NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
NEQATİVLƏR / Gənc Tamaşaçılar Teatrı
   
   
İnv-8993. Makarev
“Əmirin əsirləri”. GTT. 1936-37.
Rejissor-M. R. Həşimov, rəsssam-F. T.Qusak.
Fidkov-Z. Yusif.


İnv-8993. Makarev
“Əmirin əsirləri”. GTT. 1936-37.
Rejissor-M. R. Həşimov, rəsssam-F. T.Qusak.
Fidkov-Z. Yusif.

İnv-8992. Makarev
“Əmirin əsirləri”. GTT. 1936-37.
Rejissor-M. R. Həşimov, rəssam-F. T. Qusak.
Salamat-Əliyeva Zina.
İnv-8992. Makarev
“Əmirin əsirləri”. GTT. 1936-37.
Rejissor-M. R. Həşimov, rəssam-F. T. Qusak.
Salamat-Əliyeva Zina.
İnv-9032. A. Seyidzadə
"Ayaz". GTT. 1936-37.
Rejissor- M. R. Həşimov, rəsssam-F. T. Qusak.
Çinar-Z. Yusif.
İnv-9032. A. Seyidzadə
"Ayaz". GTT. 1936-37.
Rejissor- M. R. Həşimov, rəsssam-F. T. Qusak.
Çinar-Z. Yusif.


İnv-12866. A. Seyidzadə
“Ayaz”.GTT. 1939-40.
Rejissor- M. R. Həşimov, rəssam-Ə. Həsənov.
Aras-M. F. Belinskiy.

İnv-12866. A. Seyidzadə
“Ayaz”.GTT. 1939-40.
Rejissor- M. R. Həşimov, rəssam-Ə. Həsənov.
Aras-M. F. Belinskiy.
   

Səhifələr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10