NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
NEQATİVLƏR / Türk Fəhlə Teatrı
   
   
Neqativ. İnv-488. Türk İşçi Teatrının aktyoru
Aslan Tahirov. 1931-ci il.
Türk İşçi Teatrının aktyoru
Aslan Tahirov. 1931-ci il.
Neqativ. İnv-479. Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Murad Muradov. 1931-ci il.
Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Murad Muradov. 1931-ci il.
Neqativ. İnv-480. Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Yunis Nərimanov.
1931- ci il.
Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Yunis Nərimanov.
1931- ci il.
Neqativ. İnv-485. Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Səlimbəyov.1930-cu il.
Türk Bədaye Teatrının
aktyoru Səlimbəyov.1930-cu il.
 

Səhifələr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23