VI ZAL

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı

TEMATİK PLAN

S/№ Nümayiş etdirilən material Materialın adı

Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı

1. A.M.Şərifzadə və M. Davudova Şuşa Teatrının aktyorları ilə
birlikdə
foto
2. « Arşın mal alan » ( Ü. Hacıbəyli ) əsərinin müzakirəsi zamanı.
ŞDMDT 1990 – cı il.
«_»_»
3. S. Rüstəmov, S. Rüstəm « Durna ». ŞDMDT, 1995 – ci il
Rejissor : F. Zöhrabov
Rəssam : V. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
4. C. Cabbarlı « Aydın ». ŞDMDT, 1999 – cu il
Rejissor : R. Şahsuvarov
Rəssam : V. Məmmmədov
Surxay – A. Məmmədov
Aydın – R. Şahsuvarov

«_»_»
5. Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivi. 1999 – cu il «_»_»
6. M. F. Axundzadə « Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah ».
ŞDMDT, 1999 – cu il
Rejissor : K. Məcidova
Rəssam : V. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
7. Elçin « Şuşa dağlarını duman bürüyüb ».
ŞDMDT, 2001 – ci il
Rejissor : L. Kərimov
Rəssam : V. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
8. S.S. Axundov « Tamahkar ». ŞDMDT, 2003 – cü il
Rejissor : V. Azəryar
Rəssam : N.Əhmədova
Tamaşadan səhnə
«_»_»
9. H. Mirələmov « Güllələnmiş heykəllərin fəryadı ».
ŞDMDT, 2004 – cü il
Rejissor : N.Rüstəmov
Rəssam : V. Məmmədov
Tamaşadan səhnə

foto
10. H. Mirələmov « Güllələnmiş heykəllərin fəryadı ».
ŞDMDT, 2004 – cü il
Rejissor : N.Rüstəmov
Rəssam : V. Məmmədov
Ağa Məhəmməd Şah Qacar – Ə. Qurbanlı
Saray əyanı – E. Cəfərov
Saray əyanı – F. Nəbiyev
«_»_»
11. A. Kamyu « Anlaşılmazlıq ». ŞDMDT, 2005 – ci il
Rejissor : N. Rüstəmov
Rəssam N. Əhmədova
Ana – G. Şərifova
Qoca – A. Məmmədov
Marta – Ş. Musayeva
«_»_»
12. R. Toma « Tələ » . ŞDMDT, 2007 – ci il
Rejissor : İ. Salamov
Rəssam : V. Məmmədov
Florans – Ş. Musayeva
Daniel – R. Zeynalov

«_»_»
13. E. Abdullayeva « Ağ qayıq ». ŞDMDT, 2009 – cu il
Rejissor : S. Qulamov
Rəssam : N. Əhmədova
Tamaşadan səhnə
«_»_»
14. İ. Əfəndiyev « Sən həmişə mənimləsən ». ŞDMDT,2004 – cü il
Rejissor : N. Rüsətmov
Rəssam : V. Məmmədov
Həsənzadə – N. Rüstəmov
Nargilə – A. Əhmədova

«_»_»

Tiflis Azərbaycan Teatrı

15. Mürafeyi Təbriz.1908-ci il.
proqram
16. Tiflis Türk Teatrının truppası . 1923 – 24 – cü illər foto
17. Tiflis Azərbaycan Teatrının binası
«_»_»
18. Tiflis Azərbaycan Teatrının truppası. 1927 – ci il
«_»_»
19 “Abu-ula”.1911-ci il. proqram
20. « Ölülər » ( C. Məmmədquluzadə ) tamaşasında Şeyx Nəsrullah
rolunun ilk ifaçısı Əliqulu Nəcəfzadə ( Qəmküsar). 1912 – ci il
«_»_»
21. Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”.1923-cü il.
Asya – Ə.Seyfi
Gülçöhrə - İ.İsfahanlı
foto
22. “Şeyx Sənan”.1926- cı il. proqram

Şəki Dövlət Dram Teatrı

23. S. Rəhman « Toy ». Şəki Teatrı, 1939 – cu il
Tamaşadan səhnə
foto
24. C. Cabbarlı « Aydın ». ŞəkiTeatrı
Tamaşadan səhnə
«_»_»
25. “Evliykən subay”.1938/39 –cu il mövsümü proqram
26. M.F.Axundzadə « Sərgüzəşti mərdi xəsis ». ŞDDT, 1977 – ci il
Rejissor : H. Atakişiyev
Rəssam : Q. Məmmədov
Sona – G. Baxşiyeva
Heydər bəy – H. Atakişiyev
foto
27. M.F.Axundzadə « Sərgüzəşti mərdi xəsis ». ŞDDT, 1977 – ci il
Rejissor : H. Atakişiyev
Rəssam : Q. Məmmədov
Hacı Qara – R. Yunusov
«_»_»
28. U. Şekspir « Kral Lir » . ŞDDT, 1977 – ci il
Rejissorlar : V. Abbasov, H. Atakişiyev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
29. U. Şekspir « Kral Lir » . ŞDDT, 1977 – ci il
Rejissorlar : V. Abbasov, H. Atakişiyev
Qonereliya – G. Baxşiyeva
Reqana – Q. Məmmədova
foto
30. « Hər şey bağdadır » tamaşasının iştirakçıları «_»_»
31. « Ustalar » ( R. Stoyanov ) tamaşasının premyerasından
sonra. 1978 – ci il
«_»_»
32. F.Dürrenmatt « Böyük Romul ». ŞDDT
Rejissor : V. Abbasov
Aşbaz – V. Abbasov
«_»_»
33. « Adamın adamı » ( Anar ) tamşasının premyerasından
sonra V. Abbasov, E. Sabitoğlu, R. Heydərov. 1978 – ci il
«_»_»
34. « Adamın adamı » ( Anar ) tamaşasının iştirakçıları.
1978 – ci il
«_»_»
35. “Yalan”. Proqram
36. S. Rəhman « Aşnalar ». ŞDDT
Tamaşadan səhnə
«_»_»
37. M. F. Axundzadə « Lənkəran xanının vəziri ». ŞDDT
Rejissor : H. Atakişiyev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
38. U. Şekspir « Romeo və Cülyetta ». ŞDDT, 1984 – cü il
Rejissor : H. Atakişiyev
«_»_»
39. « Xoşbəxt hadisə ». ŞDDT
Tamaşadan səhnə
«_»_»
40. J. B. Molyer « Xəsis ». ŞDDT, 2008 – ci il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
41. M. F. Axundzadə « Molla İbrahimxəlil kimyagər ». ŞDDT
Tamaşadan səhnə
«_»_»
42. K. Marlo « Teymurləng ». ŞDDT
Tamaşadan səhnə
foto
43. “Poçt şöbəsində xəyal”.1979/80-cı il mövsümü

proqram
44. “Aydın”.1977/78-ci il mövsümü proqram

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

45. Firudin bəy Köçərli
Maarifçi, pedaqoq, İrəvan Azərbaycan Teatrının
yaradıcılarından
«_»_»
46. C. Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının
bir qrup kollektivi məktəblilər arasında. 1930 – cu illər
«_»_»
47. Ü.Hacıbəyli « Arşın mal alan ». İDADT, 1933 – cü il
Rejissor : B. Qələndərli
Vəli – C. Əliyev
«_»_»
48. H. Cavid « Şeyx Sənan ». İDADT, 1935 – ci il
Rejissor : B. Qələndərli
Şeyx – Y. Nuri
«_»_»
49. C. Cabbarlı « Od gəlini ». İDADT, 1936 – cı il
Rejissor : B. Qələndərli
Elxan – Ə. Zeynalov
«_»_»
50. C. Cabbarlı « Od gəlini ». İDADT, 1936 – cı il
Rejissor : B. Qələndərli
«_»_»
51. U. Şekspir « Otello ». İDADT, 1938 – ci il
Otello – İ. Dağıstanlı
«_»_»
52. Yusif Yulduz
Rejissor
«_»_»
53. Həsən Mirzəyev
Aktyor, rejissor
foto
54. Ətayə Əliyeva
Aktrisa
«_»_»
55. U. Şekspir « Otello » . İDADT, 1938 – ci il
Yaqo – R. Əfqanlı
«_»_»
56. Baxşı Qələndərli
Rejissor
«_»_»
57. Əşrəf Yusifzadə
Aktyor
«_»_»
58. Yusif Yusifov
1940 – cı illərdə Zəngibasar rayonunun
kolxoz teatrının direktoru
«_»_»
59. S.Vurğun « Vaqif ». İDADT, 1941 – ci il
Rejissor : B. Qələndərli
İbrahim xan – M. Qaraxanov
«_»_»
60. İ. Əfəndiyev « İşıqlı yollar ». İDADT, 1947 – ci il
Rejissor : B. Qələndərli
Tamaşadan səhnə
«_»_»
61. C. Cabbarlı « Sevil ». İDADT, 1967 – ci il
Rejissor : N. Sadıqzadə
Tamaşadan səhnə
«_»_»
62. İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının
yenidən açılışı günündə. 28 aprel 1967 – ci il
«_»_»
63. N.B. Vəzirov « Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük ».
İDADT, 1969 – cu il
Rejissorlar : Z. Abbasov, T. Qasımov
Tamaşadan səhnə
foto
64. « İkinci səs » ( B. Vahabzadə ) tamaşasının
yaradıcı kollektivi. İrəvan şəhəri, 1971 – ci il
«_»_»
65. S. Rəhman « Ulduz ». İDADT, 1973 – cü il
Rejissor : H. Həsənov
Möhsün – Ş. Dəmirçiyev
Nazilə – E. İsmayılova
«_»_»
66. Ü. Hacıbəyli « Arşın mal alan ». İDADT, 1973 – cü il
Rejissor : H. Həsənov
Tamaşadan səhnə
foto
67. C. Cabbarlı «Yaşar ». İDADT, 1974 – cü il
Rejissor : B. Qələndərli
Tamaşadan səhnə
«_»_»
68. A. Ostrovski « Cehizsiz qız ». İDADT, 1975 – ci il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
69. Hidayət « Məni qınamayın ». İDADT, 1981 – ci il
Rejissor : A. Kazımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
70. K. Qoldoni « İki ağanın bir nökəri ». İDADT, 1983 – cü il
Rejissor : T. Ağayev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
71. Z.Yaqub « Didərginlər ». İDADT, 1991 – ci il
Rejissor : V. Əsdəov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
72. «Əliqulu evlənir» proqram
73. . “Sevil” “_____”
74. “Hər evdə sevinc olsun” “______”
75. “Məhəbbət yaşayır hələ” proqram
76. “Yaşar” “_____”
77. “Sən nə üçün yaşayırsan?” “______”

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

78. Eynalı bəy Sultanov foto
79. Sidqi Səfərov ( Məşədi Tağı )
Şair, müəllim, Naxçıvan teatrının ilk aktyorlarından, 1896 – cı il
foto
80. Ü.Hacıbəyli « O olmasın, bu olsun ». Naxçıvan Teatrı,
1916 – cı il
Məşədi İbad – Ə. Xəlilov
«_»_»
81. Bəhruz Kəngərli
( 1892 – 1922 )
İlk teatr rəssamı
«_»_»
82. Hacı Nəcəf bəy Zeynalovun evi. 1883 – cü ildə Naxçıvanda
ilk dəfə olaraq bu binada teatr tamaşası göstərilmişdir.
«_»_»
83. Əhməd Hüseynov
Naxçıvan Teatrının ilk aktyorlarından .1887 – ci il
foto
84. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının aktyorları. 1920 – ci illər «_»_»
85. Ş. Sami « Dəmirçi Gavə ». NDDT, 1929- cu il
Xubçöhr – Z. Budaqova
«_»_»
86. U. Şekspir « Otello ». NDDT, 1936 – cı il
Otello – İ. Musayev
«_»_»
87. C. Cabbarlı « Almas » . NDDT, 1937 – ci il
Yaxşı – X. Qazıyeva
«_»_»
88. C. Cabbarlı « Almas » . NDDT, 1937 – ci il
Ocaqqulu – S. Mövləvi
«_»_»
89. N. Nərimanov « Nadir Şah ». NDDT, 1959 – cu il
Rejissor : İ. Həmzəyev
Rəssam : M. Qasımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
90. H. Cavid « Səyavuş ». NDMDT, 1962 – ci il
Rejissor : Ə. Şərifov
Südabə – Z. Həmzəyeva
«_»_»
91. K. Ağayeva « Məhsəti ». NDMDT, 1965 – ci il
Rejissor : B, Qələndərli
Rəssam : M. Qasımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
92. C. Məmmədquluzadə « Anamın kitabı ». NDMDT, 1966 – cı il
Rejissor : B.Qələndərli
Rəssam : M. Qasımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
93. Sofokl « Ezop ». NDMDT, 1966 – cı il
Rejissor : İ. Cabbarov
Rəssam : M. Qasımov
Ksanf – Ə.Haqverdiyev
Meli – S. Hüseynova
«_»_»
94. İ.Əfəndiyev « Məhv olmuş gündəliklər ». NDMDT
Rejissor : N. Sadıqzadə
Fəridə – M.Əliyeva
Qənimət – V.Əsədov
Savalan – N. Əliyev
«_»_»
95. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivindən bir qrup. «_»_»
96. Ş.Qurbanov « Sənsiz ». NDMDT, 1968 – ci il
Rejissor : A. Ağayev
Rəssam : Y. Məmmədov
Sevinc – Z. Həmzəyeva
Tərlan – İ. Həmzəyev
« _»_»
97. Ə.Nesin « Toros canavarı ». NDMDT, 1974 – cü il
Osman – N. Əliyev
Nuru – Ə. Qardaşbəyov
Gülay – M.Əliyeva
Mətin – V.Əsədov
« _»_»
98. K. Simonov « Onlar dörd nəfər idilər ». NDMDT, 1975 – ci il
Rejissor : B. Qələndərli
Rəssam : M. Qasımov
Qadın – R. Cəfərxanova
O-n – A.Şahsuvarov
«_»_»
99. Ə.Əsgərov « Qız atası ». NDMDT, 1975 – ci il
Rejissor: İ. Həmzəyev
Rəssam : M. İsmayılov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
100. « Ər və arvad » ( Ü. Hacıbəyli ) tamaşasınnın yaradıcı heyəti,
1975 – ci il
«_»_»
101. İ. Qasımov « Nağıl başlananda ».NDMDT, 1975 – ci il
Rejissor : V. Babayev
Rəssam : N.Əliyev
Tahirə – Z. Əliyeva
Valid – V. Əsədov
«_»_»
102. N. B.Vəzirov « Hacı Qəmbər ». NDMDT, 1979 – cu il
Rejissor : B. Qələndərli
Rəssam : Y. Məmmədov
Tamşadan səhnə
«_»_»
103. İ.Əfəndiyev « Hökmdar və qızı ». NDMDT, 2004 – cü il
Rejissor : R. Hüseynov
Tamaşadan səhnə
«_»_»

VİTRİN

104. « Sən həmişə mənimləsən » ( İ. Əfəndiyev ). NDMDT
1964 – 65 – ci illər
proqram
105. «Anamın kitabı » ( C. Məmmədquluzadə ). NDMDT
1966 – 67 – ci illər
proqram
106. « Şeyx Sənan » ( H. Cavid) . NDMDT, 1982 – 83 – cü illər «_»_»
107. H.Cavidin 100 illik yubileyi münasibətilə şairin ev muzeyində proqram
nümyaiş olunan ədəbi – bədii kompozisiyanın proqramı.
«_»_»
108. « Nəsrəddin şah » ( C. Cabbarlı ). NDDT, 1960 – 61 – ci illər «_»_»
109. « Məhsəti » ( K. Ağayeva ). NDMDT, 1964 – 65 – ci illər «_»_»
110. H. Razi « Odlu diyar » NDMDT, 1964 – 65 – ci illər «_»_»
111. « Əsli və Kərəm » ( Ü. Hacıbəyli ) «_»_»
112. Adilə İsmayılova “Nehrəmli qız”.Bakı-2002-ci il kitab
113. Zəroş Həmzəyeva Naxçıvan Teatrı buklet
114. « Leyli və Məcnun » ( Ü. Hacıbəyli ). Naxçıvan Teatrı, 1924 – cü il
Naxçıvan Teatrının ilk qastrol proqramı.
proqram

Lənkəran Dövlət Dram Teatrı

115. Xalq yazıçısı M. İbrahimov Lənkəran Dövlət Dram Teatrının
aktyorları ilə birlikdə. 1974 – cü il
«_»_»
116. M. F. Axundzadə « Molla İbrahimxəlil Kimyagər ».
LDDT, 1987 – ci il
Rejissor : B. Rzayev
Rəssam : M. Cəfərov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
117. M. F. Axundzadə « Molla İbrahimxəlil Kimyagər ».
LDDT, 1987 – ci il
Rejissor : B. Rzayev
Rəssam : M. Cəfərov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
118. « Olanlardan, keçənlərdən » . LDDT, 1999 – cu il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
119. « Olanlardan, keçənlərdən » . LDDT, 1999 – cu il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
120. Ə. Əmirli « Onun iki qabırğası » .LDDT
Tamaşadan səhnə
«_»_»
121. Sofokl « Şah Edip ». LDDT, 2009 – cu il
Tamaşadan səhnə
foto
122. M. F. Axundzadə « Sərgüzəşti – Vəziri – Xan –Lənkəran ».
1975 / 76 – cı il mövsümü
proqram
123. S. Vurğun « Fərhad və Şirin » . 1983 / 84 – cü il mövsümü «_»_»

Gəncə Dövlət Dram Teatrı

124. Tənqid Təbliğ Teatrının aktyorları. 1925 – ci il «_»_»
125. Səyyar Kəndli Teatrının aktyorları, 1928 – ci il «_»_»
126. C. Məmmədquluzadə « Anamın kitabı ». TİT, 1926 – cı il
Rejissor : A. İvanov
Rəssam : D.Vəkilov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
127. Türk İşçi Teatrının bədii şurası, 1927 – ci il «_»_»
128. A. Qlebov « İnci ». TİT, 1930 – cu il
Rejissor : A. İvanov
Rəssam : S. Serejin
Tamaşadan səhnə
foto
129. Gəncə Dövlət Dram Teatrının tikintisində. 1928 – 30 – cu illər «_»_»
130. C. Cabbarlı « Sevil ». TİT, 1931 – ci il
Rejissor : D.Qutman
Rəssam : D. Vəkilov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
131. S.Rəhman « Toy » . GDDT, 1940 – cı il
Rejissor : A. Dadaşov
Rəssam : B.Əfəndiyev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
132. Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi. 1943 – cü il «_»_»
133. Gəncə Dövlət Dram Teatrının rejissor heyəti : H. Ağayev,
R. Təhmasib, M. Məmmədov və b. 1943 – cü il.
«_»_»
134. U. Şekspir « Otello ». GDDT, 1950 – ci il
Rejissor : Y. Yulduz
Rəssam : S. Hacıyev
Otello – S. Tağızadə
Dezdemona – S. Orlinskaya
«_»_»
135. H.B.Vəzirov « Yağışdaq çıxdıq, yağmura düşdük ». GDDT, 1954 – cü il
Rejiisor : Y. Bağırov
Rəssam : R. Məmmədov
Tamaşanın yaradıcı heyəti
«_»_»
136. İ. Əfəndiyev « Atayevlər ailəsində ». GDDT, 1954 – cü il
Rejissor : Y. Bağırov
Rəssam : R. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
137. Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi, 1955 – ci il «_»_»
138. H. Bicari « Xəyanət ». GDDT ,1956 – cı il
Rejissorlar : H. Sultanov, H. Ağayev
Rəssam : R. Məmmədov
Səidxan – Ə. Yusifzadə
Həmid – İ. Talıblı
foto
139. N. Hikmət « Kəllə » tamaşasının iştirakçıları arasında.
GDDT,1957 – ci il
«_»_»
140. H. Cavid « Şeyx Sənan ». GDDT, 1957 – ci il
Rejissorlar : H. Sultanov, H. Ağayev
Rəssam : B. Əfəndiyev
Tamaşdan səhnə
«_»_»
141. S. S. Axundov « Eşq və intiqam ». GDDT, 1958 – ci il
Rejissor : H. Ağayev
Rəssam : B. Əfəndiyev
Tamaşdan səhnə
«_»_»
142. M. İbrahimov « Kəndçi qızı ». GDDT, 1963 – cü il
Rejissor : N. Sadıqzadə
Rəssam : İ. Axundov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
143. C. Cabbarlı « Nəsrəddin Şah ». GDDT, 1960 – cı il
Rejissor : H. Sultanov
Rəssam : B. Əfəndiyev
Mirzə Tacıxan – K. Sultanov
Nəsrəddin şah – M. Avşarov
«_»_»
144. M. Şamxalov « Qaynana ». GDDT, 1963 – cü il
Rejissor : H. Ağayev
Rəssam : B. Əfəndiyev
Ayaz – Ə. Rzayev
Cənnət – R. Tağıyeva
«_»_»
145. S.Vurğun « Vaqif ». GDDT, 1968 – ci il
Rejissor : H. Sultanov
Rəssam : R. Məmmədov
Eldar – Ə.Abbasov
Ağa Məhəmməd Şah Qacar – Həsən Qara
foto
146. Ş. Qurbanov « Sənsiz ». GDDT, 1968 – ci il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
147. K. Ağayeva « Məhsəti ». GDDT, 1968 – ci il
Rejissor : İ. Səfərov
Rəssam : M. Qasımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
148. A.Məmmədov « Yadındamı » . GDDT, 1970 – ci il
Rejissor : T. Kazımov
Rəssam : S. Qurbanov
Səlim – M. Bürcəliyev
Gülsüm – S. Mustafayeva
«_»_»
149. S.Rəhman « Nişanlı qız ». GDDT, 1971 – ci il
Rejissor : Y. Bağırov
Rəssam : R. Məməmdov
Mindilli – Z. Baratov
Qəmər – A. Əsgərova
«_»_»
150. İ.Əfəndiyev « Unuda bilmirəm ». G DDT, 1971 – ci il
Rejissor : Y. Bağırov
Rəssam : R. Məmmədov
Kamran – Ə. İsmayılov
Nərmin – Z. Əliyeva
«_»_»
151. N. B. Vəzirov « Bəxtsiz cavan ». GDDT,1971 – ci il
Rejissor : Y. Bağırov
Rəssam : R. Məmmədov
Kərbəlayi Bəndəli – Ə. Məmmədov
Mirzə Qoşunəli – Ə. Seyfi
«_»_»
152. C. Cabbarlı « Solğun çiçəklər ». GDDT, 1971 – ci il
Rejissor : H. Ağayev
Rəssam : R. Məmmədov
Bəhram – K. Sultanov
Pəri – M. Cəfərova
«_»_»
153. V. Qazenkveli « Diribaş adamlar ». GDDT, 1978 - ci il
Rejissor : H. Həsənov
Rəssam : F. Qafarov
Tamaşadan səhnə
foto
154. C. C abbarlı « Almas ». GDDT, 1981 – ci l
Rejissor : Y. Bağırov
Rəssam : F. Qafarov
Almas – Ş. Nəvai
İbad – Ə. Allahverdiyev
foto
155. Gəncə Dövlət Dram Teatrının kollektivi. 1981 – ci il «_»_»
156. “Böyük ürək” .1958-ci il proqram
157. “Antiqona”.1976/77-ci il mövsümü “_____”
158. “Kişilər”.1977/78- ci il mövsümü “_____”

VİTRİN

159. Həsən Ağayev buklet
160. Ələddin Abbasov «_»_»
161. Rəmziyyə Veysəlova «_»_»
162. Məmməd Bürcəliyev «_»_»
163. Yusif Bağırov «_»_»
164. Əkbər Qardaşbəyov «_»_»
165. Sadıq Həsənzadə «_»_»
167. Solmaz Orlinskaya «_»_»
168. Tofiq Mövləvi «_»_»
169. Alim Məmmədov «_»_»
170. Rza Məmmədov «_»_»
171. Sədayə Mustafayeva
«_»_»

Aşqabad Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

172. Aşqabad Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının kollektivi. 1935 – c i il foto

Təbriz Azərbaycan Teatrı

173. Bakılı yazıçı – jurnalist Əvəz Sadıq ( öndə soldan altıncı )
Təbriz Azərbaycan Teatrının aktyorları ilə. 21 mart 1946 – cı il
«_»_»
174. Ü. Hacıbəyli « O olmasın, bu olsun ».TAT, 1930 – cu illər
Tamaşadan səhnə
«_»_»
175. Təbriz Azərbaycan Teatrının aktyorları və şəhər ziyalıları. «_»_»

Şamxor Kolxoz – Sovxoz Teatrı

176. Ü. Hacıbəyli « Məşədi İbad » . ŞKST, 1939 – cu il
Rejissor : İ. Hüseynov
Rəssam : H. Mustafayev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
177. Z. Hacıbəyov « Evliykən subay » QKST, 1939 – cu il
Rejissor : M. Haşımlı
Tamaşadan səhnə
«_»_»
178. “Almas”.1938-ci il. Proqram
179. M. İbrahimov « Həyat ». QKST, 1938 – ci il proqram

Ağdam Dövlət Dram Teatrı

180. Heydər Şəmsizadə
Rejissor, əməkdar artist
( 1905 – 1981 )
foto
181. Ağdam Dram Teatrının aktyorları Kolxoz – Sovxoz
Teatrının kollektivi arasında. 1930 – cu il
«_»_»
182. C. Cabbarlı « Od gəlini ». ADDT ,1941 – ci il
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : H. Mehdiyev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
183. Y. Əzimzadə « Nəsrəddin ». ADDT, 1970 – ci il
Rejissor : O. Xəlilov
Rəssam : C. Abdullayev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
184. M. Şamxalov « Qaynana ». ADDT, 1971 - ci il
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : C. Abdullayev
Cənnət – F. Abbasova
Əli – S. Əlizadə
«_»_»
185. İ.Əfəndiyev « Xurşidbanu Natəvan », ADDT, 1971 – ci il
Rejissor : N. Sadıqzadə
Gövhər ağa – F. Abbasova
Xurşidbanu Natəvan – N. Məlikova
Mehdiqulu xan – Q. Mirzəyev
«_»_»
186. S.Rəhman « Əliqulu evlənir ». ADDT, 1972 – ci il
Rejissor : R. Atakişiyev
Rəssam : C. Torosov
Tamaşdan səhnə
«_»_»
187. A. Məmmədov « Kişilər ». ADDT, 1972 – ci il
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : A. Kiveliyev
Diləfruz – S. Namazova
Səmayə – F.Mehdiyeva
İnşallah – Ş. Şəmsizadə
foto
188. N. B. Vəzirov « Ağa Kərim Xan Ərdəbilli ». ADDT
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : Ç. Abdullayev
Ağa Kərim Xan – Q. Mirzəyev
Züleyza – S. Namazova
Bədir Cahan – F. Abbasova
foto
189. Ə.B.Haqverdiyev « Dağılan tifaq ». ADDT, 1973
Tamaşadan səhnə
«_»_»
190. Ağdam Dövlət Dram Teatrının kollektivi. 1978 – ci il «_»_»
191. N. B. Vəzirov « Ağa Kərim Xan Ərdəbilli ». ADDT
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : Ç. Abdullayev
Tamaşdan səhnə
«_»_»
192. G. Xuqayev « Elbrus evlənir ». ADDT
Rejissor : H. Şəmsizadə
Rəssam : C. Torosov
Zəritə – S. Firudin qızı
Elbrus – S. Əlizadə
Fena – Z. Salmanova
«_»_»
193. V. Efimu « Ölümü görən adam ». ADDT
Rejissor: R. Atakişiyev
Tamaşadan səhnə
«_»_»
194. M. F. Axundzadə « Xırs quldurbasan ». ADDT
Tarıverdi – S. Əlizadə
Zalxa – N. Məlikova
«_»_»
195. M.F. Axundzadə « Hacı Qara ». ADDT, 1999 – cu il
Tamaşadan səhnə
«_»_»

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı

196. Ə.Nesin « Toros canavarı ». MDDT, 1969 – cu il
Rejissor : N. Sadıqzadə
Rəssam : A. Anderson
Tamaşadan səhnə
foto
197. Q. Rəsulov « Od parçası ». MDDT, 1969 – cu il
Rejissor : İ. Cabbar
Rəssam : A. İbrahimov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
198. C.Cabbarlı « Almas ». MDDT 1969 – cu il
Rejissorlar : İ. Cabbar, Z. Abbasov
Rəssam : T. Şahtaxtinski
Tamaşadan səhnə
«_»_»
199. N. B. Vəzirov « Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük ».
MDDT, 1970 – ci il
Rejissor : Z. Abbasov
Rəssam : A. Anderson
Tamaşadan səhnə
«_»_»
200. A.Məmmədov « Həmyerlilər ». MDDT,1970 – ci il
Rejissor : Z. Abbasov
Rəssam : A. İbrahimov
Balvazov – Ə. Qoçəliyev
Sarızadə – G. Gərayzadə
«_»_»
201. N. Qoqol « Evlənmə ». MDDT, 1971 – ci il
Rejissor : Z. Abbasov
Rəssam : A. Anderson
Tamşadan səhnə
«_»_»
202. M. İbrahimov « Kəndçi qızı ». MDDT, 1974 – cü il
Rejissor : Z. Abbasov
Rəssam : A. İbrahimov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
203. « Bəli, dünya dəyişib ». MDDT
Rejissor : İ. Cabbar
Tamaşadan səhnə
«_»_»
204. Xalq yazıçısı M. İbrahimov « Kəndçi qızı » tamaşasının
yaradıcı heyəti ilə. 1974 – cü il
foto
205. A. Babayev « Zakir ». MDDT, 1976 – cı il
Rejissor : İ. Cabbar
Rəssam : R. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»

Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı

206. A. Məmmədov « Yadındamı ». SDDT, 1969 – cu il
Rejissor : A. Ağayev
Rəssam : A. Ələsgərov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
207. N.B. Vəzirov « Müsibəti Fəxrəddin » . SDDT, 1970 – ci il
Rejissor : A.Kazımov
Cahangir bəy – K.Məhərrəmov
Məhərrəm – V. Əliyev
Fərhad – Q. Ələkbərov
«_»_»
208. N.B. Vəzirov « Müsibəti Fəxrəddin » . SDDTı, 1970 – ci il
Rejissor : A.Kazımov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
209. G. Xuqayev « Arvadımın əri » . SDDT, 1970 – ci il
Rejissor : A. Kazımov
Kazbek – K.Məhərrəmov
Elbrus – V. Əliyev
Farizad – M. Fətullayeva
«_»_»
210. A. Babayev « Mənim məhəbbətim ». SDDT, 1971 – ci il
Rejissor: A. Kazımov
Rəssam : A. Ələsgərov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
211. G. Xuqayev « Elbrus evlənir ». SDDT, 1972 – ci il
Rejissor: A. Kazımov
Rəssam : B. Əfqanlı
Zəritə – C. Həşimzadə
Gülbadam – K. Əliyeva
Elbrus – V. Əliyev
«_»_»
212. S.Rəhman « Toy ». SDDT, 1972 – ci il
Rejissor: A. Kazımov
Rəssam : S. Hacıyev
Tamaşadan səhnə
foto
213. . M.Məmmədov « Tribunal » tamşasının yaradıcı heyəti ilə.
1972 – ci il
«_»_»
214. Rejissor A. Kazımov Panteyka rolunun ifaçısı M. Fətullayeva
ilə « Nonkanın məhəbbəti »( İ. Petrov) tamaşasının məşqi
zamanı. 1973 – cü il
«_»_»
215. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının quruluşunda
« Çahargah fantaziyası » ( K.Kərimov ) tamaşasından səhnələr.
1984 – 85 – ci ilmövsümü
Fotolar : S. Rasimindir
foto - kollaj
216. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının quruluşunda « Varlı ev »
( G. Xuqayev ) tamaşasından səhnələr.
Qur. Rejissor : A. Mehdiyev
Fotolar : S. Rasimindir
foto - kollaj
217. H.Cavid « Afət ». SDDT, 1983 – cü il
Rejissor : O. Qurbanov
Rəssam : N. Qurbanova
Afət – H. Mehbalıyeva
foto
218. V. Səmədoğlu « Bəxt üzüyü ». SDDT, 1987 – ci il
Rejissor : Y.Əkbərov
Rəssam : M. Əliyev
Söylü – A. Bəşirqızı
«_»_»
219. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti.
Qərar № 418 16 dekabr, 1991 – ci il. Bakı şəhəri
H.Ərəblinski adına SumqayıtDövlətDram Teatrına Msiqili
Dram Teatrı statusu verilməsi haqqında qərarın nüsxəsi
foto - reprorduksiya
220. C. Məmmədquluzadə « Danabaş kəndinin əhvalatı ».
SDMDT, 1999 – cu il
Rejissor : F. Məhərrəmov
Rəsam : M. Gəncəli
Tamaşadan səhnə
foto
221. Ə. Əmirli « Varlı qadın ». SDMDT
Tamaşadan səhnə
foto
222. U. Şekspir « Hamlet » SDMDT, 2000 – ci il
Tamaşadan səhnə
«_»_»
223. Ə. Qiyas « Qarışqa yuvası ». SDMDT,2000 – ci il
Rejissor : F. Məhərrəmov
Rəssam : Ş. Məmmədov
Tamaşadan səhnə
«_»_»
224. Mənim ağ göyərçinim” (T.Vəliyeva).Rəssam : M.Gəncəli. 2000-ci il eskiz

Az Millətlər Dövlət Teatrı

225. Bakı Gürcü Teatrının truppası.1934/35-ci il foto
226. Bakı Yəhudi İşçi Teatrının truppası.1934-cü il. “____”
227. “Sevil”.1935/36-cı il mövsümü. afişa
228. Azsaylı xalqların teatr geyimi geyim

VİTRİN

229. « Dəmirçi Gavə » ( Ş. Sami ) Azmillətlər Dövlət Teatrı.
1934 – 35 – ci illər
proqram
230. « Sevil » ( C. Cabbarlı ) . 1934 – 35 – ci illər «_»_»
231. « Hind qızı ». 1934 – 35 – ci illər «_»_»
232. « Arşın mal alan » ( Ü. Hacıbəyli ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
233. « Leyli və Məcnun » ( Ü. Hacıbəyli ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
234. « Şeyx Sənan » ( H. Cavid ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
235. « Yaşar » ( C. Cabbarlı ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
236. « Böyük konsert» 1934 – 35 – ci illər «_»_»
237. « Toy » ( S. Rəhman ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
238. « Ər və arvad » ( Ü. Hacıbəyli ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
239. « Od gəlini » ( C . Cabbarlı ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
240. « Otello » ( U. Şekspir ) 1934 – 35 – ci illər «_»_»
241. « Məkr və məhəbbət » ( F. Şiller ) «_»_»

Yeni Teatrlar

242. J. Anuy « Medeya ». Bakı Bələdiyyə Teatrı, 1992- ci il
Rejissor :A. Pənahova
Rəssam : S. Haqverdiyeva
Yazon – N. Mehdixanlı
Medeya – A. Pənahova
foto
243. O. Altunbay « Tomris ». Bakı Bələdiyyə Teatrı, 1993 – cü il
Rejissor : A. Pənahova
Tamaşadan səhnə
«_»_»
244. A. Məmmədov « Dəli Domrul ». Bakı Bələdiyyə Teatrı,
1999 – cu il
Rejissor : A. Pənahova
Tamaşadan səhnə
«_»_»
245. B.Xanızadə « Nağaraçılar ». Dövlət Pantomima Teatrı
Rejissor : B. Xanızadə
Tamaşadan səhnə
«_»_»
246. « Cənab Ö » ( C. Məmmədquluzadənin « Ölülər »
pyesi əsasında )
« Yuğ » Dövlət Teatrı, 1999 – cu
Rejissor : V. İbrahimoğlu
İskəndər – K. Yunis
«_»_»
247. Y.Səmədoğlu « Qətl günü ». Azərbaycan Dövlət Gənclər Teatrı
Rejissor : H. Atakişiyev
Doktor Mahmud – Q. İsmayılov
Kirlikir – M. İsmayılov
Canavar – O. Quliyev
«_»_»
248. A.Çexov « Albalı bağı ». Dövlət Kamera Teatrı
Tamaşadan səhnə
foto
249. F.Şiller « Məkr və məhəbbət ». Dövlət Kamera Teatrı
Tamaşadan səhnə
«_»_»
250. Milli öndər Heydər Əliyevin baxdığı tamaşaçıların afişaları
- 16 ədəd afişanın reproduksiyası
reproduk.
251. M.F.Axundzadənin “Lənkəran xanının vəziri” əsərinin tamaşasında obrazlara
hazırlanmış kuklalar. Rəssam : S.Səmədova
 

VİTRİN

252. “Cavanşir” (M.Hüseyn) .MDDT,1985/86- cı il mövsümü proqram
253. “Bəxtsiz cavan” (Ə.B.Haqverdiyev). MDDT “____”
254. “İki ağanın bir nökəri” (K.Qoldoni).1970/71-ci il mövsümü .MDDT “____”
255. “İxtira” (C.Ələsgərov).1986/87-ci il mövsümü.MDDT “____”
256. “Hacı Qara” (M.F.Axundzadə).1968/69-cu il mövsümü.MDDT “____”
257. “Qaraca qız” (A.Şaiq).1977/78- ci il mövsümü.MDDT “____”
258. “Teatr gülüşləri”.1977-ci il.MDDT “____”
259. “Tənbəlin tənbehi” (K.Vəliyev).MDDT “____”
260. “Adı sənin dadı mənim” (S.Dağlı).1974/75-ci il mövsümü. MDDT “____”
261. “Köhnə divar” (F.Qoca).1986/87-ci il mövsümü.MDDT “____”
262. “Vaqif” (S.Vurğun) .1984-cü il. MDDT “____”
263. “Ay səni məhəbbət” (İ.Kərimov).MDDT “____”
264. “Laçın yuvası” (S.S.Axundov).MDDT “____”
265. “Mənim ağ göyərçinim” (T.Vəliyeva) “____”

VİTRİN

266. “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun). ŞDDT, 1942/43-ci il mövsümü proqram
267. “Nənəmin şahlıq quşu” (V.Adıgözəlov, Ə.Kürçaylı). ŞDDT,1993-cü il “____”
268. “Müsyö Cordan və Dərviş Məstəli Şah”.(M.F.Axudzadə).ŞDDT
1992-ci il
“____”
269. “Özümüzü bilərik” (S.Ələsgərov, Ş.Qurbanov). ŞDDT,1992-ci il “____”
270. “Arşın mal alan” (Ü.Hacıbəyli). ŞDDT,1992-ci il “____”
271. “Pəri Cadu” (Ə.B.Haqverdiyev).ADDT proqram
272. Ə.B.Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram teatrını proqramı “____”
273. “Vəfa” (R.Rza).ADDT,1943/44-cü il mövsümü proqram
274. “Naşan üzüyü” (S.Axundov).ADDT, 1974/75-ci il mövsümü “____”
275. Yaqub Əlioğlu “Şuşa teatrı”.2001-ci il kitab

VİTRİN

276. İlham Rəhimli “İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı”.2007-ci il kitab
277. İlham Rəhimli “Təbriz Azərbaycan Teatrı”.2005-ci il “____”
278. İlham Rəhimli “Aşqabad Dövlət Azərbaycan Teatrı”.2003-cü il “____”
279. İlham Rəhimli “Tiflis Azərbaycan Teatrı”.2006-cı il “____”
280. İlham Rəhimli “Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı ”.2002-ci il “____”
281. Əli Xəlilov “Naxçıvan Teatrının tarixi”.1964-cü il “____”
282. Anar Bürcəliyev “Əsil el adamı”.1998-ci il. “____”
283. “Məşəl kimi yanan ürək”.1999-cu il “____”
284. Sürəddin Məmmədli “İbrahim İsfahanlı Gürcüstanın xalq artisti”.1997-ci il “___”
285. Altay Məmmədov “Əşrəf Yusifzadə”.1974-cü il “____”
286. Z.Hüseynova, M.Teymur “Yandı ki, yaşasın”.2001-ci il “____”
287. Ü.Vahidoğlu “Aktyorun taleh ləpirləri”.2001-ci il “____”

VİTRİN

288. “Qaçaq Nəbi” (S.Rüstəm).GDDT. proqram
289. “Hacı Qara” (M.F.Axundzadə). GDDT “_____”
290. “Ölülər” (C.Məmmədquluzadə). GDDT “_____”
291. “Almaz” (C.Cabbarlı). GDDT “_____”
292. “Nişanlı qız” (S.Rəhman). GDDT “_____”
293. “Maral” (H.Cavid). GDDT “_____”
294. “Şeyx Sənan” (H.Cavid).1957-ci il. GDDT “_____”
295. “Yeddi oğlan və bir qız” (Rövşən Ağayev).1981/82-ci il mövsümü GDDT. “_____”
296. “Vaqif” (S.Vurğun).1957-ci il. GDDT. proqram
297. “Dəli Domrul” (Altay Məmmədov.1980/81-ci il mövsümü).GDDT proqram
298. “Qoruqlar” (Əliağa Kürçaylı).1972/73-cü il mövsümü.GDDT. “_____”
299 “Antiqona” (Yan Anuy).1976/77-ci il mövsümü.GDDT. “_____”
300. “Yağışdan sonra”.(B.Vahabzadə).1977/78-ci il mövsümü.GD “_____”
301. “Otello” (U.Şekspir).1971/72-ci il mövsümü.GDDT “_____”
302. “Sən həmişə mənimləsən” (İ.Əfəndiyev).1965-ci il mövsümü.GDDT “_____”
303. “Lənkəran xanının vəziri”(M.F.Axundzadə).1962-ci il.GDDT “_____”
304. Gəncə Dövlət Dram Teatrının Bakıda qastrol tamaşaları.1956 kitabça