Yeniliklər


     29 aprel 2014-cü il tarixində Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi görkəmli yazıçı və dramaturq, şair-tərcüməçi,  əməkdar incəsənət xadimi Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 115 illyi münasibətilə ədibin ev muzeyi ilə birgə tədbir keçirilmişdir... >>>

 

     Bu il şair-dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 115 illyi tamam olur. 1899-cu ildə anadan olmuş ədib yaşadığı qısa ömür ərzində Azərbaycan ədəbiyyatına, mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr vermişdir. 35 illik ömrünün , 20 ilini ədəbi yaradıcılıqla məşğul olmuş C. Cabbarlı lirik və satirik şeirləri, poema və hekayələri, tərcümələri, dram əsərləri ilə ədəbiyyatımızda böyük şöhrət qazanmışdır... >>>