NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
NEQATİVLƏR / Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı
   
   
İnv-8588. V. Şekspir
“Otello”. ADDT. 1931-32.
Rejissor-S. Mayorov, rəssam-S. Yefimenko.
Tamaşadan səhnə.
İnv-8588. V. Şekspir
“Otello”. ADDT. 1931-32.
Rejissor-S. Mayorov, rəssam-S. Yefimenko.
Tamaşadan səhnə.
İnv-9947. V. Şiller
“Məkr və Məhəbbət”. ADDT. 1937-38.
Rəssam-S. Yefimenko. Ledi Milfort-Q. Topuriya.İnv-9947. V. Şiller
“Məkr və Məhəbbət”. ADDT. 1937-38.
Rəssam-S. Yefimenko. Ledi Milfort-Q. Topuriya.
İnv-9954. V. Şiller
“Məkr və Məhəbbət”. ADDT. 1937-38.
Rəssam-S. Yefimenko. Fon Kalba-M. Mərdanov.

İnv-9954. V. Şiller
“Məkr və Məhəbbət”. ADDT. 1937-38.
Rəssam-S. Yefimenko. Fon Kalba-M. Mərdanov.
İnv-20723. V. Şekspir
“Hamlet”. ADDT. 1932-33.
Rej- S. Mayorov,rəssam-S. Yefimenko.
Tamaşadan səhnə.İnv-20723. V. Şekspir
“Hamlet”. ADDT. 1932-33.
Rej- S. Mayorov,rəssam-S. Yefimenko.
Tamaşadan səhnə.

 

Səhifələr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20