996 – cı il
Rejissor : İ. Tağı – zadə
Rəssam : L.Quluzadə
Floran – F.Poladov
Ester – L.Duxovnaya
foto
140. Q.Qorin « IV Kin ». 1997 – ci il
Rejissor : A. Şarovski
Rəssamlar : A. Fyodorov, O. Abbasova
Emi Qosuill – S.Vəlibəyova
Uels şahzadəsi – S. Mirzəhəsənov
«_»_»
141. A.Ostrovski « Gözəl kişi ». 1997 – c i il
Rejissor : B. Lukinski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Appolinariya Antonovna – Z.Sibileva
Zoya – M.Haşımova
Lupaçov – Y.Baliyev
Lal – F.Tağıyev
Oleşunin – M. Məmmədov
Pyer – Z.Boçarov
«_»_»
142. C.B.Pristli « Xudmani şadyana kompaniya ». 1998 - ci il
Rejissor : İ. Tağı – zadə
Rəssam : A. Fyodorov
Robert Keplen – Y.Baliyev
Oulen Pil – R.Əmirbəyova
«_»_»
143. R.İbrahimbəyov « İlgək ». 1998 – ci il
Rejissor : A.Şarovski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Subotin – A.Şarovski
Rasputin – M.Yegizarov
«_»_»
144. U. Popov « ideal cütlük ». 1998 – ci il
Rejissor :A. Şarovski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Dina – N. Tağıyeva
İqor – M.Məhərrəmov
«_»_»
145. V.Neverov « torqovı küçəsində görüşək ». 1998 – c i il
Rejissor : A.Şarovski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Elçin – Y. Baliyev
Məmməd – M . Məhərrəmov
foto
146. S. Moem « Əlçatmaz qadın ». 1998 – ci il
Rejissor : A.Şarovski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
İzabella – İ. Spitsina
Mod – T. Qross
«_»_»
147. Elçin « Mənim sevimli dəlim ». 1999 – cu il
Rejissor : A.Şarovski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O.Abbasova
Panteleymon Polikarpıç – E. Bağırbəyov
Baş redaktor – S. Mrzəhəsənov
«_»_»
148. F.Brukner « I Napoleon ». 1999 – cu il
Qur. rej. : B.Lukinski
Rəssamlar : A.Fyodorov, O. Abbasova
Napoleon – F. Poladov
Jozefina – M. Haşımova
«_»_»
149. « İdiot » ( F.Dostayevski ) tamaşasında aktrisa
Kuznetsovanın geiymi
kostyum
150. « Qəlp pul » ( M.Qorki ) tamaşasında aktrisa
D.Tumarkinanın geyimi
«_»_»

VİTRİN

151. Sergey Yakuşev buklet
152. Pyotor Jarikov «_»_»
153. Vladimr Otradinskiy «_»_»
154. Qriqori Sorin «_»_»
155. Konstantin Nikolayev «_»_»
156. Zinaida Ozernova «_»_»
157. Marqarita Annenskaya «_»_»
158. Lyudmila Duxovnya
«_»_»
159. Yulya Kolesniçenko «_»_»
160. Konstantin Miyakişev «_»_»
161. Anatolin Falikoviç «_»_»
162. Hacı Murad Yegizarov kitabça

VİTRİN

163. U. Şekspir « Korol Lir » proqram
164. N. Xəzri « Burla Xatun » «_»_»
165. A. N. Ostrovsi « Jentiba Beluqina » «_»_»
166. T. Uilyams « Tramvay jelanie » «_»_»
167. A. N. Ostrovski «Beşannıye denqi » «_»_»
168. H. Cavid « İblis » «_»_»
169. A. Düma « Dama s komeliyami » «_»_»
170. Elçin « Moy muj çoknutıy » «_»_»
171. İ. Əfəndiyev « V xrustalnom dvortse » «_»_»
172. M. Lermontov « Maskarad » «_»_»
173. S. Vurğun « Vaqif » «_»_»
174. Million za Ulubku (A.Sofronov). «_»_»
175. Antiqon (Jan Anui) «_»_»
176. Xozayn (İqor Sobolev) «_»_»
177. S. Vurğun adına ADRDT – nın qastrol kitabçası. 1963 – cü il kitabça
178. “Vaqif” (S.Vurgun) tamaşasına hazırlanmış maket.ADDT.1938-ci il.Rəssam: N.Fətulayev maket